Vem bär ansvaret för krisen inom förlossningsvården?

Miljöpartiet inser inte sitt egna ansvar när de önskar avskeda sjukhusdirektören skriver Demokraternas Mariette Höij-Risberg, Alexander Lisinski, Ulla Nathorst Westfeldt och Thomas Hedberg.

Mariette Höij Risberg, Alexander Lisinski, Ulla Nathorst Westfeldt och Thomas Hedberg (D).

Mariette Höij Risberg, Alexander Lisinski, Ulla Nathorst Westfeldt och Thomas Hedberg (D).

I onsdagens ”fria ord” kunde vi läsa att Madeleine Jonsson och Tanja Siladji Dahne från Miljöpartiet vill avsätta sjukhusdirektören för Sahlgrenska då förlossningsverksamheten inte fungerar. Det finns tydliga problem inom ledning och styrning men kanske inte bara på det viset som Madeleine och Tanja beskriver det.

Det är politiker från grönblå samverkan i Sahlgrenskas styrelse som är högst ansvariga för att sjukhuset levererar vård i enlighet med vad andra politiker beställt för oss invånare. Politiker som beställt sjukvård kanske istället skulle överväga att ta bort sina kollegor i de sjukhusstyrelser som inte levererar den vård som har beställts. Att politiker behöver be regiondirektören om att avskeda sjukhusdirektören är kanske ytterligare ett bevis på att organisationen inte fungerar som den ska. Även sjukhusdirektörens roll i sig verkar oklar, när de faktiskt ansvariga för att beställa en tillräcklig ”mängd” vård nu skyller ifrån sig. Utan att ta ställning i frågan om sjukhusdirektörens lämplighet konstaterar vi att Miljöpartiet underkänner vad de själva presterat under mandatperioden.

Demokraterna kommer att riva upp beslutet om den politiska organisationen i Västra Götaland, om vi får tillräckligt stort stöd i regionvalet i september. Vi vill att antalet politiska uppdrag minskar med ca 250 st, bland annat genom att sjukvårdens politiska utförarstyrelser läggs ner och ersätts av sjukhusens styrelser, vilka professionaliseras och själva får tillsätta sjukhusdirektör. Med en sådan organisation, där de med kunskap får forma vården, får också direktören det ansvar som Miljöpartiet önskar utkräva. Organisationen som enhälligt röstats igenom av samtliga partier utom Demokraterna med över 700 politiska uppdrag är en oförändrad sjukvårdsstyrningskoloss som ingen vill ha utom just politikerna. Låt vården organisera sig under minimal politisk inblandning. Det är Demokraternas sakpolitik.

Mariette Höij Risberg
leg. sjuksköterska nr 1 i Regionvalet för Demokraterna

Alexander Lisinski
AT-läkare, nr 2 i Regionvalet för Demokraterna

Ulla Nathorst-Westfelt
leg. läkare, nr 3 i Regionvalet för Demokraterna

Thomas Hedberg
entreprenör, ledamot i Regionfullmäktige för Demokraterna

Demokraternas budgetförslag för Västra Götalandsregionen 2023

Demokraternas budgetförslag för VGR 2023

Demokraternas budgetförslag för VGR 2023

I budgetförslaget för Västra Götalandsregionen presenterar Demokraterna sex huvudreformer för att korta vårdköerna och stoppa personalflykten från sjukvården.

Dåliga möjligheter till löneutveckling och ohållbar arbetsmiljö har gjort att t.ex. 25% av alla sjuksköterskor idag arbetar med någonting annat. 100 000 personer i regionen står i kö till vård, samtidigt som vårdplatser stänger och operationer ställs in på grund av personalbrist. Det tycker vi i Demokraterna är oacceptabelt!

Vi vill minska på administrationen och politiken, och satsar en miljard kronor mer än den styrande majoriteten på vårdpersonal och kompetensutveckling under budgetperioden. Samtidigt vill vi minska antalet politiska uppdrag med 250 st.
Demokraternas budgetförslag för Västra Götalandsregionen innehåller bland annat:

  • Omorganisation av sjukvården. Politiska utförarstyrelser skall tas bort och ersättas med verksamheternas sjukhusledningar. Politiker beställer vård men verksamheterna har till uppgift att utföra den.
  • Förbättrade arbetsvillkor för sjukvårdspersonal med adekvata löner samt lönetrappa när man stannar på sin arbetsplats, förkortad arbetstid för sjuksköterskor över 60 år, mandat att påverka sitt schema och prioritering av den patientnära personalen.
  • Satsning på att motverka barn och ungas psykiska ohälsa. Tillgängligheten till psykoterapeutiska behandlingar måste öka och resurserna hos specialistvården räcker längre om fler får behandlingar på andra vårdnivåer och fångas upp tidigare i sjukdomsförloppet.
  • Utöka tillgängliga vårdplatser i slutenvården. Vi bör ha en beläggningsgrad på 85 – 90%, för att kunna ta emot patienter på rätt avdelning samt vård av personal med rätt kompetens.
  • Bygga upp ett fungerande ASIH-team i VGR. Man har lagt ner ett fungerande samarbete i Göteborg inom avancerad sjukvård i hemmet i början av 2022. Redan nu ses stora försämringar för medborgare som vill vårdas hemma i livets slut. Ansvaret för vårdformen har flyttats över på regionen, och vi måste se till att det sköts väl.
  • Kvinnosatsning med fler gynekologimottagningar samt en satsning på förlossningsvården med ökad personaltäthet.

Länk till Demokraternas budgetförslag för VGR 2023 >>