Yrkande för ansvar och fortsatt stöd för Observatoriet

Demokraternas partiledare Martin Wannholt

Med anledning av Adam Cwejmans ledare i GP 2017-11-12 skriver Martin Wannholt följande:

Mycket bra av Adam Cwejman som vanligt. Jag har talat med flera företrädare för observatoriet under hösten. Göteborg behöver bevara och utveckla Slottsskogsobservatoriet, inte avveckla. Har nu skickat in vårt yrkande för ansvar och fortsatt stöd till observatoriet.

Läs hela Adam Cwejmans ledare i GP här >>

Martin Wannholt – Yrkande nytt ärende​​Kommunstyrelsen 2017-11-22

Långsiktigt stöd för Slottsskogsobservatoriet – mer naturvetenskap i Göteborgs Stad
Göteborgs barnvänliga folkobservatorium i Slottsskogen har tyvärr hamnat mellan stolarna vad gäller huvudman för ekonomiskt stöd. Vare sig regionen eller staden har uttalat att de tar ansvar. Utan ett mindre ekonomiskt bidrag till föreningen blir det omöjligt att fortsätta med verksamheten – att låta stadens barn- och ungdomar få lära sig mer om naturvetenskap och stjärnhimlens alla gåtor.
Göteborgs Stad behöver stärka sin naturvetenskapliga profil. Att aktivt stödja det fina arbetet på Slottsskogsobservatoriet är en viktig pusselbit i detta arbete. Ett årligt ekonomiskt stöd till folkobservatoriet läggs lämpligen under miljö- och klimatnämnden, med motsvarande budgetjustering. För att säkerställa verksamheten och ge stadens skolor fortsatt tillgång till observatoriet, behövs en ekonomisk delfinansiering om ca 750 000 kronor 2018 och framåt.
Eftersom kommunstyrelsen och snart kommunfullmäktige beslutat att lägga ned Vårt Göteborg i tryckt form, uppstår en möjlighet att använda del av dessa inbesparade medel för att stödja observatoriet redan under 2018.

Förslag till beslut:
I kommunstyrelsen:
Att Göteborgs Stad tar ansvar stödjer Slottsskogsobservatoriet och att miljö- och klimatnämnden utreds som ansvarig nämnd.
Att för stödet 2018 använda del av medel som blir tillgängliga genom att Vårt Göteborg i tryckt form läggs ned.
Att stadsledningskontoret stödjer föreningen med 750 000 kronor under 2018.
Att stadsledningskontoret inarbetar beloppet med justeringar i budgetunderlaget för 2019 och framåt.

 

Medlemmar kallas till extra årsmöte 25 november

Den 9 november skickades en kallelse till extra årsmöte ut till alla medlemmar.

Mötet som beslutades på det ordinarie årsmötet 18 maj har följande syfte:

 • Anta reviderade stadgar
 • Fastställa nomineringsprocessen
 • Presentera vår politik

Tid: Lördag 25 november 2017, kl. 10:00
Plats: Folkets hus, Järntorget 
Sal: Kongressalen

Anmäl deltagande senast 20 november via länken i inbjudan. 
 • Har du som medlem inte fått någon inbjudan? Kontrollera först er SPAM-korg/papperskorg innan ni kontaktar oss på info@localhost.
 • Vill du bli medlem och delta på det extra årsmötet?
  • Registrera er enkelt som medlem här >>
  • Maila info@localhost och anmäl er till årsmötet
  • Notera att du som ny medlem inte har rösträtt på årsmötet

Välkomna, vi ses den 25 november!

Yrkande angående bättre kontroll av resor

Läs mer