Nämnden för inköp och upphandling

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Kulturnämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.

Öppet för allmänheten, för mer information:
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/kulturforvaltningen/politik/motestider 

Tillbaka till kalendern >>

Stadsfastighetsnämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.

Tillbaka till kalendern >>

Stadsmiljönämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.

Tillbaka till kalendern >>

Förskolenämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Kommunstyrelsen

Datum:
Tid:

Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Utbildningsnämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Socialnämnd Hisingen

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Grundskolenämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>