Nominera kandidater till Demokraternas vallistor i region och kommun

Börsen, Gustaf Adolfs torg. Foto: Demokraterna.

Börsen, Gustaf Adolfs torg. Foto: Demokraterna.

Under veckan som gick skickade Demokraternas nomineringskommitté ut en inbjudan till att nominera kandidater till Demokraternas vallistor i kommun och region.

Medlemmar inbjuds att nominera sig själv eller någon annan kompetent person som man vet kan vara värdefull för vårt parti och  som är valbar enligt partistadgan.

Valbar är var och en som är medlem i partiet, myndig och skriven i den valkrets valet gäller.

Detta innebär:

  • för val gällande Göteborgs kommun-skriven i Göteborg.
  • för val gällande Västra Götalandsregionen-skriven i en kommun inom Västra Götalandsregionen.

Förslag kan skickas till: nominering@localhost senast söndag 6 februari 2022.

Följande gäller:

  1. Personen skall vara tillfrågad och ha accepterat att kandidera.
  2. Ange kandidatens namn samt mailadress så kontaktar vi den nominerade kandidaten.

Nomineringskommittén kommer att sammanställa förslagen till kandidatlistor som föreslås partiets nomineringsstämma den 28 mars 2022.

En separat kallelse till nomineringsstämman kommer att skickas ut i god tid till alla medlemmar.

Eventuella frågor angående nomineringsprocessen kan ställas till Ewa Jonsson, ewa.jonsson@localhost.

För Nomineringskommittén Demokraterna,
Ewa Jonsson ordförande, Ulla Nathorst Westfelt, Lars Kérla och Yvonne Staberg