Valsedel landstinget i Västra Götaland 2018

1. Martin Wannholt
civilingenjör, kommunalråd

2. Mariette Risberg
leg. sjuksköterska

Jag vill omfördela de ekonomiska resurserna inom sjukvård/omsorg. Arbetsvillkoren för vårdpersonal närmast patient/brukare måste förbättras! På fritiden gillar jag att komponera musik, fiska och åka MC.

3. Thomas Hedberg
företagare

Vi har en enorm möjlighet att frigöra resurser, skapa en bättre kommunal service och regional sjukvård samt en bättre arbetsmiljö för de som arbetar inom kommun och landsting.

4. Marianne Berntsson
överläkare

Jag vill förändra styrsystemen inom vård och omsorg och ge förtroende till dem som arbetar “på golvet” att organisera vården. De vet bäst hur.

5. Joakim Rosdahl
ekonomichef

Bättre miljö och kollektivtrafik utan Västlänken, behövs NU. Lika viktigt är det att återupprätta demokratin och medborgarinflytandet i Göteborg.

6. Ulla Nathorst Westfelt
överläkare

För mig är frågan om kompetensförsörjning inom sjukvården viktigast. Behåller vi personal kan tillgängligheten förbättras och köerna kortas. När jag är ledig vistas jag gärna på eller vid havet.

7. Georg de Laval
civilingenjör

Jag vill bidra till ett samhälle där det är självklart att medborgarna alltid står i centrum och regionens verksamhet präglas av kunskap och kompetens. Mitt stora intresse är min familj.

8. Gunilla Andersson Gustafsson
filosofie doktor

Jag anser att utbildning är bästa vägen till utveckling. Min resa från frisör till filosofie doktor gav mig insikt i hur viktig kunskap är, engagerade politiker med stor kunskap tror jag ger förändring.

9. Sten Svensson
egenföretagare

Göteborgs Vård och Omsorg och regionens sjukvård kan göras bättre. Den politiska ledningen ska bytas ut mot kompetens och minskas i antal. På min fritid åker jag motorcykel och flugfiskar.

10. Ing-Marie Karlsson
leg. sjuksköterska

Jag vill att alla ska mötas av professionell och rationell vård och att vi skall få ett ökat samarbete mellan vårdgivande verksamheter. På ledig tid spelar jag bridge eller är ute med båten.

11. Stefan Wallin
konsult

Jag vill att regionen och Göteborg skall använda våra gemensamma medel på ett bra och ansvarsfullt sätt. På ledig tid är jag handbollstränare och med familj och vänner. Gärna på Knarrholmen.

12. Ann-Charlott Aurell
leg. sjuksköterska

Jag vill se en effektivare styrning av de ekonomiska resurserna. Tillgängligheten till vård måste öka! Jag är speciellt engagerad i äldreomsorgen.

13. Lars Holmquist
konsult

Jag vill bidra till en hållbar politisk utveckling i Västra Götalandsregionen. På min fritid laddar jag batterierna genom att åka till soldattorpet i Västergötland med min käresta.

14. Birgitta Wästlund
leg. sjukgymnast

Jag önskar ett bättre Göteborg vad gäller styrning, ordning och reda i kommunens bolag, tillgänglighet i primärvården, äldreboenden, ökad respekt för polisen och i skolan. Vistas gärna i sommarhuset i Fjällbacka.

15. Anders Qvick
jur. kand.

Det viktigaste som finns inom politiken är ett demokratiskt förhållningssätt. Segla är nödvändigt för mig. Där får man anpassa sig efter väder och vind. Något för politiken att dra lärdom av.

16. Renée Palmnäs
vårdenhetschef

Sjukvården ska prioriteras, ledarskapet är viktigt för att skapa en hållbar arbetsmiljö där karriärsutveckling, kopplat till attraktiv lön ingår. Havet och segling ger mig kraft.

17. Jan Hammarström
läkare

Det behövs nya ögon och röster för att vi på demokratisk väg kan bygga ett ännu bättre samhälle. Är läkare i internmedicin, f.d. sjöofficer, fyrabarnsfar. På fritiden är det cykelträning och gamla veteranbåtar som gäller.