Nämnden för Intraservice

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Nämnden för Demokrati och medborgarservice

Datum:
Tid:

Nämndmöte. Öppet för allmänheten.
Ekelundsgatan 1, plan 1, i lokal Hållbarheten/Insikten. Lokalen har begränsat antal platser.

Tillbaka till kalendern >>

Socialnämnd Sydväst

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Förvaltningens huvudkontor, Zirkongatan 7
Möjlighet att delta vid digital frågestund, se information: https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/socialforvaltningen-sydvast/socialnamnden-sydvast/socialnamnden-sydvasts-motestider

Tillbaka till kalendern >>

Idrotts- och föreningsnämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Mötena är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna till nämndens diskussion och beslut, men du får inte ställa frågor.

Nämndens möten äger rum (om inget annat anges) på idrotts- och föreningsförvaltningen i Kviberg, Nedre Kaserngården 1 och startar klockan 16.30. Lokalen har begränsat antal platser.

Tillbaka till kalendern >>

Miljö- och klimatnämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Öppet för allmänheten, för mer information:

https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/miljoforvaltningen/politik/motestider

Tillbaka till kalendern >>

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Datum:
Tid:

Nämndmöte.

Sammanträdena hålls på Arbetsmarknad och vuxenutbildning på Brogatan 4, klockan 14.30 om inte annat framgår

Mötena är öppna för allmänheten i den del som rör ärenden som inte handlar om
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.

Läs mer på:  Mötestider för nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Tillbaka till kalendern >>

Nämnden för funktionsstöd

Datum:
Tid:

Nämndmöte.

Mötena hålls på Selma Lagerlöfs Center, Selma Lagerlöfs torg 2.
Mötena är öppna för allmänheten, läs mer på: Nämnden för funktionsstöd mötestider – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Tillbaka till kalendern >>

Socialnämnd Centrum

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Skånegatan 9A, nämndsalen.

Tillbaka till kalendern >>

Stadsbyggnadsnämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.

Sessionssalen i Traktören, Köpmansgatan 20. Sammanträdena är inte öppna för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Exploateringsnämnden

Datum:
Tid: