Ta hand om Göteborg – Demokraternas budget 2021 för Göteborgs stad

Demokraternas tre kommunalråd presenterade under en presskonferens partiets budgetförslag 2021 för Göteborgs stad. Ett förslag som lyftes fram var en stor satsning på tryggheten i Göteborg genom att inrätta tre nya bemannade lokala polisstationer som ska ligga i Tynnered, Biskopsgården och Bergsjön. ”Vi måste göra den här satsningen, annars går det inte att vända det här”, sa Martin Wannholt till GP, se länk till artikel i GP längre ner.

Demokraternas kommunalråd Jessica Blixt, Martin Wannholt och Henrik Munck presenterar budgeten 2021 för Göteborgs stad i Rådhuset 3 november 2020.

Budgeten med temat ”Ta hand om Göteborg” lägger stort fokus på trygghetsfrågor med bland annat förslag på ökat samarbete med polisen i form av tre nya lokala polisstationer, fler platser på häktet och en uthållig satsning på förskola och skola med ökade resurser, stärkt språkkrav och utbildning för vårdnadshavare.

Vi föreslår även fler bostäder till unga genom att göra det gamla rosa hotellet på Heden, som Liseberg precis sålt till det kommunala bolaget Higab, till studentbostäder tills ny detaljplan är klar och inrättande av en ny stiftelse – Göteborgs ungdomsbostäder.

Läs mer om Demokraternas 12 förbättringar för Göteborgarna och hela budgeten här >>

I korthet – Demokraternas 12 förbättringar för göteborgarna

 1. Tre nya bemannade lokala polisstationer – Tynnered, Biskopsgården och Bergsjön
 2. Öka antalet platser i häktet genom ny tillnyktringsenhet i samverkan med polisen.
 3. Polisstation för pass- och viseringskontroll i Skandiahamnen
 4. Uthållig satsning på förskola och skola
 5. Välfärdslyft – löner, kompetens och arbetsvillkor
 6. 180 studentbostäder i Hotell Heden och ny detaljplan för vackert bostadskvarter
 7. Fler ungdomar ska kunna flytta hemifrån – Stiftelsen Göteborgs Ungdomsbostäder
 8. 750 nya småhustomter varav minst 500 på kommunal mark
 9. Bättre skötsel och vacker stad genom estetiska krav
 10. Bättre näringslivsklimat
 11. Riktiga klimatåtgärder
 12. Arvoderade ungdomsledare

Skrivet i media:
Artikel i GP – Lokala poliser och bostäder istället för hotell >>
Artikel i DN – Demokraterna vill öppna fler lokala polisstationer >>