Pressmeddelande – Ansvariga för skolhaveriet måste ställa sina platser till förfogande

Följande pressmeddelande har skickats ut till media 14 augusti 2020 från Demokraterna.
Läs som pdf här >>

Publicerade artiklar:
GP – Demokraterna kräver att ledande tjänstemän slutar >>
DN – Demokraterna kräver hårdare tag: ”Ansvariga bör lämna” >>


Skolvalshaveriet har drabbat tusentals elever och föräldrar.
Igår publicerades en intern revisionsrapport som beskriver allvarliga brister.
Exempelvis: ”Tjänstepersoner som var direkt berörda hade inte haft tillräckligt med kunskap för att förutse effekterna av detta (anm. negativ effekt för elevgrupper) och arbetsprocessen har inte haft en tillräcklig grad av intern kontroll eller möjlighet till avstämning och dialog med ansvariga.”

Grundskoledirektören lanserar nu en stor omorganisation som lösning på problemen.

https://www.mynewsdesk.com/se/goteborgsstad/pressreleases/skolval-2020-internrevision-och-aatgaerdsplan-3026477

  • ”Göteborgs ledning har svikit barnen. Bristerna är så allvarliga att vi i Demokraterna kräver att ansvariga på ledningsnivå ställer sina platser till förfogande. Vi ser inte att ny stor omorganisation är lösningen på problemet. Det behövs istället nya krafter och mer kompetens i ledningen för att få ordning på skolan i Göteborg.”
    säger Jessica Blixt, Kommunalråd
  • ”Alliansen bluffade om skolbudgeten och nu detta haveri. Att det ansvariga kommunalrådet har annonserat sin avgång måste följas av fler förändringar. Vi pekar inte ut fler enskilda i detta läget utan vill att de som inte klarat av sin uppgift istället lämnar självmant.”
    säger Martin Wannholt, Kommunalråd och gruppledare
  • ”Göteborgs kommun har en ledning som varken klarar av att driva stora projekt eller stora omorganisationer. Det behövs en ny ledningskultur där ledande tjänstepersoner verkligen känner att man får ifrågasätta. Ja-sägarkulturen i kommunen är förödande.”
    säger Henrik Munck, Kommunalråd och ledamot i kommunens personalberedning

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jessica Blixt              0701-70 23 25

Martin Wannholt   0702-38 78 61

Henrik Munck         0725-46 41 09

_________________________________________________________________________

Demokraterna bilades i maj 2017 och vill vara den samlade demokratiska kraften som är lösningsorienterad och inte fast i en traditionell höger- eller vänsterskala. Alla beslut ska grundas på fakta, kunskap och vad som är bäst för staden och dess medborgare. På kort tid har partiet blivit Göteborgs näst största parti.