Kretslopp och vatten

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Socialnämnd Sydväst

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Förvaltningens huvudkontor, Zirkongatan 7
Öppet för allmänheten, se information: https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/socialforvaltningen-sydvast/socialnamnden-sydvast/socialnamnden-sydvasts-motestider

Tillbaka till kalendern >>

Kommunstyrelsen

Datum:
Tid:

Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Socialnämnd Centrum

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Skånegatan 9A, nämndsalen.

Tillbaka till kalendern >>

Socialnämnd Nordost

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Kortedala Forum.

Tillbaka till kalendern >>

Idrott och föreningsnämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Mötena är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna till nämndens diskussion och beslut, men du får inte ställa frågor.

Nämndens möten äger rum (om inget annat anges) på idrotts- och föreningsförvaltningen i Kviberg, Nedre Kaserngården 1 och startar klockan 16.30. Lokalen har begränsat antal platser.

Tillbaka till kalendern >>

Nämnden för inköp och upphandling

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Trafiknämnden

Datum:
Tid: till

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Förskolenämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>