Idrott och föreningsnämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Mötena är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna till nämndens diskussion och beslut, men du får inte ställa frågor.

Nämndens möten äger rum (om inget annat anges) på idrotts- och föreningsförvaltningen i Kviberg, Nedre Kaserngården 1 och startar klockan 16.30. Lokalen har begränsat antal platser.

Tillbaka till kalendern >>

Trafiknämnden

Datum:
Tid: till

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Kommunstyrelsen

Datum:
Tid:

Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Fastighetsnämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Kommunstyrelsen

Datum:
Tid:

Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Idrott och föreningsnämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Mötena är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna till nämndens diskussion och beslut, men du får inte ställa frågor.

Nämndens möten äger rum (om inget annat anges) på idrotts- och föreningsförvaltningen i Kviberg, Nedre Kaserngården 1 och startar klockan 16.30. Lokalen har begränsat antal platser.

Tillbaka till kalendern >>

Trafiknämnden

Datum:
Tid: till

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Kommunstyrelsen

Datum:
Tid:

Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Fastighetsnämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Mötena tills vidare är stängda för allmänheten på grund av covid-19.

Tillbaka till kalendern >>