Martin om domslutet gällande Västlänken

Idag kom Mark och miljödomstolen med sitt beslut om miljöprövningen av bygget av Västlänken. Tillstånd ges men det ställs villkor. Martin Wannholt uttalar sig om dagens dom.

”Ja, det positiva idag är att Västlänkens byggstart är uppskjuten till långt bortom valet i höst.

Jag blir dock skrämd över domstolens flathet. Domen är en miljö- och äganderättsskandal av stora mått. Domstolen, givet att de hade läst inlagor, har fått se alla bevis för att miljönyttan är obefintlig. Ändå hävdar domstolen att de stora utsläppen från byggnationen kan hämtas hem. Fattas bara att de skrivit ”en grön, tät och nära storstad” också.

Martin Wannholt talar under demonstration mot Västlänken

Stadens fastighetsägare lämnas med hela risken. Vattenvillkoren är alldeles för frikostiga. Trafikverket hävdade i järnvägsutredningen, som låg till underlag för tillåtligheten, att inläckage i flera känsliga delar inte bör överstiga 2 liter per minut och hundra meter. Bara i Haga stations bergdel, tillåter domstolen detta överskridas med en faktor 10! Så höga nivåer leder rimligen till skador. Det är djupt oansvarigt mot stadens alla fastighetsägare. Vidare leker domstolen byggherre, dvs om det skulle uppstå skador så anser de att man kan gå in och grundförstärka…

Oavsett vad man anser om Västlänken, måste domen ses som ett enormt bakslag för miljöarbetet i Göteborgs Stad. Det är därför viktigt att överklaga snarast, vilket också kommer att ske.”

Martin Wannholt
kommunalråd och ordförande Demokraterna i Göteborg

Jan-Olof Ekelund från Liberalernas styrelse till Demokraterna

Företagaren Jan-Olof Ekelund lämnar styrelsen för Liberalerna i Göteborg och ansluter sig till nybildade Demokraterna.
Jag är övertygad om att Demokraterna kan utvecklas till den politiska kraft som på allvar skakar om det politiska etablissemanget i staden. Att det behövs visas inte minst av de senaste skandalerna i Intraservice och Got Event, säger Jan-Olof Ekelund. 

Jan-Olof Ekelund, Demokraterna

Jan-Olof Ekelund

Demokraterna fortsätter att attrahera engagerade människor och inte minst entreprenörer inom det lokala näringslivet. Med sin mångåriga erfarenhet från kommunikationsbranschen räknar jag med att Jan-Olof Ekelund har mycket att bidra med när vi på allvar börjar kommunicera vår politik under ett spännande valår, kommenterar Martin Wannholt, ordförande för Demokraterna.

Jan-Olof Ekelund blev invald i Liberalernas styrelse under 2017 men valde att avbryta uppdraget innan partiets årsstämma i februari. Det lokala näringslivsklimatet, stadsutveckling/infrastruktur och skolan är de viktigaste frågorna att driva för honom.

– Det har varit ett lärorikt och spännande år och där jag bland annat försökt kanalisera motståndet mot Västlänken som är finns även bland Liberalernas medlemmar. Men det motståndet kommer aldrig att bli Liberalernas officiella hållning och då väljer jag att arbeta vidare inom Demokraterna.

– Demokraterna har ingen belastande historik och kan med större trovärdighet driva ett politiskt förändringsarbete i staden. Vi vill exempelvis att de kommunala bolagens styrelser, som idag enbart har politiskt tillsatta ledamöter, i mycket högre utsträckning ska hämta styrelsemedlemmar från näringslivet eller universitetsvärlden. Kort sagt kompetens före partibok.

– Då kan styrelserna bli det stöd som Vd och andra befattningshavare i de kommunala bolagen behöver. Och förhoppningsvis kommer vi i förlängningen slippa se fler exempel av den mygelkultur som fortfarande finns kvar på sina håll, konstaterar Jan-Olof Ekelund.

Demokraterna hälsar Jan-Olof Ekelund välkommen!

Pressmeddelande >>

Nu kan alla medlemmar nominera kandidater till valet 9 september

Nomineringskommittén har idag 15 januari skickat ut en inbjudan till alla medlemmar med information om att det nu går att nominera kandidater till val i kommun och landsting. Demokraterna kommer att ställa upp i kommun och landstingsval 9 september.

Har du som medlem inte fått information om detta, vänligen maila info@localhost så vi kan kontrollera att era kontaktuppgifter stämmer.

Nomineringsmötet kommer hållas onsdag 21 mars och en separat kallelse kommer att skickas ut i god tid till alla medlemmar.
Demokraternas extra årsmöte

Demokraternas extra årsmöte 25 november 2017.

Nu ska vi införa Demokrati i hela Göteborg.

Idag har vi en helsidesannons i GP, där vi nu börjar att presenterar Demokraterna för göteborgarna. Vårt partiprogram har vi samlat i en Att-göra-lista för Göteborg. Den omfattar vård, skola, omsorg, trygghet och andra viktiga politikområden.

Ladda ner eller läs som pdf:
Att-Göra-lista för Göteborg >>
Annons i GP >>

Annons i GP 7 januari 2017

Annons i GP 7 januari 2017, klicka på den för att se fullskala.