Medlemsmail 4 september 2020

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 4 september 2020.

Foto: Lars Kérla

Hösten har kommit till Göteborg och det politiska arbetet har startat upp igen med full fart. Denna sommar, har dessvärre betytt oro för många av våra barn p.g.a. haveriet med skolvalen som vi tror att de flesta av er har läst om vid det här laget. Vårt ansvariga skolkommunalråd Jessica Blixt har lagt mycket tid i sommar på att kommunicera med oroliga föräldrar och elever som har hört av sig.

Demokraterna vill säkerställa en trygg skolgång. Tydlighet och förutsägbarhet är grundläggande för att det flesta ska känna sig trygga. Det är också viktigt att det vid skolplaceringarna finns ett tydligt barnrättsperspektiv som säkerställer att eleverna inte rycks ifrån sitt sociala sammanhang. Att få vara med vänner man trivs och funkar med är en förutsättning för lyckad skolgång. Självklart skall man även ha möjlighet att önska en annan skola än den tilldelade, om man vill det, vilket också är lagstadgat.


Hänt inom politiken

Demokraterna stoppade utbetalning till Ibn Rushd

Demokraterna har under en tid drivit att stoppa utbetalningarna till det ifrågasatta studieförbundet Ibn Rushd, som framför allt kritiserats för sitt samarbete med Bellevuemoskén.

Nu har vi äntligen lyckats övertyga alliansen och socialdemokraterna i Göteborg att Ibn Rushd inte ska få del av göteborgarnas skattepengar.

”Ibn Rushd har genom åren bjudit in föreläsare som är kända för antisemitism, kvinnohat och homofobi”, säger Sofie Löwenmark, politisk sekreterare för Demokraterna, till GT.

Länk till artikel i GT – Stadens bidrag till Ibn Rushd stoppas >>

Skolhaveriet

Efter försommarens turer med skolhaveriet där flera hundra barn drabbades och fick sin sommar förstörd blev Demokraterna tvungna att kräva att de ansvariga skulle ställas till svars.

”Göteborgs ledning har svikit barnen. Bristerna är så allvarliga att vi i Demokraterna kräver att ansvariga på ledningsnivå ställer sina platser till förfogande. Vi ser inte att en ny stor omorganisation är lösningen på problemet. Det behövs istället nya krafter och mer kompetens i ledningen för att få ordning på skolan i Göteborg”, skrev kommunalrådet, Jessica Blixt i ett pressmeddelande.

Läs mer här >>

Römosseskolan

I slutet av juli skickade Demokraterna in ett yrkande till Byggnadsnämnden om att det tillfälliga bygglovet för den muslimska Römosseskolan inte ska förlängas.

Martin Wannholt till GP:

”Vi kan inte tillåta salafister att expandera i Göteborg med deras upprepade könssegregering av barn och unga. Skolinspektionen som obegripligt nog gett tillstånd, hänvisar till att de varit otydliga i sitt beslut. Vi Demokrater är däremot mycket tydliga: Det blir ingen förlängning av något tidsbegränsat bygglov. Expansionen kommer därför behöva avvecklas strax efter den startat, om den startas.”

I Sverige gäller våra demokratiska grundlagar. Vi ska inte särbehandla människor p.g.a. kön eller använda offentliga medel till religiös indoktrinering av barn i skolan. Vi får alla tycka olika. Och vi ska alltid anstränga oss för att respektera varandra. Men lagar och det offentliga sekulära samhället måste gälla.

I Byggnadsnämnden 25 augusti, anslöt sig M och L till yrkandet, vilket gjorde att det bifölls.

Läs artikel i GP – Demokraterna kräver stopp för muslimsk skola >>

Front advokater

Affären Front advokater rullar vidare. Vi Demokrater har som enda parti tydligt markerat att det som hänt är oacceptabelt. Avtalet ska hävas, återbetalning krävas där det är rimligt och fortsatt upphandling av Fronts tjänster är oacceptabelt. Ofattbart nog vill de övriga partierna fortsätta allt som vanligt.

Läs artikel i GP – Fritt fram för nya Front-avtal >>

Demokraterna sågar trafikstrategin

Målbild Koll2035 är en strategi som beskriver hur kollektivtrafikens ska utvecklas i Göteborg, Mölndal och Partille fram till år 2035 med tyngden på stadsbanor och ny älvförbindelse. Som brukligt i Göteborg håller varken tidplan eller ekonomi.

Demokraternas kommunalråd och ledamot i Trafiknämnden Henrik Munck anser att Koll2035 är inaktuell och måste ersättas med en ny trafikstrategi med rätt prioriteringar.

”Även om det regnar ned 20-30-40 miljarder från himlen, vilket inte kommer att ske, så har inte staden kapacitet att genomföra det som ligger i Koll2035. Målbilden är redan inaktuell”, säger Henrik till GP.

Länk till artikel i GP – Så vill staden rädda kollektivtrafiksatsningen >>


Demokraterna röstade för språkkrav

Demokrater röstade i kommunstyrelsen ja till ökade språkkrav, språktest och språkstöd för stadens anställda inom välfärden. kommunstyrelsen. Vi skrev ett eget yrkande som innebar stöd både för Socialdemokraternas tydliga förslag om språktest och för SD:s motion.

Men alliansen röstade, tillsammans med samarbetspartierna V och MP nej till språktest I Göteborgs Stad.

I dagens GP kan vi läsa om undersköterskorna Maryam Alamran och Abir Alawieh.

”Det händer att det blir fel med medicinering när det kommer vikarier som inte förstår språket och inte kan läsa instruktioner”, säger Abir Alawieh till GP. ”Svenskan är vårt arbetsredskap. Det är livsavgörande, livsviktigt. Förstår man inte instruktioner kan det handla om liv och död.”

”Med tanke på vad de säger på riksplanet är alliansens hållning helt obegriplig. För mig är det obegripligt att någon var emot det här, men alliansens hållning är extra obegriplig”, säger Martin Wannholt till GP.

Läs artikeln i GP – För undersköterskorna är språkfrågan på liv och död >>

Länk till artikel i GP – Förslag om språkkrav i äldreomsorgen röstades ned >>


Demokraterna svarar inrikesministern

Inför inrikesministern Mikael Dambergs medverkan i Göteborgs kommunsstyrelse i onsdags, skrev våra tre kommunalråd en replik på Dambergs tidigare debattartikel i GP med anledning av gängkriminaliteten.

Demokraternas budskap till inrikesministern var ”Sverige och Göteborg behöver en regering som tydligt lovar att tillföra så många poliser och andra resurser som behövs för att stoppa kriminaliteten och skapa trygghet. Nu. Omgående. Regeringen måste utlova en tidpunkt när löftet ska vara uppfyllt.

Vi har inte brist på resurser i samhället. Det är bara en fråga om hur man använder dem. Om man vill bekämpa brottsligheten på allvar, och om man bryr sig om allas rätt till trygghet.”

Länk till repliken i GP – Tomma ord från Damberg om gängkriminaliteten >>


Den onda cirkeln – ett fotoreportage av Jan Jörnmark

Oroligheterna kring gängbrottsligheten nådde en höjdpunkt förra veckan. Men problemen i utanförskapsområdena är minst av allt nya. I ett fotoreportage skildrar Jan Jörnmark fem decennier av misslyckad politik. Det är sannerligen dags för förändring.

Länk till fotoreportaget >>


DN intervjuar Martin

Inför sommaren intervjuade Dagens Nyheter alla gruppledare. Den 27 juli publicerades en artikel med Demokraternas gruppledare och partiledare Martin Wannholt.

”Målet är att Demokraterna ska bli det nya stora mittenpartiet, människor vill ha politik baserad på kunskap”, ”I Göteborg måste det råda nolltolerans över våldet vi ser dagligen, det är ett jätteproblem med ökad rasism åt alla håll”, säger Martin till DN.

Vidare från artikeln ”Wannholt är alltså noga med att beskriva Demokraterna som ett team där interndemokrati och profession är ledstjärnor.

Men för honom själv synes den egna magkänslan varit en väl så avgörande riktningsgivare. 11 november 2014 skrev Jimmy Fredriksson så här på tidningen GT:s ledarsida: ”Vi behöver faktiskt fler politiker som Martin Wannholt. Sådana som följer sitt hjärta i stället för partipiskan. Sådana som inte blint lyder order utan lyssnar på samvetet.”

Om (M): ”Sen kan jag aldrig förlåta Reinfeldt för vad han gjort med Sverige. Vad syftar du på? Att han gjorde upp med Miljöpartiet om migrationspolitiken.”

I kommunen, ”Vi ingår uppgörelser varje månad i många nämnder, vi har ett jättebra samarbete i styrelser och bolag. Men i kommunstyrelsen är det svårare eftersom de gjort upp med Vänsterpartiet för att plocka av oss platser och ge till vänstern. Om man vill ha samarbete med någon börjar man ju inte med att stjäla platser och kasta ut en från förhandlingsrummet genom skambud.”

Om Västlänken: ”Det är en skittunnel, jag kan inte stå för den. Fjärrvärmen och Västlänken är också de största koldioxidutsläpparna. Det kommer att komma ikapp dem allihopa”

Om valet: ”Med bra folk, bra politik och en kommersiell kampanj ,så ökar förutsättningarna. Målet är urtydligt, att det är ingen poäng med att sitta i opposition. Vi måste få till en förändring i Göteborg.”

Länk till artikeln i DN >>