Demokraterna blir allt fler i Göteborg

Det är bara åtta månader sedan Demokraterna bildades och partiet är med sina drygt 1 200 medlemmar redan Göteborgs tredje största parti sett till antalet betalande medlemmar.
– Visst har det gått fort men det krävs också om vi ska kunna göra någon skillnad inför och efter valet i september, säger Martin Wannholt, ordförande för Demokraterna.

Martin Wannholt och Per Anders Örtendal på demonstration mot Västlänken 9 september 2017.

Martin Wannholt och Per Anders Örtendal på demonstration mot Västlänken 9 september 2017.

I egenskap av nybildat parti finns det inget partistöd som kan finansiera verksamheten. I stället får Demokraterna luta sig mot frivilliga partimedlemmar och deras arbetsinsats. Det går självklart att stötta partiet ekonomiskt och även på den fronten börjar det hända saker.
– Efter våra första helsidesannonser i GP fick vi både fler medlemmar och donationer som gör att vi nu kunnat upprättat ett partihögkvarter och kan fortsätta kommunicera med göteborgare som vill se en förändring av hur staden sköts.
För närvarande pågår ett nomineringsarbete inför valet och nomineringskommittén leds av Per Anders Örtendahl.
– Vi har fått in en rad intressanta nomineringar. Det är en bra blandning av människor med hög kompetens som arbetar dels inom näringslivet men även från offentlig sektor och universitetsvärlden. Ansökan till nomineringarna pågår till den 1 mars och vilka som blir kandidater avgörs på vårt nomineringsmöte den 21 mars, säger Per Anders Örtendahl.

Pressmeddelande >>