Miljö- och klimatnämnden

Datum: december 17, 2019
Tid: 14:30
Plats: Miljöförvaltningens lokaler på Karl Johansgatan 23 (hållplats Kaptensgatan, spårvagnslinje 3 eller 9).

Nämndmöte, öppet för allmänheten.

<< Tillbaka till kalendern

Byggnadsnämnden

Datum: december 17, 2019
Tid: All-day

Nämndmöte, ej öppet för allmänheten.

<< Tillbaka till kalendern

Kulturnämnden

Datum: december 16, 2019
Tid: 15:00
Plats: Stadsbiblioteket, i konferensvåningen

Nämndmöte, öppet för allmänheten.

<< Tillbaka till kalendern

Förskolenämnden

Datum: december 16, 2019
Tid: All-day

Nämndmöte, ej öppet för allmänheten.

<< Tillbaka till kalendern

Inköp och upphandling

Datum: december 12, 2019
Tid: All-day

Nämndmöte, ej öppet för allmänheten.

<< Tillbaka till kalendern

Trafiknämnden

Datum: december 12, 2019
Tid: All-day

Nämndmöte, ej öppet för allmänheten.

<< Tillbaka till kalendern

Lokalnämnden

Datum: december 11, 2019
Tid: 13:15  till  16:15

<< Tillbaka till kalendern

Grundskolenämnden

Datum: december 11, 2019
Tid: All-day

Nämndmöte, ej öppet för allmänheten.

<< Tillbaka till kalendern

Kommunstyrelsen

Datum: december 11, 2019
Tid: All-day

Kommunstyrelsens möten hålls i Rådhuset och är inte öppna för allmänheten.

<< Tillbaka till kalendern

Kretslopp och vattennämnden

Datum: december 11, 2019
Tid: All-day

Nämndmöte, ej öppet för allmänheten.

<< Tillbaka till kalendern