Demokraterna kräver stopp för muslimsk skola

Demokraterna har skickat in ett yrkande till Byggnadsnämnden om att det tillfälliga bygglovet för den muslimska Römosseskolan inte ska förlängas.

Martin Wannholt till GP:
”Vi kan inte tillåta salafister att expandera i Göteborg med deras upprepade könssegregering av barn och unga. Skolinspektionen som obegripligt nog gett tillstånd, hänvisar till att de varit ”otydliga” i sitt beslut. Vi Demokrater är däremot mycket tydliga: Det blir ingen förlängning av något tidsbegränsat bygglov. Expansionen kommer därför behöva avvecklas strax efter den startat, om den startas.”

I Sverige gäller våra demokratiska grundlagar. Vi ska inte särbehandla människor pga kön eller använda offentliga medel till religiös indoktrinering av barn i skolan.
Vi får alla tycka olika. Och vi ska alltid anstränga oss för att respektera varandra. Men lagar och det offentliga sekulära samhället måste gälla.

Länk till artikeln i GP >>
Länk till Demokraternas yrkande >>