Nämnden för inköp och upphandling

Datum:
Tid:
-

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Nämnden för Intraservice

Datum:
Tid:
-

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Stadsmiljönämnden

Datum:
Tid:
-

Nämndmöte.

Tillbaka till kalendern >>

Socialnämnd Sydväst

Datum:
Tid:
-

Nämndmöte.

Tillbaka till kalendern >>

Nämnden för funktionsstöd

Datum:
Tid:
-

Nämndmöte.

Mötena hålls på Selma Lagerlöfs Center, Selma Lagerlöfs torg 2.
Allmänheten är välkommen att delta och lyssna under mötet. För att bli insläppt i lokalen behöver du vara på plats klockan 14.

Tillbaka till kalendern >>

Nämnden för Demokrati och medborgarservice

Datum:
Tid:
-

Nämndmöte. Öppet för allmänheten.
Ekelundsgatan 1, plan 1, i lokal Hållbarheten/Insikten. Lokalen har begränsat antal platser.

Tillbaka till kalendern >>

Förskolenämnden

Datum:
Tid:
-

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Idrotts- och föreningsnämnden

Datum:
Tid:
-

Nämndmöte.
Mötena är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna till nämndens diskussion och beslut, men du får inte ställa frågor.

Nämndens möten äger rum (om inget annat anges) på idrotts- och föreningsförvaltningen i Kviberg, Nedre Kaserngården 1 och startar klockan 16.30. Lokalen har begränsat antal platser.

Tillbaka till kalendern >>

Stadsfastighetsnämnden

Datum:
Tid:
-

Nämndmöte.

Tillbaka till kalendern >>

Nämnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning

Datum:
Tid:
-

Nämndmöte.

Sammanträdena hålls på Arbetsmarknad och vuxenutbildning på Brogatan 4, klockan 14.30 om inte annat framgår

Mötena är öppna för allmänheten i den del som rör ärenden som inte handlar om
myndighetsutövning eller omfattas av sekretess.

 

Tillbaka till kalendern >>