Jan-Olof Ekelund från Liberalernas styrelse till Demokraterna

Företagaren Jan-Olof Ekelund lämnar styrelsen för Liberalerna i Göteborg och ansluter sig till nybildade Demokraterna.
Jag är övertygad om att Demokraterna kan utvecklas till den politiska kraft som på allvar skakar om det politiska etablissemanget i staden. Att det behövs visas inte minst av de senaste skandalerna i Intraservice och Got Event, säger Jan-Olof Ekelund. 

Jan-Olof Ekelund, Demokraterna

Jan-Olof Ekelund

Demokraterna fortsätter att attrahera engagerade människor och inte minst entreprenörer inom det lokala näringslivet. Med sin mångåriga erfarenhet från kommunikationsbranschen räknar jag med att Jan-Olof Ekelund har mycket att bidra med när vi på allvar börjar kommunicera vår politik under ett spännande valår, kommenterar Martin Wannholt, ordförande för Demokraterna.

Jan-Olof Ekelund blev invald i Liberalernas styrelse under 2017 men valde att avbryta uppdraget innan partiets årsstämma i februari. Det lokala näringslivsklimatet, stadsutveckling/infrastruktur och skolan är de viktigaste frågorna att driva för honom.

– Det har varit ett lärorikt och spännande år och där jag bland annat försökt kanalisera motståndet mot Västlänken som är finns även bland Liberalernas medlemmar. Men det motståndet kommer aldrig att bli Liberalernas officiella hållning och då väljer jag att arbeta vidare inom Demokraterna.

– Demokraterna har ingen belastande historik och kan med större trovärdighet driva ett politiskt förändringsarbete i staden. Vi vill exempelvis att de kommunala bolagens styrelser, som idag enbart har politiskt tillsatta ledamöter, i mycket högre utsträckning ska hämta styrelsemedlemmar från näringslivet eller universitetsvärlden. Kort sagt kompetens före partibok.

– Då kan styrelserna bli det stöd som Vd och andra befattningshavare i de kommunala bolagen behöver. Och förhoppningsvis kommer vi i förlängningen slippa se fler exempel av den mygelkultur som fortfarande finns kvar på sina håll, konstaterar Jan-Olof Ekelund.

Demokraterna hälsar Jan-Olof Ekelund välkommen!

Pressmeddelande >>