Utbildningsnämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Nämnden för inköp och upphandling

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Idrotts- och föreningsnämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Mötena är öppna för allmänheten. Det betyder att du är välkommen att lyssna till nämndens diskussion och beslut, men du får inte ställa frågor.

Nämndens möten äger rum (om inget annat anges) på idrotts- och föreningsförvaltningen i Kviberg, Nedre Kaserngården 1 och startar klockan 16.30. Lokalen har begränsat antal platser.

Tillbaka till kalendern >>

Socialnämnd Centrum

Datum:
Tid:

Nämndmöte.

Skånegatan 9A, nämndsalen.

 

Tillbaka till kalendern >>

Kulturnämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.

De flesta mötena hålls på Stadsbiblioteket, i konferensvåningen. Sammanträdena är öppna för alla intresserade, som kan ställa frågor under den första halvtimmen. Under mötet har du rätt att närvara men inte att delta i diskussionerna.

 

Tillbaka till kalendern >>

Intraservice

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Lokalnämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Trafiknämnden

Datum:
Tid: till

Nämndmöte.
Ej öppet för allmänheten.

Tillbaka till kalendern >>

Socialnämnd Sydväst

Datum:
Tid:

Nämndmöte.
Socialnämnden Sydväst sammanträder på förvaltningens huvudkontor, Zirkongatan 7.
Sammanträdena är stängda för allmänheten med anledning av covid-19 och nämnden har ännu inte tagit ställning om sammanträdena ska vara öppna för allmänheten därefter.

Tillbaka till kalendern >>

Förskolenämnden

Datum:
Tid:

Nämndmöte.

Tillbaka till kalendern >>