Demokraterna höll digitala årsmöten

Demokraternas årsmöte hölls digitalt via Zoom inför ca 150 deltagare. Det sändes från Rådhuset och leddes av mötesordförande Per Anders Örtendahl. Utöver årsmötesformalia antecknades även Demokraternas nya Handlingsprogram.

Demokraternas digitala årsmöte 27 maj 2021. I bild Martin Lindeskog, Veronica Öjeskär, Martin Wannholt och Ewa Jonsson.

Den utdragna pandemin ställde oss inför ett läge som vi inte hade kunnat drömma om. I samband med det digitala årsmötet i juni förra året, beslutades om ett extra årsmöte  som skulle hållas i Svenska mässans lokaler 22 oktober 2020. Ett möte som fick ställas in med kort varsel i samband med att fas-2 av pandemin bröt ut.
För att behandla och fatta beslut i de frågor som skulle ha behandlats vid det extra årsmötet i oktober, hölls därför ett extra årsmöte före det ordinarie årsmötet 27 maj 2021 med start klockan 17.

Medlemmarna följde det digitala årsmötet via verktyget Zoom. De hade även ett voteringssystem tillgängligt via sina mobiler för att kunna rösta och begära ordet.

Per Anders Örtendahl och Martin Wannholt på Demokraternas digitala årsmöte 2021.

Martin Wannholt öppnade mötet, som sedan följdes av att Per Anders Örtendahl valdes till ordförande och Ewa Jonsson till sekreterare för årsmötet. Per Anders ledde sedan det extra årsmötet som sedan följdes av det ordinarie årsmötet efter en kort paus.

Styrelsen föreslog inför årsmötet en stadgeändring som innebär att den tidigare rollen som styrelseordförande tillika partiledare nu skulle bli två poster. Mötet beslutade enligt förslaget, vilket innebar att Thomas Hedberg valdes in som Demokraternas styrelseordförande och Martin Wannholt som partiledare.

Thomas Hedberg som har över 35 års erfarenhet av styrelsearbete i olika företag och föreningar, tackade för förtroendet genom att säga några ord. Han pratade om utmaningarna och hur väl vi har lyckats etablera oss under våra två första år inom politiken.

Thomas Hedberg, nyvald ordförande i Demokraternas partistyrelse

Från Thomas tal:
”Kommuner och regioner sitter fast i gamla sätt att hantera sin verksamhet trots att man har större ansvar än någonsin. Överdriven politisk administration och oklara organisationer genererar ofta dåliga och kostsamma beslut och dålig arbetsmiljö. Dessutom är stora delar av kommunal service och regional sjukvård egentligen inte speciellt politiskt utan operativa problem som skall lösas. Titta på regionens sjukvård. Det råder total politisk enighet om att människor skall få adekvat sjukvård i rätt tid. Ändå är 624 fritidspolitiker engagerade i sjukvården i Västra Götaland. Bara att beställa sjukvård från de 9 sjukhusen engagerar 150 fritidspolitiker i 5 olika nämnder plus alla tjänstemän som måste serva politikerna. Liknande exempel finner vi i kommunen. Valutan i många politiska partier är politiska uppdrag. Detta skapar kostnader, dåliga beslut och dåligt arbetsklimat och i slutändan dålig service till medborgarna. Att effektivisera omfördelningen av skatter till bra kommunal service och tjänster genom att effektivisera styrning, ledning och administration i kommunen och regionen är något som ligger mig varmt om hjärtat och som Demokraterna arbetar för.”

Utöver Thomas och Martin valdes Bengt-Åke Harrysson, Mariette Risberg, Ulf Boström, Anna Karin Hammarstrand och Jessica Blixt om, som styrelseledamöter. Nyvalda till styrelsen blev Karin Lindberg och Per Anders Örtendahl.

Partiombudsman Veronica Öjeskär redogjorde för styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget för 2021 innan det var dags att gå över till Övriga frågor på dagordningen.

Den inleddes med att Demokraternas strateg Jan Jörnmark presenterade delar av den undersökning som Demoskop gjorde i höstas om väljarnas attityder i Göteborg.
Jan informerade om att väljarna ser Demokraterna som mycket kompetenta inom infrastruktur och ekonomi. Undersökningen visade även att väljarna i alla delar av Göteborg anser att trygghet och säkerhet är de viktigaste frågorna, varpå Jan summerade att det är i dessa frågor vi behöver höja vår profil och kompetens.

Därefter kom vi till dagens sista beslutspunkt vilket var att anteckna Demokraternas nya Handlingsprogram. För mer en ett år sedan beslutade vår fullmäktigegrupp att Demokraternas Att-göra-lista skulle uppdateras och göras om till Demokraternas Handlingsprogram. Arbetet som utförts av Kunskapsgrupperna har tagit något längre tid än planerat, delvis på grund av pandemin. Det var därför extra glädjande att äntligen få presentera ”Demokraternas Handlingsprogram för Göteborg, version 1.0” för medlemmarna. Martin förklarade på årsmötet att handlingsprogrammet kommer att vara ett levande dokument som kommer att uppdateras. Han inbjöd även alla att komma med synpunkter och förslag på Handlingsprogrammet.

Vi vill tacka alla de medlemmar som deltog på mötet! För ert stora engagemang och även tålamod med tekniken som det digitala årsmötet krävde. Nu ser vi fram emot ett fysiskt medlemsmöte senare i höst där vi kan ses på riktigt, debattera och gemensamt besluta om den bästa politiken för Göteborg och Västra Götalandsregionen!

Länk till Demokraternas Handlingsprogram för Göteborg >>