Nyheter

Demokraternas budget för Göteborgs stad 2022

Demokraternas kommunalråd Jessica Blixt och Martin Wannholt presenterade under en presskonferens partiets budgetförslag för Göteborgs stad 2022. Förslag som lyftes fram innebär en kraftig satsning på tryggheten och välfärden i Göteborg. ”Största risken att hamna i utanförskap är om du inte har någon gymnasiebehörighet, därför måste vi börja med kraftfulla satsningar redan i förskolan”, säger […]

Demokraternas tilläggsbudget för VGR 2022

Under Regionfullmäktiges möte 26 oktober lämnade Demokraterna in ett förslag på tilläggsbudget för 2022. De flesta partierna lämnade in tilläggsbudgetar inför mötet för att komplettera sina budgetförslag som lämnades in till Regionfullmäktige i juni. Innehåll i Demokraternas tilläggsbudget: Ytterligare Satsningar för att ta hand om den uppskjutna vården Under hösten har pandemin ebbat ut även […]

Kallelse utsänd till extra årsmöte

Den 21 oktober skickade styrelsen en kallelse till alla medlemmar i Demokraterna där de hälsas välkommen på extra årsmöte söndag den 5 december kl. 10:00. Kallelsen är personlig och gäller endast medlemmar i Demokraterna. Med anledning av framförda önskemål har partistyrelsen för Demokraterna beslutat att kalla till ett extra årsmöte där partistyrelsens sammansättning kan beslutas […]

På GP debatt – Låt svårt sjuka få avsluta sitt liv på ett värdigt sätt i hemmet

I dag finns ett väl fungerande samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad som ger avancerade sjukvårdsinsatser i hemmet för svårt sjuka i livets slutskede. Denna vårdform är nu hotad av nedläggning genom ett icke politiskt förankrat tjänstemannaförslag, skriver bland andra Jessica Blixt (D). Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) ges i Göteborg till en grupp […]

PRESSMEDDELANDE – DEMOKRATERNA UTESLUTER HENRIK MUNCK

Demokraternas partistyrelse har idag, måndagen den 20 september 2021, fattat beslut om att med omedelbar verkan utesluta Henrik Munck. Styrelsen har under mycket lång tid hanterat personalproblem relaterat till Henrik Munck. Många försök har gjorts för att hitta lösningar från styrelse, personalutskott och ledningsgrupp. Alla utan framgång. Henriks agerande, förutom mer specifika händelser vi tidigare refererat till, har försvårat samarbetet inom ledningsgruppen samt skadat förtroendet för […]

ÄR DU UNDER 30 ÅR OCH DEMOKRAT?

  VI SÖKER DIG SOM ÄR UNG OCH VILL PÅVERKA OCH FÖRÄNDRA GÖTEBORG Demokraternas partiorganisation bygger på att ta tillvara kunskap och kompetens. Många politiska partier är uppbyggda efter en traditionell föreningsstruktur, med geografiskt indelade stadsdels-, ungdoms-, kvinno- och seniorföreningar. Demokraterna vill istället vara ett parti för alla invånare i Göteborg och Västra Götalandsregionen, där […]

På GP debatt – Fastighetsägarnas modell kapitulerar inför de kriminella

Det är helt orimligt att vi som samhälle anpassar oss efter och kapitulerar inför de kriminella nätverken genom att låta dem förhindra alla andra boendes möjligheter att ta ett gemensamt ansvar i kooperativ, skriver Martin Wannholt (D), Jan Jörnmark (D), Patrik Höstmad (D). Replik på debattartikel i GP 2/9: Ombildningar riskerar att stärka de kriminellas grepp […]

Välkommen till Frihamnsdagarna

Välkommen till Frihamnsdagarna När: fredag 3 september – lördag 4 september Öppettider: Fredag: 8:30 – 20:00, Lördag: 10:00 – 19:00 Var: Bananpiren i Frihamnen eller streamat Besök Demokraterna på Frihamnsdagarna Demokraterna kommer att delta på Frihamnsdagarna som arrangeras på Bananpiren nu på fredag och lördag, 3-4 september. På Frihamnsdagarna kan du möta politiker, lyssna på […]

Yrkande angående Römosseskolan

Demokraterna har nu initierat, och tillsammans med Socialdemokraterna, lämnat in ett yrkande till kommunstyrelsen i Göteborg med en hemställan till Utbildningsutskottet i Sveriges Riksdag och Statens Skolinspektion med anledning av konfessionella skolor. Förslag till beslut I kommunstyrelsen: Stadsledningskontoret får i uppdrag att till ledamöterna i Utbildningsutskottet i Sveriges Riksdag hemställa om initiativ för omgående lagändringar […]

Intervju med Martin i magasinet Sommarpärlor

Läs intervjun med Demokraternas Martin Wannholt i magasinet Sommarpärlor. – Vårt härliga Göteborg är Sveriges rikaste kommun med ett starkt näringsliv och bra tillgång till utbildning och forskning. Men kommunen styrs med slöseri och en evinnerlig ström av politiska hitte-på-projekt. Värst av allt är en meningslös miljöförstörande omvägstunnel under staden utan nytta, säger Martin i […]