Nyheter

Kallelser utsända till nomineringsmöte och årsmöte

Idag har två kallelser skickats ut till medlemmar i Demokraterna där de hälsas välkomna till nomineringsmöte i slutet av mars och årsmöte i maj. Nomineringsmötet kommer att hållas på Lindholmen Conference Centre måndagen den 28 mars kl. 17:00. På mötet kommer Demokraternas vallistor med kandidater för val i Göteborgs Kommun och Västra Götalandsregionen att antas. […]

Medlemsmail 12 februari 2022

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 12 februari 2022. Älvsborgsbron i februari. Foto: Lars Kérla. Resan mot valet har börjat! Restriktionerna har släppt. Människor kan börja mötas igen på riktigt. Dagarna blir ljusare. Nu går vi in i ett riktigt spännande år där det är dags för oss i Demokraterna att bevisa att vi […]

Låt korna vara kvar på Välen året om

  Vi demokrater har sedan länge drivit frågan om att ha kvar ”kossorna” i Välen, i vårt kommunala naturreservat. De är uppskattade av många, de är viktiga för alla barn och skolklasser som besöker reservatet och bidrar till ökad biologisk mångfald. Men ”kommunen” har varit byråkratisk och verksamheten hotad. Nu har alla partier röstat med […]

Skydda välfärden från ökade kostnader för Västlänken

  Under flera år har Trafikverket hävdat att de har kontroll över budget och tidplan i sitt arbete med Västlänken. Men informationen har varit bristfällig och vi har sett tydliga tecken på att så inte är fallet. Nu bekräftar tyvärr Trafikverket att de inte kan garantera att budget eller tidplan håller. Vi måste därför försäkra […]

Nominera kandidater till Demokraternas vallistor i region och kommun

Under veckan som gick skickade Demokraternas nomineringskommitté ut en inbjudan till att nominera kandidater till Demokraternas vallistor i kommun och region. Medlemmar inbjuds att nominera sig själv eller någon annan kompetent person som man vet kan vara värdefull för vårt parti och  som är valbar enligt partistadgan. Valbar är var och en som är medlem […]

Martin berättar om arbetet mot Västlänken

Vi får ibland frågan varför vi inte har stoppat Västlänken som vi gick till val på 2018. Eftersom Göteborg styrs av genom en uppgörelse mellan alliansen, MP, V och Fi har det inte varit möjligt. Demokraternas Martin Wannholt summerar här vad som gjorts och att vi fortsätter att arbeta för att minska skadorna med Västlänken. Texten […]

På GP debatt – Nu stärker vi förskolan med 130 miljoner kronor

För oss Demokrater är sakpolitik viktigare än prestige. Genom konstruktiva samtal med alliansen har vi nu kommit överens om att skjuta till 130 miljoner kronor i förskolenämndens budget för att undvika de akuta försämringar i förskolan som de planerade nedskärningarna hade inneburit, skriver Jessica Blixt (D) och Martin Wannholt (D). Sedan valet har vi demokrater […]

Vi är bättre på sakfrågor än bara politik – Gott Nytt År.

Annons i GP 31 december 2021. Som pdf >>

God jul och gott nytt år

Vi tror på ett år där sakfrågor och trygghet blir viktigare än partipolitik Demokraterna har ett nyårslöfte: Att alltid försöka samla politisk majoritet till lösningar och förbättringar för göteborgarna och för att utveckla vår stad. Vi är det enda partiet i Göteborg som sätter sakfrågorna främst, bortom partipolitiken. Vi har med andra ord inga problem […]

Demokraterna höll extra årsmöte

  Tack alla engagerade medlemmar som deltog på vårt extra årsmöte i söndags! Det blev ett långt möte, där alla hade möjlighet att ställa sig i talarstolen. Längre ner i detta mail redogör vi mer ingående för söndagen men i korta punkter kommer resultatet här. Martin Wannholt fick fortsatt förtroende som partiledare. Thomas Hedberg fick […]