Martin om domslutet gällande Västlänken

Idag kom Mark och miljödomstolen med sitt beslut om miljöprövningen av bygget av Västlänken. Tillstånd ges men det ställs villkor. Martin Wannholt uttalar sig om dagens dom.

”Ja, det positiva idag är att Västlänkens byggstart är uppskjuten till långt bortom valet i höst.

Jag blir dock skrämd över domstolens flathet. Domen är en miljö- och äganderättsskandal av stora mått. Domstolen, givet att de hade läst inlagor, har fått se alla bevis för att miljönyttan är obefintlig. Ändå hävdar domstolen att de stora utsläppen från byggnationen kan hämtas hem. Fattas bara att de skrivit ”en grön, tät och nära storstad” också.

Martin Wannholt talar under demonstration mot Västlänken

Stadens fastighetsägare lämnas med hela risken. Vattenvillkoren är alldeles för frikostiga. Trafikverket hävdade i järnvägsutredningen, som låg till underlag för tillåtligheten, att inläckage i flera känsliga delar inte bör överstiga 2 liter per minut och hundra meter. Bara i Haga stations bergdel, tillåter domstolen detta överskridas med en faktor 10! Så höga nivåer leder rimligen till skador. Det är djupt oansvarigt mot stadens alla fastighetsägare. Vidare leker domstolen byggherre, dvs om det skulle uppstå skador så anser de att man kan gå in och grundförstärka…

Oavsett vad man anser om Västlänken, måste domen ses som ett enormt bakslag för miljöarbetet i Göteborgs Stad. Det är därför viktigt att överklaga snarast, vilket också kommer att ske.”

Martin Wannholt
kommunalråd och ordförande Demokraterna i Göteborg