Byggnadsnämnden

Nämndmöte, ej öppet för allmänheten.