Demokraternas budget för Göteborgs stad 2022

Demokraternas kommunalråd Jessica Blixt och Martin Wannholt presenterade under en presskonferens partiets budgetförslag för Göteborgs stad 2022. Förslag som lyftes fram innebär en kraftig satsning på tryggheten och välfärden i Göteborg.
”Största risken att hamna i utanförskap är om du inte har någon gymnasiebehörighet, därför måste vi börja med kraftfulla satsningar redan i förskolan”, säger Jessica Blixt.
Nu satsar vi en miljard på tryggheten för att vända Göteborg”, sa Martin Wannholt.

Jessica Blixt och Martin Wannholt presenterar Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2022.

Jessica Blixt och Martin Wannholt presenterar Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2022, på bilden även Patrik Höstmad stabschef.

Se presentationen från presskonferensen 1 november här >>

Vid senaste mandatperioden skedde ett maktskifte i Göteborg och Demokraterna har i opposition kunna göra avgörande skillnad vid beslut som lett till förbättringar. Tyvärr har de styrande partierna inte mäktat med att förändra de invanda mönstren i grunden.

Ta hand om Göteborg, Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2022

Ta hand om Göteborg, Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2022.

Otryggheten och kriminaliteten har tillåtits fortsätta öka, skolan har hanterats ovarsamt, problemen i det ostyrbara kommunala bolagskonglomeratet finns kvar, avyttring av onödiga kommunala fastigheter har inte skett, endast 58 av allmännyttans ca 75 000 lägenheter har beslutats att få ombildas, målet för fler småhus har varit för lågt satt och har inte uppfyllts och fastlåsningar i politiska prestigeprojekt, inklusive Västlänken, fortsätter.

Demokraternas budget ska läsas i ljuset av detta konstaterande.
Demokraterna står för ett tydligt brott med allt det här. Demokraterna står för kunskap, förändring och ett mycket bättre Göteborg. Vi vill nu driva fram en kraftfull reformering av hur politiken bedrivs och hur Göteborg Stad styrs och levererar.

Göteborg är en stad med stora tillgångar som skulle kunna ge så mycket mer nytta för göteborgarna. Vi ser problemen men vi är också hoppfulla för resurserna och verktygen finns om de används rätt.

De tre huvudreformerna i vår budget är:

  • En kraftfull trygghetssatsning på 1 miljard kronor under budgetperioden som omfattar både mjuka och hårda åtgärder.
  • Omfördelning till fullt finansierad välfärd genom full kompensation för kostnads- och löneutvecklingen samtidigt som vi helt tar bort de osakliga löneskillnaderna.
  • Använd stadens tillgångar till trygghet och välfärd genom ombildningar via allmännyttan, försäljning av tomter för småhus, friköp av tomträtter och stadutvecklingsprojekt med exploateringsöverskott.

Till dessa huvudreformer ska läggas ytterligare ca 20 reformförslag som syftar till att förbättra situationen för nuvarande och blivande göteborgare. Se sidan 4 i budgeten för en översikt.

Vi behöver ta hand om Göteborg!

Läs hela Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2022 här >>

Skrivet i media:
Artikel i GP – Demokraterna vill se stora satsningar på trygghet och välfärd >>
Artikel i DN – Demokraterna i Göteborg: Stoppa bygget av Västlänken >>