Nomineringsmötet beslutade vallistorna

Under måndagskvällen samlades Demokraternas medlemmar på Lindholmen Conference Centre för att fastställa partiets kandidatlistor inför kommunal- och regionvalet.
”Nu är det full fart valrörelse och vi behövs mer än någonsin, både i Göteborg och i Västra Götaland” tackade Martin efter att han blev vald som partiets första namn på kommunlistan.

Martin Wannholt öppnar Demokraternas nomineringsmöte 28 mars 2022.

Partiledaren Martin Wannholt inledde nomineringsmötet 28 mars genom att hälsa alla hjärtligt välkomna. Han började med att berätta om våra huvudbudskap inför valet:

  • Ett kraftfullt trygghetspaket på en miljard kronor
  • Stoppa slöseriet
  • Fullt finansierad välfärd
  • Kräv svar – vem betalar för Västlänkens ökade kostnader
  • Sakfrågor är vår politik

”Vi har avsatt en miljard kronor till ett trygghetspaket i vår budget men vi tror inte att det räcker. Vi har ett uppdrag att återskapa en trygg stad. Då handlar det inte bara om fler poliser utan om långsiktiga sociala insatser.”

När han kom  till punkten Stoppa slöseriet, nämndes bland annat Skeppsbrogaraget och att rädda hem de 800 miljoner kronor för de subventionerade p-platserna som det inte finns någon efterfrågan på.
En talande jämförelse  som gjordes när det handlar om att omfördela pengar till välfärden var att 173 förskolelärare hade tvingats sägas upp om Alliansens budget hade fått gälla. Demokraterna drev på för att skjuta till mer pengar och lyckades få med sig Alliansen på slutet.

Om Västlänken sa han; ”Nu är det så att det här eländesbygget av omvägen via Haga inte går att stoppa politiskt. Vi hoppas fortfarande men gör den det, kommer det bero på att den stoppas av Trafikverket av ekonomiska eller tekniska skäl. Hade vi fått 22 % av väljarnas röster vid förra valet hade det kanske gått att stoppa Västlänken. Nu måste vi därför se till att stoppa skadorna av Västlänken och se till att de miljoner som bygget kommer kosta extra inte drabbar välfärden och sjukvården. Frågor som vi nu driver både i kommunstyrelsen och i regionfullmäktige.”

Till sist nämnde han sakpolitiken och hur viktig den är. Att vi tittar på göteborgarnas verkliga problem och lägger konkreta och skarpa förslag som vi sedan får igenom. Martin gav också en stor eloge till alla våra förtroendevalda demokrater som sitter i nämnder och bolag som med engagemang och kompetens jobbar på för att driva igenom sakpolitik.

Efter sitt inledningstal öppnade Martin det formella årsmöte och föreslog Jens Wergeland som mötesordförande och Klas Eriksson som mötessekreterare.

Nomineringskommittén, mötesordförande och sekreterare.

Jens föredrog mötet med bravur och listorna antogs i sin helhet.
Nomineringskommitténs ordförande Ewa Jonsson höll sedan en presentation där hon redovisade valberedningens omfattande arbete under de senaste veckorna.
Tillsammans med Lars Kérla, Ulla Nathorst Westfelt och Yvonne Staberg i nomineringskommittén och med stöd av Mattias Arvidsson har de lagt ner mer än 400 arbetstimmar på nomineringsprocessen

Mariette Höij Risberg som valdes till första namn på regionlistan tackade för förtroendet om talade fyra strategiska frågor som vi vill driva i regionen:

  1. Organisationsförändring – minska antalet politiska nämnder och styrelser i sjukvården och göra den mer effektiv
  2. Psykiatri – förstärk barn- och ungdomspsykiatrin.
  3. Kvinnopaket – utöka antalet gynekologi-mottagningar samt förstärk förlossningsvården.
  4. Kompetens- och lönetrappa för sjukvårdspersonal – håll vårdgarantin, korta operationsköerna och öka antalet vårdplatser.

Alexander Lisinski, 33 år, AT-läkare och andre namn på Demokraternas regionfullmäktigelista

Vårt andranamn på regionlistan Alexander Lisinski, 33 år och AT-läkare fyllde i ”jag är helt övertygad om att Demokraterna har träffat helt rätt i dom viktiga frågorna. Jag ser dagligen dessa problem ute i vården. Tyvärr är vi det enda partiet som träffat rätt i att omfördela pengar från mig själv till mig själv höll jag på att säga. Alltså från politiker till vård. Sverige satsar klart tillräckligt med pengar på vården men dom går inte till vården. De går inte dit dom behövs mest. Det lovar jag att kämpa för”.

Martin Wannholt som valts som första namn på kommunlistan avslutar genom att tacka valberedningen för deras gedigna arbete. Framför allt för att de sett till helheten och att skapa en teamkänsla. Han ser nu en mycket bra grupp som står upp för våra gemensamma värderingar och alltid kommer ihåg på morgonen när vi går upp att vi är till för göteborgarna. ”Jag är jätteglad för den här listan. Ett stort tack”.

Mötet fortsatte sedan med mingel och mat och avslutades av en intressant presentation om Demokraternas kampanjbudskap.

Tack till nomineringskommittén, ni som har ställt upp och blivit nominerade och övriga medlemmar som deltog på mötet!

Länkar till nomineringslistorna:
Vallista till kommunfullmäktige >>
Vallista till regionfullmäktige >>