Nämnden för Demokrati och medborgarservice

Datum:
Tid:

Nämndmöte. Öppet för allmänheten.
Ekelundsgatan 1, plan 1, i lokal Hållbarheten/Insikten. Lokalen har begränsat antal platser.

Tillbaka till kalendern >>