Demokraterna höll digitalt årsmöte

Partiledaren Martin Wannholt inleder det digitala årsmötet 25 juni.

Partiledaren Martin Wannholt inleder det digitala årsmötet 25 juni.

Den märkliga situationen med ett utdraget coronavirus tvingade oss redan i april att skjuta upp vårt årsmöte. När sedan ingen lindring skedde beslutade vi att genomföra årsmötet digitalt den 25 juni, för att sedan hålla ett extra årsmöte den 22 oktober.

Styrelsen samlades i en studio på Svenska Mässan, medan medlemmarna kunde följa mötet digitalt via dator eller surfplatta. Det är för många av oss ett nytt och annorlunda sätt att arbeta på. Därför var det glädjande att över 110 datorer/surfplattor följde årsmötet. Av dessa vet vi att flera bestod av 2 personer i hushållet som båda är medlemmar i Demokraterna. Den siffran höll sig dessutom konstant under hela mötet. Både innan och under mötet fanns det möjlighet att in skicka frågor per mail eller sms, som besvarades i studion av Martin Wannholt, Jessica Blixt, Carina Bulic och Jan Jörnmark.

Veronica Öjeskär presenterar verksamhetsplan och budget.

Veronica Öjeskär presenterar verksamhetsplan och budget.

Martin Wannholt öppnade mötet, som sedan följdes av att Per Anders Örtendahl valdes till ordförande och Yvonne Lundberg till sekreterare för årsmötet. Per Anders ledde sedan mötet på sitt vanliga kraftfulla sätt. En stor mängd punkter bordlades till i höst, men både årsredovisningen och ansvarsfriheten för styrelsen fastställdes. Veronica Öjeskär presenterade också styrelsens förslag på verksamhetsplan och budget för 2020.

Under övriga frågor presenterade sedan Martin Wannholt både partiets organisation och aktuella frågor inom politiken. En viktig del av denna organisation är partiets Kunskapsgrupper. De presenterades av Jan Jörnmark, tillsammans med status för det kommande Handlingsprogrammet som skall presenteras och beslutas på det extra årsmötet 22 oktober. Jan Jörnmark har nu även anställts som Demokraternas strateg inför valet 2022.

Jan Jörnmark presenterar Kunskapsgrupperna

Jan Jörnmark presenterar Kunskapsgrupperna.

Vi vill tacka alla de medlemmar som deltog på mötet och för ert engagemang under denna kväll som troligen var en av årets varmaste! Till er som inte hade möjlighet att delta, kommer det i nästa vecka finnas möjlighet att ta del av videoklipp från mötet.