Demokraternas förslag till nomineringslistorna är klara

Nu är förslagen till nomineringslistorna för Demokraterna klara. Val av ledamöter till kommunfullmäktige och regionen kommer att fastställas i samband med Demokraternas nomineringsmöte den 21 mars.

Det har varit ett stort intresse från många partimedlemmar att få företräda partiet. Så stort att nomineringskommittén inte har kunnat återkoppla till alla som visade intresse.
– Med begränsad tid och resurser fanns det inga möjligheter att kommunicera med alla intresserade. Jag vill dock passa på att tacka för det stora engagemanget och att det kommer fler möjligheter framöver att engagera sig i partiet på olika nivåer, säger Per Anders Örtendahl, ordförande i nomineringskommittén.

 

Nomineringsmötet hålls onsdagen den 21 mars kl 19 i Mötesplats Lundby konsertsal. Möteslokalen står öppen från kl 18 för alla medlemmar i Demokraterna.

Länkar till nomineringslistorna:
Nomineringskommitténs förslag till val av ledamöter till kommunfullmäktige >>
Nomineringskommitténs förslag till val av ledamöter till regionfullmäktige >>