D och S i ett gemensamt yrkande för att stoppa smittspridningen

Det är allvar nu! Demokraterna och Socialdemokraterna har därför kommit överens om ett antal förslag för att stoppa smittspridningen och rädda liv.

– Vi ser en rätt kaotisk krishantering av alliansen, där de väljer att stänga in sig med V, MP och Fi. Socialdemokraterna och vi tycker olika i en hel del när det gäller krishantering är vi helt eniga, säger Martin Wannholt till GP.

Förslag från D och S:

 • Aktivera krisledningsnämnden för snabb hantering av beslut
 • Stänga samtliga bibliotek
 • Stänga ner fritidsgårdar (undantag för ungdomar födda efter 2005)
 • Sänka P-avgifterna i centrala Göteborg
 • Boendeparkering ska gälla även dagtid
 • Slopade hyresavgifter för idrott- och kulturevenemang

Följ de skärpta råden som gäller för Västra Götaland och var rädda om er!

Läs hela artikeln i GP >>

Demokraterna vill ta emot noll nyanlända i Göteborg 2021

I en artikel i Göteborgs Posten 11 november skriver Etezaz Yosuf om Demokraternas förslag till Kommunstyrelsen att Göteborg ska ta emot noll nyanlända under 2021.

Artikel i Göteborgs Posten 11 november 2020.

Tidigare under hösten fick Demokraterna tillsammans med Socialdemokraterna nej på förslaget att undanta hela Göteborg från EBO-lagen. EBO-lagen innebär att asylsökande har rätt att bosätta sig var man vill med bibehållen ersättning.

Demokraternas vill stoppa samtliga nyanlända, 291 stycken, som länsstyrelsen kommer att anvisa till Göteborg nästa år.
– Prognosen för 2021 är att nästan 600 asylsökande kommer att flytta till trångbodda Göteborg. Utöver det vill länsstyrelsen ge oss ett kommuntal på nästan 300 nyanlända. Då vill vi att man förhandlar med länsstyrelsen och säger: nej, Göteborg klarar inte de här 300 ytterligare, vi klarar inte ens de 600, säger Martin Wannholt till GP.

Fakta om EBO-lagen:

 • EBO-lagen, lagen om eget boende innebär att Migrationsverket lämnar bistånd även om den asylsökande inte önskar utnyttja en erbjuden plats på en förläggning, utan ombesörjer eget boende.
 • Det innebär att den asylsökande har rätt att bosätta sig var de vill med bibehållen ersättning från Migrationsverket.
 • Sedan årsskiftet har 32 av landets kommuner, med sociala och ekonomiska svårigheter, fått anmäla områden de vill ska undantas från lagen.
 • Asylsökande som på eget bevåg flyttar till de här områdena efter 1 juli förlorar rätten till dagersättning från Migrationsverket.
 • Syftet med lagändringen är enligt regeringen att få fler asylsökande att välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande.

Läs Demokraternas yrkande till Kommunstyrelsen >>
Läs artikeln i GP >>

Årsmöte 23 november ställs in

Göteborgs hamn. Foto: Jan Jörnmark

Det extra årsmötet måndag 23 november kl. 19:00 på Svenska Mässan ställs in, då säkerheten för våra medlemmar alltid måste gå först.

Utvecklingen av covid-19 har tyvärr förvärrats, vilket ledde till att Folkhälsomyndigheten den 29 oktober beslutade om skärpta allmänna råd i Västra Götalandsregionen. Beslutet gäller till och med den 19 november, men kan förlängas. Beslutet innehåller bland annat att vi ska avstå från att delta i möten, konserter, föreställningar, m.m.

Med rådande utveckling och dessa skärpta allmänna råd tvingas vi tyvärr att skjuta på vårt extra årsmöte. Sannolikheten att de pågående restriktionerna förlängs är stor och lokalerna på Svenska mässan måste bekräftas.

Information om ett nytt datum kommer att skickas ut till alla medlemmar så fort vi kan se att läget stabiliserats.

Vi beklagar och hoppas att vi snart kan se en ljusning och hålla ett fysiskt möte som är säkert för alla.

Partistyrelsen

Ta hand om Göteborg – Demokraternas budget 2021 för Göteborgs stad

Demokraternas tre kommunalråd presenterade under en presskonferens partiets budgetförslag 2021 för Göteborgs stad. Ett förslag som lyftes fram var en stor satsning på tryggheten i Göteborg genom att inrätta tre nya bemannade lokala polisstationer som ska ligga i Tynnered, Biskopsgården och Bergsjön. ”Vi måste göra den här satsningen, annars går det inte att vända det här”, sa Martin Wannholt till GP, se länk till artikel i GP längre ner.

Demokraternas kommunalråd Jessica Blixt, Martin Wannholt och Henrik Munck presenterar budgeten 2021 för Göteborgs stad i Rådhuset 3 november 2020.

Budgeten med temat ”Ta hand om Göteborg” lägger stort fokus på trygghetsfrågor med bland annat förslag på ökat samarbete med polisen i form av tre nya lokala polisstationer, fler platser på häktet och en uthållig satsning på förskola och skola med ökade resurser, stärkt språkkrav och utbildning för vårdnadshavare.

Vi föreslår även fler bostäder till unga genom att göra det gamla rosa hotellet på Heden, som Liseberg precis sålt till det kommunala bolaget Higab, till studentbostäder tills ny detaljplan är klar och inrättande av en ny stiftelse – Göteborgs ungdomsbostäder.

Läs mer om Demokraternas 12 förbättringar för Göteborgarna och hela budgeten här >>

I korthet – Demokraternas 12 förbättringar för göteborgarna

 1. Tre nya bemannade lokala polisstationer – Tynnered, Biskopsgården och Bergsjön
 2. Öka antalet platser i häktet genom ny tillnyktringsenhet i samverkan med polisen.
 3. Polisstation för pass- och viseringskontroll i Skandiahamnen
 4. Uthållig satsning på förskola och skola
 5. Välfärdslyft – löner, kompetens och arbetsvillkor
 6. 180 studentbostäder i Hotell Heden och ny detaljplan för vackert bostadskvarter
 7. Fler ungdomar ska kunna flytta hemifrån – Stiftelsen Göteborgs Ungdomsbostäder
 8. 750 nya småhustomter varav minst 500 på kommunal mark
 9. Bättre skötsel och vacker stad genom estetiska krav
 10. Bättre näringslivsklimat
 11. Riktiga klimatåtgärder
 12. Arvoderade ungdomsledare

Skrivet i media:
Artikel i GP – Lokala poliser och bostäder istället för hotell >>
Artikel i DN – Demokraterna vill öppna fler lokala polisstationer >>