Socialnämnd Nordost

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Kortedala Forum.

Sammanträdena är stängda för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Kretslopp och vatten

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Kommunfullmäktige

Datum:
Tid:

Öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Nämnden för inköp och upphandling

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Socialnämnd Sydväst

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Förvaltningens huvudkontor, Zirkongatan 7
Möjlighet att delta vid digital frågestund, se information: https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/socialforvaltningen-sydvast/socialnamnden-sydvast/socialnamnden-sydvasts-motestider

Tillbaka till kalendern >>

Förskolenämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Kommunstyrelsen

Datum:
Tid:

Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Idrotts- och föreningsnämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Mötena är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna till nämndens diskussion och beslut, men du får inte ställa frågor.

Nämndens möten äger rum (om inget annat anges) på idrotts- och föreningsförvaltningen i Kviberg, Nedre Kaserngården 1 och startar klockan 16.30. Lokalen har begränsat antal platser.

Tillbaka till kalendern >>

Socialnämnd Hisingen

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Nämnden för funktionsstöd

Datum:
Tid: