Från Gullspång till Göteborg – Demokraternas budgetförslag för VGR 2021

Nu är Demokraternas första budgetförslag till regionfullmäktige publicerat. Av Västra Götalandsregionens kostnadsposter är omkring 80 procent relaterade till sjukvården. Denna corona-präglade vår har fokus i ännu högre grad hamnat på sjukvården, de sjukvårdsanställdas insatser och deras arbetssituation. Vi har genom media tagit del av deras slit och hur denna profession, helt utan politiska beslut, snabbt skalat upp vårdkapaciteten. Löneutvecklingen för i synnerhet sjuksköterskor är inte attraktiv och arbetssituationen är sådan att endast hälften av de anställda uppger sig ha ork att göra något av sin fritid. Erfaren personal lämnar sjukhusvården. Kompetensförsörjningen är en kritisk fråga för framtiden.

Demokraternas budgetförslag för VGR 2021. Klicka på bilden för att läsa som pdf.

Samtidigt är den politiska och administrativa organisationen inom vårdsektorn gigantisk. Att ta itu med löneutveckling och arbetsvillkor för vårdyrkena samt att ompröva den politiska organisationen och omfördela resurser till den patientnära verksamheten är vårt överordnade mål inför 2021. För mig som ny i budgetsekreterarrollen och ny inom regionen har vår kunskapsgrupp för regional sjukvård varit till ovärderlig hjälp i arbetet.

För infrastrukturområdet har vi utvecklat vår politik för alla trafikslag och för kollektivtrafiken, även här baserat på inspel från vår kunskapsgrupp för trafikfrågor. Naturligtvis är ett stopp för Västlänken högst på vår önskelista. I den ekonomiska kris vi nu står framför är det ännu mer orimligt att lägga ytterligare tjugotalet miljarder på ett lika meningslöst som skadligt projekt. Dessa pengar skulle kunna göra så mycket nytta på andra håll i regionen än under Hagakyrkan i Göteborg.

Demokraterna vill att regionens folkhögskolor och lantbruksskolor under 2021 koncentrerar sig på kunskapslyft för att öka anställningsbarheten hos både nya och långvarigt arbetslösa.

Vårt budgetförslag är kort och lättläst och en stor del av texten är i punktform för att tydliggöra vad Demokraterna vill. Ta gärna en titt (länk). Det vore värdefullt att ta del av eventuella synpunkter och erfarenheter, dessa kan skickas till Demokraternas budgetsekreterare i VGR och Göteborgs Stad, Carina Bulic carina.bulic@localhost.

Detta budgetförslag är preliminärt. Beslut om budget för VGR tas på Regionfullmäktiges budgetmöte 9 juni och en tilläggsbudget tas därefter i höst då Regionfullmäktige planerar för ett tvådagars budgetmöte den 2 och 3 november. Då kommer ett kompletterande budgetförslag från Demokraterna till följd av det osäkra ekonomiska läget.

Ladda ner budgetförslaget som pdf här >>