Så vill Demokraterna styra Göteborg

Vid en presskonferens under tisdagen presenterade Demokraterna delar av partiets politik inför valet 9 september.
– Vi har en tydlig gemensam inriktning på våra frågor och det är att omfördela resurser till de områden där de bäst behövs. För att lyckas krävs det omfattande förändringar i hur politiken leder och styr kommunen, konstaterade partiledare Martin Wannholt.

Demokraternas presskonferens 29 maj 2018.

Demokraternas presskonferens 29 maj 2018.

Det var en rad nya politiska initiativ som presenterades under Demokraternas presskonferens. Exempelvis vill partiet halvera den politiska administrationen och omfördela minst 1,4 miljarder kronor till välfärden.
– Göteborg är en av Sveriges rikaste kommuner med många styrningsdilemman och politisk misskötsel. Det måste vara stopp på mångmiljon- och mångmiljardrullningar som inte tillhör det kommunala grunduppdraget, säger Henrik Munck, Demokraternas sjundenamn på listan till kommunalvalet, innan han presenterade ett antal förslag för att göra en bra stad bättre.
– Vi vill se en omfattande reform kring hur politiken leder och styr kommunen. Vi måste frigöra och omvandla resurser till det kommunala grunduppdraget och därmed kunna prioritera satsningar inom välfärden och tryggheten i vår stad.

Till de konkreta förslagen hör att samordna Göteborgs kommun i fyra geografiska huvudområden istället för dagens tio stadsdelsnämnder. Att stadsdirektören får en betydligt tydligare roll och ansvar för vad kommunens hela verksamhet ska åstadkomma varje år samt en samordnad budgetstyrning av stadens alla verksamheter i nära dialog mellan politiken och förvaltningar/bolag samt.

Kravet på att stoppa Västlänken kom naturligtvis upp som en avgörande valfråga. Exempelvis att enbart mark- och kringarbete för Hagastationen kommer att kosta kommunen 688 Mkr. Detta för ett projekt som inte sägs kosta skattebetalarna i Göteborg några större summor!
När det gäller satsningar på kollektivtrafik, vill partiet bygga bort flaskhalsen i Brunnsparken och prioritera förbindelser under och över älven framför ett osäkert och dyrt linbaneprojekt.
Andra viktiga frågor för Demokraterna under valrörelsen är förslaget på 300 kvarterspoliser i stadens mest utsatta bostadsområden. Demokraterna vill också införa tvålärarsystem i grundskolan och att boende i allmännyttan ska ges möjlighet att ombilda hyreslägenheter till bostadsrätter.

– Göteborg kan betydligt bättre och det kommer naturligtvis ta tid att införa en förändrad styrning och ledning i syfte att minimera styrningsdilemman. Vi måste börja förändra politiken och styrningen om vi ska leverera mer välfärd och en tryggare stad till alla medborgare, avslutade Jahja Zeqiraj, partiets femtenamn på listan i kommunalvalet.

Demokraternas budgetförslag kommer att presenteras 15 juni.

Demokraterna näst största parti i Göteborg enligt GP/SIFO

I den senaste undersökningen från GP/SIFO fortsätter Demokraterna att växa och är med 15,7 % näst största parti tillsammans med Socialdemokraterna.
– Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar och sympatisörer. Det känns nu realistiskt att vi ska få ett avgörande inflytande efter den 9 september, kommenterar partiordförande Martin Wannholt.

Martin Wannholt, partiordförande i Demokraterna

Martin Wannholt, partiordförande i Demokraterna

På bara ett år har Demokraterna blivit göteborgarnas röst i det politiska landskapet. Antalet medlemmar fortsätter att växa och det gör även opinionssiffrorna. När GP under torsdagen presenterade sin helt nya undersökning, så visar den att resultatet från april inte var en engångsföreteelse. En uppgång från 13,9 till 15,7 % visar nu att Demokraterna är näst största parti tillsammans med Socialdemokraterna.

GP/SIFOs opinionsundersökning 17 maj 2018

GP/SIFOs opinionsundersökning 17 maj 2018

– Undersökningen bekräftar att många göteborgare vill se en förändring av hur staden sköts. Vi kommer nu ha ett tydligt fokus på att presentera vår politik för att nu nå ut till ännu fler göteborgare och vår politik kommer att finansieras krona för krona.
Några av våra viktigaste vallöften är att införa 300 kvarterspoliser, tvålärarsystem i grundskolan och att stoppa misskötseln av göteborgarnas tillgångar, säger Martin Wannholt.

Läs nyheten i GP här >>

Stort intresse för Demokraternas årsmöte

Närmare 500 medlemmar trotsade det vackra vädret och kom till Demokraternas årsmöte i Lundby konsertsal för att ta del av partiets politik inför valet och lyssna på Inga-Britt Ahlenius som inbjuden gästtalare.

Efter dagens beslut från Mark och miljödomstolen om att Västlänken får börja byggas direkt, inledde partiledaren Martin Wannholt som hälsade alla välkomna med att kommentera beslutet.
– Nu går Demokraterna till val med att vi kommer att häva avtalet och då blir det åka av i den här valrörelsen i Göteborg. Det fina med det kommande valet är att vi för en gångs skull är lika mycket värda. Vi får en röst per medborgare och det gör att vi kommer att få ett valresultat som ingen hade kunnat ana. Då kan vi sedan i lugn och ro stoppa det här skadliga projektet.

Partiordförande Martin Wannholt på Demokraternas årsmöte 14 maj 2018.

Partiordförande Martin Wannholt talar på Demokraternas årsmöte 14 maj 2018.

Demokraterna har onekligen vind i seglen. Inte bara när det gäller opinionsmätningarna. Entusiasmen i medlemsledet är också påtaglig. Inget av de andra partierna i Göteborg har samlat lika många partimedlemmar till sina årsmöten. En publikdragare var självklart Inga-Britt Ahlenius som gästtalade.

Inga-Britt Ahlenius gästtalar på Demokraternas årsmöte 14 maj 2018

Inga-Britt Ahlenius gästtalar på Demokraternas årsmöte 14 maj 2018

– När jag ser hur mycket folk som har tagit sig hit den här varma sommarkvällen, förstår jag att ni måste vara väldigt arga. I en intervju för några år sedan nämnde jag att jag inte förstod varför människorna i Göteborg inte tågar gatan fram och kräver kommunstyrelsens avgång. Nu verkar det som att den dagen kommit, inledde hon sitt gästtal.
Hon pratade om korruptionen, bolagsröran, bristen på ledarskap och kontroll inom Göteborgs stad samt kommunallagen som hon uppmanade oss att läsa.
– Göteborg har gett korruptionen ett ansikte. En svart klänning kan bli en lunch med dricks. Hennes sakliga och varma framträdande genererade både i skratt och spontana applåder.

 

Efter Inga-Britts framträdande, startade Demokraternas årsmöte under ledning av mötesordförande Per Anders Örtendahl. Ett tillskott i partistyrelsen blev nyvalda Jessica Blixt, sakkunnig inom skola. Det presenterades och klubbades även en uppdaterad lista till regionvalet med tre nya tunga namn, Joakim Rosdahl, ekonomichef, Renée Palmnäs, vårdenhetschef och Jan Hammarström, läkare.
Årsmötet fortsatte med en presentation av Martin Wannholt som gick igenom Demokraternas allra viktigaste valfrågor. Nästa steg blir nu att arbeta med Demokraternas valbudget som skall vara klar i mitten av juni.

Till sist följde ”Just D. The talkshow” som på ett lättsamt sätt bjöd in deltagare att sitta i soffan att prata om både livet och politiken. Inbjudna gäster var Jessica Blixt, Jahja Zeqiraj, Henrik Munck och Martin Wannholt. Stämningen var god och alla bjöd på sig själva.

Henrik Munck presenterar sig själv på årsmötet.

– Nu är det valrörelse. Förutom att ha roligt, skall vi nu öka för varje dag och vi skall lyfta fram vad vi lovar att göra för den här stan om vi får styra. Det som gör det här partiet så unikt är att det finns så mycket kunskap av människor som är villiga att bidra, avslutade Martin Wannholt talkshowen.

Till sist vill vi utbringa ett hjärtligt tack till alla medlemmar som kom och bidrog till att den här kvällen blev en succé. Även ett stort tack till alla bakom arrangemanget som hjälpt till att planera och genomföra årsmötet!

Veronica Öjeskär, partisekreterare

Foto: Kent Dahlgren