Ta hand om Göteborg – Gott Nytt År

Annons i GP 31 december 2020.

Ta hand om Göteborg.

Medlemsmail 23 december 2020

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 23 december 2020.

God Jul och Gott Nytt År från Demokraterna

Efter två år med julmingel och öppet hus i vår partilokal för medlemmar och förtroendevalda fick vi år bryta den trevliga traditionen och hitta på en alternativ och digital lösning för att avsluta året. Det blev Demokraternas digitala julmingel, där medlemmar och förtroendevalda fick möjlighet att ansluta via det digitala verktyget Zoom under två olika tillfällen. Det är mycket glädjande för oss att långt över 100 personer anmälde och anslöt sig till arrangemanget. Det fanns chans att ställa frågor, både genom att skicka in dem i förväg och under evenemangets gång.

Julminglet inleddes av Veronica Öjeskär, partiombudsman och fortsatte sedan med några ord av vår strateg Jan Jörnmark. Jan nämnde bland annat de fyra opinionsundersökningar som gjorts under hösten och som visar att vi ligger ungefär på, eller väldigt nära, vårt valresultat. Det tyder på att vi under de här två åren har lyckats mycket bra. Vi backar inte som vissa olyckskorpar kraxar, i och med att Västlänken byggs. Vi arbetar på bra med sakpolitik i alla nämnder och bolag i många viktiga frågor för Göteborg.

Dessa undersökningar visar även att bilden av oss som enfrågeparti var överdriven från början. Vi ska nu fortsätta att arbeta som ett brett kunskapsparti i alla de frågor som är viktiga för staden. Det finns mängder av viktiga frågor där vi verkar och det kommer hela tiden fler. I nästa år fortsätter vi vårt arbete i kunskapsgrupper, nämnder och bolag. Vår egen undersökning var bredare, där vi har kunnat se hur olika attityder ser ut i olika stadsdelar vilket innebär att vi kan rikta vår kommunikation framöver. Till sist nämnde Jan att Martin Wannholt, enligt undersökningen, är Göteborgs klart mest kände politiker. Med högt förtroende är Martin överlägsen de andra partiledarna i staden.

Sedan var det dags för Martin Wannholt att summera året som gått och vägen framåt. Det finns möjlighet att titta på Martins summering i videolänken nedan.

Vi saknar verkligen att träffas och samtala om Göteborg, politik och annat så vi ska anordna fler likande tillställningar under våren eftersom den här eländiga pandemin verkar långdragen.

Låt oss lämna ett mycket annorlunda år bakom oss och se fram emot ljusare tider.

Videoklipp – Martin >>

Till sist vill vi rikta ett stort tack till alla er medlemmar och förtroendevalda som på olika sätt arbetat med och stöttat Demokraterna under det gångna året.

Vi önskar er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Demokraterna

Foto bild högst upp: Jan Jörnmark

Medlemsmail 8 december 2020

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 8 december 2020.

Under november har det hänt åtskilligt. En viktig del är att vi presenterade vårt budgetförslag för Göteborgs stad 2021 som markerar riktningen framåt under de närmaste åren. Vår viktigaste profilfråga är säkerheten och tryggheten, där vi bland annat föreslår tre ytterligare bemannade polisstationer i Tynnered, Biskopsgården och Bergsjön. Vi förslår även nya satsningar på skolan och ett välfärdslyft, samt att Hotell Heden byggs om till studentlägenheter, medan en ny stadsplan utarbetas. För att få fram bra bostäder vill vi också att fler småhustomter skyndsamt tas fram på kommunal mark. Det både stabiliserar staden och ger oss en bättre kommunal ekonomi.

Här kan du läsa mer om Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2021 >>

Olyckligtvis har coronapandemin tagit ny kraft. Fler än någonsin är smittade och restriktionerna är på väg mot en ny rekordnivå. I det kritiska läget har stadens alliansstyre visat sig handlingsförlamat, vilket gjort att Demokraterna tillsammans med S lagt fram gemensamma förslag för att aktivera krisledningsnämnden och höja tempot i stadens krishantering.

Läs artikeln i GP här >>

Vi har också gått ut tydligt med att vi i den rådande samhällsutvecklingen i Göteborg inte har möjligheter att ta emot några nyanlända. Martin Wannholt förklarade varför i GP den 11 november, ”Prognosen för 2021 är att nästan 600 asylsökande kommer att flytta till trångbodda Göteborg. Utöver det vill länsstyrelsen ge oss ett kommuntal på nästan 300 nyanlända. Då vill vi att man förhandlar med länsstyrelsen och säger: nej, Göteborg klarar inte de här 300 ytterligare, vi klarar inte ens de 600.”

Läs Demokraternas yrkande till Kommunstyrelsen >>

Läs artikeln i GP >>


Opinionsundersökning

Partiet anlitade i oktober Demoskop för att göra en opinionsundersökning av partisympatier och attityder i Göteborg. Vi kan inte redovisa detaljer, men resultatet var mycket uppmuntrande. Våra opinionssiffror ligger nära valresultatet, vilket ger ett mycket bra utgångsläge inför 2021 och 22.

Dessutom har Demokraternas partiledare Martin Wannholt högst förtroendesiffror av samtliga lokala partiledare. Opinionsundersökningen visar att vi har lyckats bygga upp ett stort förtroende i skol- och äldrefrågor. Vad gäller trygghetsfrågor har vi vuxit men har störst potential med tanke på hur högt väljarna värderar frågan i undersökningen. Demokraterna har högst förtroende i infrastrukturfrågor vilket förstås reflekterar vår välkända hållning till Västlänken. Det gör det ännu mer glädjande att vi även ligger mycket högt vad gäller förtroende för att kunna sköta stadens ekonomi.

Undersökningen innehåller ett omfattande material om hur attityder till olika profilfrågor ser ut i olika delar av kommunen. Den ger alltså ett bra material för att lägga upp arbetet inför nästa val.


Budgetdebatt i Regionfullmäktige

I skuggan av pandemin genomförde Regionfullmäktige sin årliga, stora budgetdebatt 30/11-1/12. Senaste mötena i regionfullmäktige har skett med begränsat deltagarantal, men den här mötet genomfördes digitalt och med full styrka på 149 ledamöter. Många ledamöter hade behov av att få tala så det blev ett långt möte.

Tvådagarsmötet webb-sändes och kan ses här >>

Inledning

Martin Wannholt inledde gruppledardebatten. Martin lyfte två övergripande uppgifter som de viktigaste för sjukvårdspolitikerna:

1.      Långsiktigt säkerställa tillräckliga resurser till den personal som bär upp sjukvården för våra patienter runt om i regionen.

2.      Säkerställa att resurserna verkligen når ut till avdelningar och kliniker. Detta kräver effektivisering, prioritering och omfördelning. Demokraterna skjuter också till 250 MSEK extra till sjukvården jämfört med Allians/Mp-styret i regionen.

Martin varnade också för att dra igång, det stora, dyra och byggfixerade projektet Sahlgrenska Life som har mycket oklarheter. Vi vill inte ha en ny Karolinska skandal i Västra Götaland.

Organisation och ledning

I avsnittet om organisation och ledning kritiserade Thomas Hedberg regionens uråldriga styrmodell med beställarnämnder och utförarnämnder, något som de flesta regioner redan övergett. Först ska en politisk nämnd besluta om vår sjukvård. Sen ska nämnden beställa vård, t ex av Sahlgrenska, där en annan politisk styrelse leder organisationen. Organisationen måste förenklas.

Trafik

Joakim Rosdahl inledde med vikten av att optimera mellan olika trafikslag, där kollektivtrafiken har sin roll och bilen sin. Politiken måste ställa krav, styra och prioritera efter fakta, när projektens kostnader blir orealistiska. I dagsläget är det eftersatta spårvägssystemet viktigare att prioritera än järnvägssatsningar. På järnvägssidan prioriterar vi fyrspår Göteborg-Alingsås, bland annat för att klara godstrafiken från Göteborg och hamnen, men också för snabbare resor Göteborg-Stockholm. Oslolänken och Boråsbanan är viktiga, men här behöver politiken prioritera och få ordning på kostnaderna. Regionpolitikerna är helt fixerade vid snabbana, Göteborg-Borås, och har svårt att se Göteborgs behov och helheten i kollektivtrafiken, vilket märktes i replikskiftet.

Sjukvård

Ulla Nathorst Westfelt lyfte den låga utnyttjandegraden på operationssalar och bristen på intensivvårdplatser, något som identifierades redan för 10 år sedan. Därefter har behoven ökat ytterligare, långt före pandemin. Brist på IVA-platser gör att stora operationer inte kan genomföras efter planering, med resultat att operationssalar står tomma. Problemen förstärks av stor personalomsättning på IVA-sköterskor. En förutsägbar och väldefinierad lönetrappa behövs, att introducera en ny IVA-sköterska kostar idag flera hundra tusen kronor.

Läs Demokraternas budget i VGR för 2021 här >>

Martin Wannholt, Ulla Nathorst-Westfelt, Thomas Hedbarg och Joakim Rosdahl i Regionfullmäktige.


Fotoreportage av Jan Jörnmark

Demokraternas ledamot i Byggnadsnämnden har under snart två års tid åkt ut och tittat på en mängd områden och hus runt om i Göteborg inför beslut som ska tas. Det finns flera områden där han oftare hamnar på som ger förklaring till varför Demokraterna under året drivit förändringar i den nya kommunala Översiktsplanen.

Att arbeta med Översiktsplanen har tidigare aldrig varit viktigt för politiker men det finns goda skäl att vi gör det. Göteborg har länge växt utan verklig planering och resultatet av det har blivit en usel trafiksituation och missnöje med hur nybyggnationen sker och hur samhällsservicen missköts.

Länk till fotoreportaget – Den planlösa staden >>


Nytillskott i Demokraterna

Under hösten som gått har vi fått två nytillskott inom Demokraterna. Ulla Nathorst-Westfelt arbetar på deltid som politisk sekreterare i regionen där hon bevakar framför allt sjukvårdsfrågorna. Ulla är överläkare och med i vår Regionfullmäktigegrupp.

Det andra tillskottet är ett för många välkänt ansikte, Peter Danielsson, som arbetar deltid som politisk sekreterare i Rådhuset tillsammans med vår kommunfullmäktigegrupp och kommunalråd. Peter är med i vår kommunfullmäktigegrupp och politiker i bl.a. miljö och klimatnämnden. Han har arbetat många år inom miljöarbete varav de senaste åren mycket mot Västlänken

Vi hälsar både Ulla och Peter välkomna och önskar dem lycka till med sina uppdrag!


Sorgebud

Det är med stor sorg som vi tidigare under hösten fick säga farväl till Marianne Aase som hastigt lämnade oss efter en tids sjukdom.

Marianne var kandidat på vår Kommunfullmäktigelista inför valet 2018 och satt därför som ersättare i Göteborgs kommunfullmäktige för Demokraterna. Hon har även suttit i Lokalnämnden sedan valet. Marianne var en omtänksam, positiv kvinna och starkt engagerad i vår valkampanj 2018. Framför allt i valstugan vid Stora teatern. På kommunfullmäktiges 15 oktober hölls en parentation med tyst minut för att hedra Marianne.


Extra årsmöte 23 november inställt

Som vi hoppas alla av er har läst så blev vi tvingade att ställa in årsmötet 23 november som skulle gått av stapeln på Svenska Mässan.

Information om ett nytt datum kommer att skickas ut till alla medlemmar så fort vi kan se att läget stabiliserats.

Alliansen samverkar hellre med Vänstern än med Demokraterna

En enig Kommunfullmäktigegrupp från Demokrater beslutade i förra veckan att erbjuda alliansen att komma ur deras allt tätare samarbete med V, MP och Fi.
Martin Wannholt och Per Anders Örtendahl, från Demokraterna utsågs till förhandlare.
Genom valteknisk samverkan med oss istället för vänsterpartierna skulle röda majoriteter i nämnder och styrelser tas bort. Och alla nämnder och styrelser skulle följa valresultatet i fullmäktige.

Martin Wannholt och Per Anders Örtendahl (D)

– Det är sammantaget ett förslag du inte kan säga nej till om det inte finns något annat i vägen, säger Demokraternas partiledare Martin Wannholt till DN.

Som skäl anger Martin Wannholt till DN följande – Jag och gruppen ser två skäl: För det första för att återställa ordningen i nämnder och styrelser så att dessa återspeglar majoriteten. För det andra för en breddning av presidierna. Om vi skulle ha valteknisk samverkan med Alliansen får vi presidieposterna från Vänster- och Miljöpartiet. Då har vi föreslagit att dessa skulle fördelas enligt valresultatet, så att Socialdemokraterna får 55 procent av dem och vi 45 procent.

Men alliansen svarade nej. Josefson (M) sa via media ”vi har redan ingått en valsamverkan för denna mandatperiod. Vi har ett avtal att förhålla oss till.” Ett svek mot Göteborgarna enligt Martin Wannholt.Alliansen väljer att låsa fast sig med de rödgrönrosa ända till valet 2022. Tragiskt och obegripligt.

Länk till artikel i DN – Wannholt efter Alliansens besked: ”Tragiskt och obegripligt” >>
Länk till artikel i DN – Alliansen i Göteborg avvisar Wannholts bud >>
Länk till ledare i GP och av Adam Cwejman – Så blev en röst på Moderaterna en röst på Vänsterpartiet >>
Länk till artikel i GP – Alliansen säger nej till Demokraternas erbjudande >>

Här kommer mailkonversationen med alliansen om vårt erbjudande:

Demokraternas erbjudande till alliansen fredag 4/12 16:34:

Hej Axel, Helene, Emmyly, Elisabeth och tillträdande Axel,

En enig kommunfullmäktigegrupp för Demokraterna har beslutat att föreslå er en valteknisk samverkan.

Vi är bekymrade över att ert nuvarande samarbete efter hand givit Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Feministiskt Initiativ, mer inflytande över stadens utveckling än vad som återspeglar väljarnas vilja i valet 2018. Vi vill därför erbjuda er att avbryta er valtekniska samverkan med Vänsterpartierna redan i år. Och vi avslutar vår valtekniska samverkan med Socialdemokraterna.

För att få en bred demokratisk representation i presidierna, avser vi Demokrater att utifrån valresultatet dela med oss av presidieposterna till Socialdemokraterna, under förutsättning att de tackar ja till detta.

När det gäller budgethantering resterande del av mandatperioden kommer vi i sedvanlig ordning rösta bifall till vår egen budget och i övrigt avstå. För det fall det mot förmodan skulle behövas, kommer vår fullmäktigegrupp säkerställa att er budget kan tas av fullmäktige.

Vi hoppas på positivt gensvar och ser fram emot att ses och är tillgängliga hela helgen för att diskutera vidare med er.

Med vänlig hälsning
För Demokraternas kommunfullmäktigegrupp,
Martin Wannholt och Per Anders Örtendahl


Alliansens nej tack-svar 26 timmar senare lördag 5/12 19:44:

Hej Martin och Per Anders!

Tack för ert mail och inbjudan till samverkan.

När det gäller den valtekniska samverkan som vi har med V, Mp och Fi så bygger den enbart på att de är största oppositionsgrupperingen med eget budgetförslag och uppgörelsen saknar helt sakpolitiskt innehåll, eftersom vi står långt ifrån varandra politiskt och ideologiskt.

Principen om att oppositionen ska inneha andre vice ordförandeposten i våra nämnder och styrelser är viktig ur ett demokratiskt perspektiv. Detta är därför en princip som vi värnar och inte vill kullkasta.

Ett tätare politiskt samarbete mellan oss i Alliansen och Demokraterna i syfte att genomföra mer borgerlig politik i Göteborg välkomnar vi varmt.

Hur vi kan hitta former för ett bättre samarbete mellan Alliansen och Demokraterna vill vi gärna sitta ned och prata med er om. Vi tror att Göteborg behöver mer borgerlig politik och att vi tillsammans kan göra mer för att möta invånarnas förväntningar och kunna få igenom viktiga beslut för stadens framtid.

Vi föreslår därför att vi bokar in ett möte så snart som möjligt mellan oss gruppledare i Alliansen och er båda och återigen, tack för ert initiativ!

Med vänlig hälsning,
Axel Josefson, Helene Odenjung, Emmyly Bönfors och Elisabet Lann


Vårt svar på deras nej tack och återupprepning av vårt erbjudande söndag 5/12 17:45:

Hej,

Och tack för snabbt svar.

En förutsättning för att kunna fatta fler beslut i enlighet med väljarnas uttryckliga vilja i valet, är att nämndernas sammansättning återspeglar kommunfullmäktiges sammansättning. Detta är tyvärr fel att ni i er nuvarande valtekniska samverkan behövde förhandla bort platser från Demokraterna och ge till Vänsterpartierna. Detta korrigeras om ni lämnar samverkan med Vänsterpartierna och tar emot vårt erbjudande om valteknisk samverkan.

Vi har i kommunala Sverige en demokratisk tradition av att inkludera oppositionen i presidierna. Just på grund av detta är det av stor vikt att stadens två största oppositionspartier får insyn genom presidiearbetet, utöver att korrigera sammansättningen i nämnder och styrelser. Det är mot denna bakgrund som en enig fullmäktigegrupp från Demokraterna valt att erbjuda er en mer demokratisk valteknisk samverkan. Vi Demokrater är också eniga om att erbjuda drygt hälften av presidieposterna till Socialdemokraterna (utifrån valresultatet), under förutsättning att de tackar ja.

Den princip om största budgetalternativ som ert ”nej tack”-svar vilar på, gäller inte generellt och är ingen allomfattande princip i vårt kommunala Sverige. I t ex Uppsala och Eskilstuna har er motsvarighet till styrande minoritet (där M, L och C ingår på olika sätt) valt att göra på annat sätt.

Vi ser möjligheter till mer och bättre samarbete med er i flera för Demokraternas väljare viktiga frågor. Det förutsätter en mer demokratisk sammansättning i nämnder och styrelser. Genom att avbryta er samverkan med Vänsterpartierna kan vi också genomföra detta.

Avslutningsvis vill vi återupprepa vårt erbjudande till er och ber er fundera på om det finns något skäl att tacka nej. Vi är tillgängliga och hoppas att ni har möjlighet att diskutera detta med era fullmäktigegrupper imorgon kväll.

Mvh Martin och Per Anders


Måndag kväll den 7/12 var det fullmäktigegrupper. På tisdag väntade vi hela dagen på svar, men fick ingen återkoppling. Då skrev vi en påminnelse igår tisdag 8/12 15:51:

Hej igen Axel, Helene, Emmyly, Elisabeth och tillträdande Axel,

Hoppas det blev bra diskussioner i era fullmäktigegrupper igår kväll. Vi väntar fortsatt på att ni tackar ja till vårt erbjudande om valteknisk samverkan och banar väg för att få igenom mer politik i frågor där våra respektive partiers väljare har gemensamma förväntningar.

För att vi ska hinna diskutera i lugn och ro föreslår vi bordläggning av Handling 2020 nr 280, Valberedningens förslag till vid sammanträdet förekommande val, vid kommunfullmäktiges sammanträde på torsdag. Och att du Axel kontaktar fullmäktiges ordförande för att kunna förbereda ett extra kommunfullmäktigemöte nästa vecka. Att återställa fullmäktiges majoritet i nämnderna och att demokratiskt bredda presidierna är tillräckligt viktigt för att kalla in kommunfullmäktige till ett extra möte.

Med vänlig hälsning
Martin Wannholt och Per Anders Örtendahl

Efter detta kom alltså ett definitivt nej från Josefson (M) i media (DN). Slut.

Digitalt julmingel med Demokraterna

Kära Demokrater,

Ett annorlunda år går snart mot sitt slut. Vi hade förhoppningar om en ljusare höst med aktiveter som ett fysiskt årsmöte och öppet hus i vår partilokal. Nu får vi istället tänka om och bjuder därför in alla medlemmar och förtroendevalda Demokrater till ett digitalt julmingel för att på ett alternativt sätt önska er alla en god jul.

Demokraternas partiledare Martin Wannholt kommer att summera året som gått och vägen framåt. Demokrater inom olika områden kommer att finnas tillgängliga för att svara på era frågor. Det finns både möjlighet att skicka in frågor i förväg och att ställa frågor direkt under minglets gång, i mån av tid.

Julminglet hålls via plattformen Zoom. För att så många som möjligt ska ha möjlighet att delta erbjuds två tillfällen, ett på förmiddagen och ett på kvällen

  • Torsdag 17 december, kl. 18-19
  • Fredag 18 december, kl. 10-11

Anmäl dig senast 16 december genom att klicka på anmälningslänken i mailet du fått.

Välkommen!
Hälsar
Demokraternas ledningsgrupp

På GP debatt – Alarmerande att bara ett fall av nio med bortförda barn polisanmäldes

Under det senaste året har minst nio barn från Göteborg förts utomlands av hedersrelaterade anledningar. Redovisningen om hur många barn som försvunnit från Göteborg har initierats av Demokraterna och påvisar nu ett haveri som bekräftar våra farhågor, skriver bland andra Jessica Blixt, Demokraterna.

Jessica Blixt, Ulf Boström och Martin Wannholt skriver om barn som förs utomlands av hedersrelaterade anledningar.

Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtyck redovisade i oktober att antalet barn som förts utomlands ökat dramatiskt i år. Under perioden juni till september har antalet barn som förts utomlands mer än fördubblats från föregående år. Statistiken bygger på samtal som inkommit till deras orostelefon och kan inte ses som en fullständig statistik för landet. Kompetensteamet har uppmanat kommuner att ta fram och redovisa antalet försvunna barn, vilket Göteborg nu gör på initiativ av Demokraterna.

Måste agera
En ny lagstiftning om utreseförbud, i syfte att skydda barn från könsstympning eller barnäktenskap, gäller från den 1 juni i år. Socialtjänsten kan ansöka om utreseförbud för dem man anser är i riskzonen att föras ut ur landet. Nationella kompetensteamet har, trots lagstiftningen, registrerat att 41 barn från Sverige förts utomlands mellan juni och september i år. Det är alarmerande, särskilt med tanke på pandemins resebegränsningar. Detta visar att kommuner och berörda myndigheter måste agera vid minsta misstanke om att ett barn riskerar att bortföras.

Från Göteborg har minst nio barn försvunnit. Det finns anledning att skriva minst, då redovisningen inte bygger på en djupare utredning, utan är en sammanställning av svaren från en ”enklare enkät” som skickats ut till socialtjänsten.

Polisen behöver få kännedom om ett bortfört barn för att kunna inleda en förundersökning och hjälpa barnet

Sammanställningen visar att det rör sig om fem flickor och fyra pojkar. I tre fall finns uppgifter om att syftet var ”uppfostring”, vilket oftast berör pojkar. För de övriga barnen saknas uppgifter om anledning till bortförandet. Av de nio barnen har fyra återkommit till Sverige, varav ett barn med hjälp av myndigheter. Pojkar tillåts i regel att återvända efter en tids ”uppfostring”, medan flickor som ofta gifts bort har minimala möjligheter att återvända hem utan hjälp.

Det är alarmerande att det i redovisningen framgår att endast ett av nio bortförda barn har polisanmälts. Polisen behöver få kännedom om ett bortfört barn för att kunna inleda en förundersökning och hjälpa barnet. Det innebär också att den eller de som fört bort barnet inte kan lagföras för eventuellt brott, vilket även minskar möjligheten till att skydda syskon.

Att inte ens ett konstaterat försvunnet barn polisanmäls visar hur extremt utsatta barn och unga som lever i en hederskontext är. Att orsaken till försvinnandet uppges vara okänt i sex av nio fall, är sannolikt en följd av bristande utredning, dokumentation och avsaknad av polisanmälan.

Det kan tyvärr återigen konstateras att det finns stora brister i arbetet med att skydda hedersutsatta i Göteborg. Att barn förs utomlands är illa nog. Att avstå från att ge polisen möjlighet att utreda varför barnet är försvunnet och se över alla tänkbara kanaler för att hjälpa det hem är oförsvarbart. Barn och unga måste garanteras säkerhet och trygghet.

Jessica Blixt (D), kommunalråd

Ulf Boström (D), ledamot kommunfullmäktige

Martin Wannholt, (D) partiledare och kommunalråd

Länk till artikeln i GP >>