SDN Östra Göteborg

Datum:
Tid:
Plats: Burgårdens konferenscenter, Skånegatan 20.

Nämndmöte, öppet för allmänheten.

<< Tillbaka till kalendern

Byggnadsnämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte, ej öppet för allmänheten.

<< Tillbaka till kalendern

Kulturnämnden

Datum:
Tid:
Plats: Stadsbiblioteket, i konferensvåningen

Nämndmöte, öppet för allmänheten.

<< Tillbaka till kalendern

Förskolenämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte, ej öppet för allmänheten.

<< Tillbaka till kalendern

Trafiknämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte, ej öppet för allmänheten.

<< Tillbaka till kalendern

Inköp och upphandling

Datum:
Tid:

Nämndmöte, ej öppet för allmänheten.

<< Tillbaka till kalendern

Lokalnämnden

Datum:
Tid: till

<< Tillbaka till kalendern

Grundskolenämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte, ej öppet för allmänheten.

<< Tillbaka till kalendern

Kommunstyrelsen

Datum:
Tid:

Kommunstyrelsens möten hålls i Rådhuset och är inte öppna för allmänheten.

<< Tillbaka till kalendern

Kretslopp och vattennämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte, ej öppet för allmänheten.

<< Tillbaka till kalendern