Kallelse utsänd till Demokraternas årsmöte

Välkommen på årsmöteKallelse till Demokraternas årsmöte har skickats ut till alla medlemmar.

Tid: onsdag 17 april 2024, kl. 18:00
Plats: GTS konferensvåning på Erik Dahlbergsgatan 9, våning 4, karta >>

Kallelsen är personlig och gäller endast medlemmar i Demokraterna. Program, information och anmälningslänk finns i den.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 20 mars och skickas till info@demokraterna.se.

Har du som medlem inte fått någon kallelse till årsmötet, ber vi dig i första hand att kontrollera din skräp-post/spamfilter. Säkerställ gärna att utskick@demokraterna.se är markerad som ”trovärdig avsändare” i ditt mailprogram. I andra hand skickar du ett mail till info@demokraterna.se.

Välkommen önskar

Styrelsen