Martin berättar om arbetet mot Västlänken

Vi får ibland frågan varför vi inte har stoppat Västlänken som vi gick till val på 2018. Eftersom Göteborg styrs av genom en uppgörelse mellan alliansen, MP, V och Fi har det inte varit möjligt.
Demokraternas Martin Wannholt summerar här vad som gjorts och att vi fortsätter att arbeta för att minska skadorna med Västlänken. Texten har även publicerats i nätverket Stoppa Västlänken.
Västlänken vi Korsvägen. Foto: Demokraterna

Västlänken vi Korsvägen. Foto: Demokraterna

Hej StoppaVästlänkare,

De flesta av er som läser här vet redan att Västlänken är ett av Sveriges mest olönsamma och meningslösa politiskt framtagna och beslutade projekt. Påverkan på vår stads framkomlighet, störningar och skador från sprängningar och miljöpåverkan är stor. De flesta känner också till att samhällskalkylen visar på en djupt olönsam investering och en klimatkalkyl som är kraftigt negativ. Kostnaderna är enorma och budgetöverdragen riskerar landa på Göteborgs Stads välfärd och på sjukvården i Regionen.

Vi demokrater gick till val på en politik som bygger på sakfrågor och ökad trygghet, istället för partipolitik: att stoppa Västlänken, att följa folkomröstningen, att stoppa slöseriet, omfördela resurser till välfärden och öka tryggheten. En styrning och ledning utifrån fakta, kunskapsunderlag och en sakpolitik som ska vara till för göteborgarnas bästa.

När vi försökte förhandla med alliansen efter valet fick vi veta att Västlänken inte fick komma upp på bordet över huvud taget. Vi blev formligen avvisade och de hade ju redan planen med en politisk överenskommelse med V, MP och FI i full gång. Med S försökte vi förhandla om att åtminstone skippa omvägen till Haga, men de orkade inte med det.

Västlänken vid Korsvägen. Foto: Demokraterna.

Västlänken vid Korsvägen. Foto: Demokraterna.

Under mandatperioden har vi gjort otaliga försök att lyfta Västlänksfrågan till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, genom våra budgetar och genom många yrkanden och yttranden. I vår senaste budget har vi fortsatt yrkat för att Västlänken i första hand stoppas i sin helhet och att i andra hand för att åtminstone delarna Station Haga och Station Korsvägen stoppas. I våra nämnder har vi lagt yrkanden och försökt stoppa olika aktiviteter som stöttar framdriften av Västlänken (exempelvis detaljplaner, markanvisningar, genomförandebeslut, mm).

Under senaste året har vi i kommunstyrelsen som exempel yrkat om att alla politiker och medborgare ska få ökad insyn genom transparent rapportering av Västlänken (inte minst kostnadsutvecklingen, framdriften och alla problem), om att förhindra att de medel i Västsvenska Paketet som skulle till Göteborgs Stad försvinner till Västlänken eller nya projekt samt om att staden inte ska betala ytterligare nära en halv miljard kronor för marknyttor som inte kommer att bli verklighet. Senast innan jul yrkade vi om att inga ökade kostnader inom Västsvenska paketet ska läggas på göteborgarna.

Vi har endast fått stöd från Sverigedemokraterna i våra yrkanden. Socialdemokraterna svängde en gång och stöttade oss för ökad transparens och tydligare rapportering angående just statusen i Västsvenska Paketet. Något vi fortfarande väntar på att den styrande alliansen ska leverera. Västlänken är ett historiskt slöseri och misstag för Göteborg, som tränger undan så många bättre trafiklösningar, stora som små, och bromsar utvecklingen av vår stad.

Men nu är vi där vi är. Västlänken byggs, Trafikverket håller skenet uppe att det mesta löper på bra. Det är i princip omöjligt att få ut faktaunderlag hur tidsplan och budget egentligen ligger till (tack Mats Lövgren för ditt idoga arbete). Det enda vi vet är att Västlänkens ledning nu säger att de inte längre ”kan garantera vare sig tidsplan eller budget”. Mer än så får vi inte veta. Jo, vi vet att Västlänken blir ännu mer meningslös som infrastrukturprojekt än vad som framkom före valet.

Avslutningsvis, skulle jag med detta inlägg vilja uppmana alla som är engagerade och bryr sig om vår stad, att komma med ytterligare förslag till initiativ och åtgärder för att begränsa Västlänken, eller delar av den. Förslag som säkerställer att göteborgarna inte tvingas betala budgetöverdrag till Trafikverket, förslag som minimerar konsekvenserna för göteborgarna och vårt näringsliv, ökar
transparensen och förklarar det samhällsekonomiska och miljömässiga fiaskot med Västlänken etc. Skicka gärna era förslag till alla politiska partier och media, så det blir öppet och transparent och kommer alla till kännedom.

Vi demokrater fortsätter att göra vad vi kan, på onsdag lägger vi ännu ett förslag till kommunstyrelsen, för att staten ska ta fullt ansvar för alla trafikverkets budgetöverdrag gällande Västlänken.

Hälsningar
Martin