Demokraterna spikade sina kandidater

På onsdagskvällen fastställdes Demokraternas kandidatlista inför kommunal- och regionvalet. Många medlemmar hade sökt sig till Lundby konsertsal för att rösta och passade också på att ställa frågor till kandidaterna.

Partiordförande Martin Wannholt öppnade Demokraternas nomineringsmöte 21 mars 2018.

– Det är en oerhörd stark lista vi har till kommunalvalet med en bra blandning av människor som arbetar inom sjukvården, skolan, polisen och inte minst entreprenörer inom näringslivet, kommenterade Martin Wannholt, partiordförande och förstanamn på Demokraternas lista.

Kandidaterna presenterades förtjänstfullt av Mikael Sjöholm. Många var naturligtvis extra intresserade av ”nyförvärven” Jahja Zeqiraj och Henrik Munck som de senaste dagarna dominerat nyheterna i Göteborg. Även medlemmarna som satt i publiken passade på att ställa frågor innan nomineringskommitténs ordförande Per Anders Örtendahl fick ett unisont ja.

-Nu drar vi igång valrörelsen på allvar och med den här laguppställningen kan vi få till ett mycket bra valresultat och börja göra skillnad för göteborgarna på riktigt, avslutade Martin Wannholt.

Länkar till nomineringslistorna:
Vallista till kommunfullmäktige >>
Vallista till regionfullmäktige >>

Partiordförande Martin Wannholt och de nominerade kandidaterna på Demokraternas nomineringsmöte 21 mars 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mötets presentatör Mikael Sjöholm intervjuade kandidaterna under nomineringsmötet.

Jahja Zeqiraj och Henrik Munck går med i Demokraterna

På en presskonferens i stadshuset under tisdagen kunde partiordförande Martin Wannholt presentera två politiska tungviktare som ansluter sig till Demokraterna; Jahja Zeqiraj, tidigare Socialdemokraterna och Henrik Munck, tidigare Miljöpartiet.
– Det är naturligtvis oerhört glädjande att två av stadens bästa politiker vill ansluta sig till Demokraterna, arbetet för att göra en bra stad bättre går in i en intensiv genomförandefas, kommenterar Martin Wannholt.

Demokraterna håller presskonferens i Göteborgs stadshus och välkomnar Jahja Zeqiraj och Henrik Munck 20 mars 2018.

Valrörelsen börjar ta fart på allvar i Göteborg. Under tisdagen kunde Demokraterna presentera en förstärkning inför kommunalvalet som bara är drygt fem månader bort. Det är två politiska tungviktare som valt att lämna sina gamla partier för att istället engagera sig för Demokraterna. Henrik Munck är 1:e vice ordförande i Trafiknämnden och ordförande för SDN Västra Göteborg. Jahja Zeqiraj är ordförande i Fastighetsnämnden och SDN Västra Hisingen. Båda har bestämt sig för att sitta kvar på sina förtroendeuppdrag.

Så här kommenterar Henrik Munck:
– Jag fortsätter utifrån de uppdrag jag fått personligen från kommunfullmäktige och utifrån beslutade budgetar m.m. som gäller. Efter valet hoppas jag att jag får formellt representera Demokraterna i politiska uppdrag i Göteborg.

Även Jahja Zeqiraj har en liknande inställning.
– Jag avser att sitta kvar på mina uppdrag mandatperioden ut. Demokraterna och Martin Wannholt som dess ledare är den kraft som krävs för att förändra och förbättra Göteborg i grunden.

Demokraterna har ett medlemsmöte på onsdag och då sätts kandidatlistorna till kommunalvalet och regionen. Då avgörs det om Henrik och Jahja föreslås till valbara platser.

Demokraterna hälsar Jahja Zeqiraj och Henrik Munck välkomna!

Pressmeddelande >>

 

På GP debatt – Västlänken stryper den kommunala utvecklingen

ARTIKEL I GP 2018-03-17:
Under lång tid har stadens fackförvaltningar slagit i kapacitetstaket, trots att resurserna utökas hela tiden. Orsak: Västlänken slukar stora resurser. Under tiden kan mycket lite göras åt bristen på förskolor, skolor, äldreboenden och bostäder. Även kollektivtrafiken i Göteborg skjuts på framtiden, skriver Martin Wannholt (DEM).

GP debatt 17 mars 2018

GP debatt 17 mars 2018

Västlänksdebatten är i full gång efter GP:s avslöjande om hitte-på-siffror från Trafikverket, som spridits vidare till allmänheten och näringslivet, främst av socialdemokratiska politiker. Aldrig någonsin har ett så stort skandalprojekt kunnat komma så nära ”mållinjen”, innan skeppet sköts i sank.

På trafiknämnden i tisdags gavs information om att kommunen vikt ned sig mot Trafikverket när det gäller kostnaden för stadens egna personalresurser in i Västlänksprojektet. Stadens uppskattade extra personalkostnader på grund av Västlänken uppgår till 600 miljoner kronor. Trafikverket tar inte ens tio procent av denna kostnad. Det betyder att över en halv miljard kronor får tas från stadens välfärd rakt in i Västlänkens slukhål. Men det är inte längre de felaktigt tagna kostnaderna som upprör mest.

Stadens uppskattade extra personalkostnader på grund av Västlänken uppgår till 600 miljoner kronor. Trafikverket tar inte ens tio procent av denna kostnad.

Många viktiga satsningar
Vi skulle behöva omprioritera många fler av stadens planerare i olika befattningar till att planera mer av förskolor, skolor och äldreboenden. Till att planera fler bostäder. Till att bygga ut spårvägen med Operalänken. Till att bygga ett nytt mot för att förena Lundby med Lindholmen och stödja näringslivets framgångsrika utveckling. Till att planera en riktig kollektivtrafikförbindelse över/under älven mellan broarna. För att nämna några av alla de viktiga och lönsamma satsningar som behövs i vår stad. Inte till en obsolet omvägstunnel till Haga med miljöförstöring och som inte ger resandeökning. Eller en kraftigt fördyrad jippolinbana som kan stå färdig tre år efter jubileumsfesten när alla gått hem. Eller till en försenad och fördyrad renovering av Vasabron, i syfte att kunna köra tunga transporter med Västlänksmassor.

Slagit i kapacitetstaket
Under lång tid har stadens fackförvaltningar slagit i kapacitetstaket, trots att resurserna utökas hela tiden. Senast nu i onsdags vid kommunstyrelsens informationsmöte fick vi detta bekräftat ännu en gång. Krisen i förskolan och skolan kommer att öka, på grund av stadens resursbrist. Redan i dag går 4 500 förskole- och skolelever i Göteborg i tillfälliga baracker. Enligt lokalansvariga kommer många fler elever tvingas göra samma sak, det vill säga gå igenom förskola och delar av sin skolgång i temporära baracker. En stor anledning är planeringen av Västlänken. Det projekt som enskilt drar mest resurser i hela staden. Ovanpå allt detta:

Ändå framhärdar Bo Larsson från Trafikverket inför stadens trafiknämndspolitiker att det, om operatörerna vill, går att köra dubbelt så många tåg med Västlänken. Hur var det nu han sa – ”det är svårt att förklara för dem som inget begriper”.

På trafiknämnden i tisdags påstod Bo Larsson (Trafikverkets projektledare för Västlänken), att det skulle gå att köra dubbelt så många tåg till och från Göteborg om Västlänken byggs. Inte i en avlägsen framtid 100 tilläggsmiljarder senare, utan direkt efter invigning av den. Hur många tåg som skulle köras berodde enligt Bo Larsson enbart på vad tågoperatörerna ville. Hur är det möjligt med ett sådant påstående? Alldeles nyligen har det tydligt framgått i GP, med direkta citat från Trafikverkets kapacitetsexperter, att det är ”parkeringskapaciteten” vid Centralstationen som utökas, men att det inte kan gå fler tåg förrän banorna in till Göteborg byggts ut.

Invaggats i felaktiga siffror
Trafikverket har efter GP:s avslöjanden också lokalt känt sig tvungna att producera ett internt PM, för att tillsända inte minst verkets generaldirektör, som också invaggats i de felaktiga siffrorna. I dokumentet framgår tydligt att det inte blir några fler tåg med mindre än att omkringliggande system byggs ut enligt den politiska visionen ”Målbild Tåg 2035”. I den framgår merparten av de tilläggsinvesteringar om 100 miljarder kronor som skulle behövas.

Ändå framhärdar Bo Larsson från Trafikverket inför stadens trafiknämndspolitiker att det, om operatörerna vill, går att köra dubbelt så många tåg med Västlänken. Hur var det nu han sa – ”det är svårt att förklara för dem som inget begriper”.

Att det inte kan gå fler persontåg är således klart, men det gäller också godstågen. Om det de facto fanns en tydlig miljönytta med Västlänken, som Trafikverket påstår med extra godståg direkt efter invigningen, skulle Trafikverket naturligtvis visa detta på sin hemsida. Men trots att de utlovat underlaget till GP så kommer inget sådant. Alla utom dem som förespråkar Västlänken förstår redan varför. Det blir inga extra godståg på grund av att Västlänken invigs. Därmed faller också påstådd miljö- och klimatnytta.

Utsläppen kommer att öka
I centrala Göteborg sker omfattande överskridanden av miljökvalitetsnormen för kväveoxider i luften. Normen är till för att skydda människors hälsa och det är viktigt att minska utsläppen av denna anledning. Skulle Västlänken byggas kommer utsläppen i stället att öka med betydligt fler överskridanden. Detta strider mot gällande miljölagstiftning, såväl Sveriges som EU:s, och leder till ännu sämre hälsa. Det går inte att hitta något giltigt undantag i den svenska lagstiftningen eller EU-direktivet, vare sig för mark- och miljödomstolen i Vänersborg eller för politiska prestigeprojekt.

Land ska med lag byggas. Hur länge ska drömmen om Västlänkens magiska effekter hållas vid liv hos det politiska teatersällskapet i Göteborg?

 

Martin Wannholt (DEM)
kommunalråd och ordförande för Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>

På GP debatt – Företagare, engagera er politiskt och gör upp med Göteborgsandan!

Demokraterna vill göra upp med Göteborgsandan.

I dagens GP har Demokraterna en debattartikel där vi uppmanar näringslivet i Göteborg att engagera sig politiskt och bli valbara till de kommunala bolagens styrelser. Vi ser det som ett sätt att komma till rätta med den mygelkultur som råder inom delar av förvaltningar och bolag. Får vi Demokrater inflytande efter valet vill vi få med övriga företagsvänliga partier att stödja vår linje. På sikt kommer det att förbättra företagsklimatet i Göteborg och bidra till att Göteborgsandan står för något betydligt positivare än mygel och inkompetens.
/Jan-Olof Ekelund


ARTIKEL I GP 2018-03-15:
Företagsklimatet i Göteborg hör till de sämsta i landet. Staden rankas på plats 206 av landets kommuner och plågas återkommande av mygelaffärer eller vanskötsel av de kommunala bolagen. Nu uppmanar Demokraterna i Göteborg det lokala näringslivet att engagera sig politiskt och göra upp med Göteborgsandan, skriver bland andra Anna-Karin Hammarstrand (DEM) och Martin Wannholt (DEM) .

Det är ingen tvekan om att de sämsta sidorna av Göteborgsandan lever kvar i stadens bolag och förvaltningar. Ledande kommunalråd har i början av året fått lämna sina poster eller helt enkelt tröttnat på sitt uppdrag. För det är tyvärr så verkligheten sett ut under många år. Göteborg, med svenskt rekord i antalet kommunala bolag, har styrelser som enbart består av förtroendevalda och där lång och trogen tjänst inom partierna kan belönas med styrelseuppdrag oavsett krav på specialistkunskaper.

Ett av Demokraternas vallöften är att minska antalet kommunala bolag och i de kvarvarande bolagen vill vi bereda plats för styrelsemedlemmar från näringslivet och universitetsvärlden.

Ett av Demokraternas vallöften är att minska antalet kommunala bolag och i de kvarvarande bolagen vill vi bereda plats för styrelsemedlemmar från näringslivet och universitetsvärlden. Därför uppmanar vi det lokala näringslivet att börja engagera sig politiskt. Det måste inte vara i Demokraterna även om initiativet kommer från vårt parti. Det viktiga är att partierna i Göteborg får tillskott av erfarna företagare och att de kan dela med sig av sina kunskaper om de blir utsedda till styrelsemedlemmar i kommunala bolag.

Resa mot botten

Förra året rankades Göteborg på plats 206 bland landets 290 kommuner när det gällde bra företagsklimatet enligt svenskt Näringslivs årliga undersökning. 2009 var placeringen på plats 100 så utvecklingen har gått åt fel håll under ett antal mandatperioder. Den låga rankingen förklaras med att många företag upplever att kommunens tjänstemän visar svagt intresse för att underlätta företagandet. Det gäller inte minst inom välfärdssektorn men även andra områden som stadsutveckling och infrastruktur. Exempelvis tar handläggning av detaljplaner och bygglov längre tid i Göteborg jämfört med Stockholm och Malmö.

Även en jämförelse med de statliga bolagen är relevant. I dessa bolag är det en praxis med styrelsemedlemmar som inte är knutna till något parti utan är efterfrågade på grund av sin kompetens. Får vi Demokrater inflytande efter valet, så vill vi få med oss övriga företagsvänliga partier att stödja vår linje. På sikt kommer det att förbättra företagsklimatet i Göteborg och bidra till att Göteborgsandan står för något betydligt positivare än mygel och inkompetens.

Anna-Karin Hammarstrand (DEM)
företagare och ledamot Demokraterna styrelse

Thomas Hedberg (DEM)
företagare och ledamot Demokraternas styrelse

Jan-Olof Ekelund
företagare och medlem Demokraterna

Martin Wannholt (DEM)
kommunalråd och ordförande för Demokraterna

Länk till artikeln i GP >>

Demokraternas förslag till nomineringslistorna är klara

Nu är förslagen till nomineringslistorna för Demokraterna klara. Val av ledamöter till kommunfullmäktige och regionen kommer att fastställas i samband med Demokraternas nomineringsmöte den 21 mars.

Det har varit ett stort intresse från många partimedlemmar att få företräda partiet. Så stort att nomineringskommittén inte har kunnat återkoppla till alla som visade intresse.
– Med begränsad tid och resurser fanns det inga möjligheter att kommunicera med alla intresserade. Jag vill dock passa på att tacka för det stora engagemanget och att det kommer fler möjligheter framöver att engagera sig i partiet på olika nivåer, säger Per Anders Örtendahl, ordförande i nomineringskommittén.

 

Nomineringsmötet hålls onsdagen den 21 mars kl 19 i Mötesplats Lundby konsertsal. Möteslokalen står öppen från kl 18 för alla medlemmar i Demokraterna.

Länkar till nomineringslistorna:
Nomineringskommitténs förslag till val av ledamöter till kommunfullmäktige >>
Nomineringskommitténs förslag till val av ledamöter till regionfullmäktige >>

Fullsatt när Demokraterna hade Öppet hus

I helgen arrangerade Demokraterna Öppet hus i sin nya partilokal på Torggatan 11 och det blev fort trångt i dörröppningen. Sammanlagt samlades närmare 200 medlemmar under några intensiva timmar för att utbyta tankar och idéer och samtidigt få en kopp kaffe med dopp.

Lokalen var full till bredden under de fyra timmar som vi höll Öppet hus.

Partiordförande Martin Wannholt höll ett inspirerande tal och fick sedan svara på en mängd frågor inför den kommande valrörelsen. Martin framhöll också hur viktigt det är att vi lyckas samla in pengar för att kunna nå ut med partiets budskap fram till valet den 9 september.

Vi presenterade vår första minifolder ”Sju viktiga åtgärder för ett bättre Göteborg”, som gick åt som smör i solsken. Den finns även att ladda ner och skriva ut som pdf här >>. Skriv ut den dubbelsidigt på A4 och vik arket i tre delar.

Att döma av intresset i samband med Öppet hus så finns det ett stort sug efter en politisk förändring i Göteborg. Och att debatten om Västlänken kommer nå nya höjder, var de flesta rörande överens om. Inte minst efter GPs nya granskande artikelserie som kommer pågå de närmaste dagarna.

 

Oskar Boström och Lukas Christiansen-Dahl hörde till de något yngre partimedlemmarna.

Georg de Laval, Bengt Gustafsson och Rolf Steen diskuterade dagspolitik.

Vi återkommer med fler aktiviteter under våren där det finns möjlighet att fördjupa sig i partiets politik. Närmaste aktivitet är nomineringsmötet den 21 mars i Lundby Gymnasium. Kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar inom kort.