Demokraterna vill ta emot noll nyanlända i Göteborg 2021

I en artikel i Göteborgs Posten 11 november skriver Etezaz Yosuf om Demokraternas förslag till Kommunstyrelsen att Göteborg ska ta emot noll nyanlända under 2021.

Artikel i Göteborgs Posten 11 november 2020.

Tidigare under hösten fick Demokraterna tillsammans med Socialdemokraterna nej på förslaget att undanta hela Göteborg från EBO-lagen. EBO-lagen innebär att asylsökande har rätt att bosätta sig var man vill med bibehållen ersättning.

Demokraternas vill stoppa samtliga nyanlända, 291 stycken, som länsstyrelsen kommer att anvisa till Göteborg nästa år.
– Prognosen för 2021 är att nästan 600 asylsökande kommer att flytta till trångbodda Göteborg. Utöver det vill länsstyrelsen ge oss ett kommuntal på nästan 300 nyanlända. Då vill vi att man förhandlar med länsstyrelsen och säger: nej, Göteborg klarar inte de här 300 ytterligare, vi klarar inte ens de 600, säger Martin Wannholt till GP.

Fakta om EBO-lagen:

  • EBO-lagen, lagen om eget boende innebär att Migrationsverket lämnar bistånd även om den asylsökande inte önskar utnyttja en erbjuden plats på en förläggning, utan ombesörjer eget boende.
  • Det innebär att den asylsökande har rätt att bosätta sig var de vill med bibehållen ersättning från Migrationsverket.
  • Sedan årsskiftet har 32 av landets kommuner, med sociala och ekonomiska svårigheter, fått anmäla områden de vill ska undantas från lagen.
  • Asylsökande som på eget bevåg flyttar till de här områdena efter 1 juli förlorar rätten till dagersättning från Migrationsverket.
  • Syftet med lagändringen är enligt regeringen att få fler asylsökande att välja att bo i områden där det finns förutsättningar för ett socialt hållbart mottagande.

Läs Demokraternas yrkande till Kommunstyrelsen >>
Läs artikeln i GP >>