Debattartikel i GT – Socialtjänstens insatser måste kunna följas upp

Demokraterna vänder sig mot att övriga partier i Göteborg inte efterfrågat resultat av socialtjänstens insatser. Vi vill se en bättre redovisning av vilken betydelse de olika stöd- och hjälpinsatserna resulterar i för den enskilde socialhjälpstagaren.

Demokraterna skriver i GT om ett förändrat uppföljningssystem i Göteborgs socialnämnder.

Demokraterna skriver i GT om ett förändrat uppföljningssystem i Göteborgs socialnämnder.

Vi vill helt enkelt få klarhet i om de insatser som ges är effektiva och i vilken grad de faktiskt bidrar till att avhjälpa brister i utsatta människors livssituation. En stor andel av de insatser socialtjänsten beslutar om hänger samman med ”köp av tjänster”. Det innebär att vård, behandling och liknande insatser inte sker i kommunens egen verksamhet utan upphandlas av privata aktörer och statliga institutioner. Här lämnar bristen på uppföljning och beställarkompetens mycket i övrigt att önska. Hur skall vi kunna skilja de sämre leverantörerna av vård och behandling från de som levererar goda insatser med hög kvalitet?

Vi kunde för några veckor sedan se ett inslag i Uppdrag granskning om ett ungdomshem för flickor, drivet av Statens Institutionsstyrelse (SiS). Ungdomshemmets målgrupp var flickor mellan cirka 13 till 18 år med en mycket trasslig och traumatisk uppväxt och bakgrund. Reportaget var en skakande berättelse om kränkning, förnedring, våld och sexuellt utnyttjande av de barn som vid olika tillfällen vistats på ungdomshemmet. I programmet intervjuades flera barn och unga vuxna som på ett sakligt och förtroendegivande sätt kunde redogöra för sina upplevelser. Det är tragiskt att det ännu en gång ska krävas grävande journalistik för att missförhållanden bland barn som är placerade på institutioner ska uppmärksammas. Sedan UG:s avslöjande är det aktuella ungdomshemmet stängt, vilket kan känns som en tröst. Frågan inställer sig dock, finns det fler barn och unga som far illa?

Den statliga utredningen om vanvård i den sociala barnavården (SoU 2011:6) initierades först efter att människor berättat i medier om sina erfarenheter av övergrepp och misshandel från sin tid i barnhem eller fosterhem. Utredningen konstaterade att två tredjedelar av de placerade barnen vittnade om att de utsattes för övergrepp och försummelse under sin tid i den sociala barnavården. Även resultaten från de kommuner som bedrivit systematisk uppföljning av placerade barn mellan åren 2018 – 2020 genom metoden ”Uppföljning av barn och Unga” (UBU) är nedslående. Drygt en tredjedel av barnen som varit placerade hos SiS, uppger att de blivit kränkta under placeringstiden.

Placeringar av barn på institution är kostsamt. Dyra blir de först om insatsen inte får avsedd resultat. Än värre som i det aktuella fallet där barn utsätts för kränkningar, förnedring och sexuellt utnyttjande.

Göteborgs socialtjänst är en av de aktörer som genom åren köpt tjänster av det aktuella ungdomshemmet. För insatsen har Göteborgs stad betalat en dygnskostnad mellan 8 300 – 8 600 kronor per dygn. Lågt räknat har varje placering kostat Göteborgs stad 257 300 kronor i månaden eller drygt 3 miljoner per år.

Vi är nog alla överens om att omsorg för samhällets mest utsatta måste få kosta. Att det förekommer vanvård av barn och att socialtjänsten brister i uppföljningen av placeringarna, kommer vi dock aldrig att acceptera.

Göteborgs stad köper varje år in vård för barn och unga för hundratals miljoner kronor. Från SiS köptes vård för cirka 170 miljoner kronor under 2019. Det är anmärkningsvärt att stadens ledning saknat intresse för vilken betydelse dessa miljoner har haft för de enskilda hjälpsökande individerna och vilka resultat som uppnåtts ur individens perspektiv.

Svaren på frågorna får vi emellertid vänta på tills socialtjänsten implementerar systematisk uppföljning på individnivå. Då blir de hjälpsökande själva den viktigaste källan för den information som behövs för att skydda utsatta barn från vanvård och samtidigt uppnå goda resultat inom socialtjänsten.

Demokraterna vill göra skillnad genom att driva riktningen mot en resultatstyrd socialtjänst där uppföljning av kvalitet och kostnadseffektivitet är i fokus.

Jessica Blixt (D)
Oppositionsråd i Göteborg

Kjell Larsson (D)
Ledamot socialnämnd Sydväst

Gunnar L. Barrvik (D)
Ledamot socialnämnd Nordost 

Peter Svanberg (D)
Ledamot socialnämnd Hisingen 

Per Holm (D)
Ledamot socialnämnd Centrum

Marco Fredin (D)
Sakkunnig individ och familjeomsorg 

Länk till artikeln i GT >>

Film om en av våra Kunskapsgrupper – Idrottens parti

Se vår film där Niclas Winterquist från Demokraterna tillsammans med gäster berättar om vad partiet gör för att förbättra villkoren för idrotten i Göteborg. Niclas leder Kunskapsgruppen Idrott & förening och är dessutom en av Demokraternas ledamot i Idrott och föreningsnämnden. Reportagen kommer från idrottsanläggningar i Påvelund, Ruddalen och Backa.

Medlemsmail 5 februari 2021

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 5 februari 2021.

Niclas Winterqvist spelar in film om Demokraternas viktiga arbete inom Idrott och förening. Foto: Jan Jörnmark


Hej igen Demokrater.

Årets första månad har passerat och den har varit händelserik inom politiken och hos Demokraterna.

En stor framgång för oss var att vi lyckades rädda anslagen till förskolan på det senaste Kommunfullmäktigemötet 28 januari. I Alliansens budget som gick igenom i höstas hade man inte tagit höjd för de hyreshöjningar som väntade förskolan p.g.a. en ny hyresmodell för staden. Ett misstag som också flera andra partier gjorde, även Demokraterna.

Felaktigheter kan dock rättas till, något som Demokraterna föreslog i ett yrkande, som S anslöt sig till, genom att skjuta till 80 miljoner kronor.

Demokraternas Jessica Blixt i replikskifte med Hakan Önal (M) ”Så budgeten är inget problem – ändå ser vi barngrupper med 26 barn? Och vi ser förskolor som måste göra sig av med kompetent personal – men det har heller inget med budget att göra?”

Förslaget från D och S gick igenom och vi kan idag glädjas åt att förskolorna slipper nedskärningar.

Länk till yrkandet, se sidan 8 >>

Länk till artikel i GP – Förskolenämnden får ett tillskott på 80 miljoner

Vi har också skrivit ett yttrande i Kommunstyrelsen om att avstyrka regeringens undermåliga förslag till uppluckring av en nya mer restriktiv flyktingpolitik. För oss i Göteborg som tagit emot väldigt många nyanlända måste situationen nu stabiliseras – inte minst för att klara just förskolan och skolan.

Yttrande över Justitiedepartementets kompletterande promemoria till betänkandet – En långsiktigt hållbar migrationspolitik, länk här >>

Det har tagits flera initiativ vad gäller kultur och stadsbyggnad, som är två områden som hör ihop på ett nära sätt. Tre av våra ledamöter skrev en debattartikel om vårt behov av ett Skönhetsråd för att få kontroll över hur staden byggs.

Innan januari var slut hann vi också skriva ytterligare en debattartikel i GP om Gårdaskolans framtid. En skola som tillåtits förfalla under en lång tid, vilket har lett till att den blivit rivningshotad. Så kan vi inte ha det i Göteborg, utan det som behövs är en genomtänkt modell där näringslivet får tillfälle att bli en aktiv utvecklare av sådana fastigheter. Det handlar om att skapa möjligheter där det idag råder förfall. Göteborg har sett nog av stadsförstörelse.

Länk till artikel i GP – Låt vanligt folk vara med och påverka hur staden ska se ut >>

Länk till artikel i GP – Så kan Gårdaskolan och andra gamla byggnader bevaras >>

Gårdaskolan. Foto: Jan Jörnmark

Vi arbetar nu vidare med många nya frågor. En fråga som kommer att bli viktig är Sahlgrenska Life. Ett miljardprojekt som vi ser risker med. Vi lägger nu stor kraft på att försöka hitta bättre vägar framåt. Sahlgrenska behöver tveklöst nya och bättre lokaler, men priset får inte bli så högt att verksamheterna hotas av jättehyror.

Yrkanden med förslag från Demokraterna är på gång inför att ärendet ska upp, både i Fastighetsnämnden och i Byggnadsnämnden. Dessutom har en interpellation skickats in till nästa möte i Regionfullmäktige 16 februari där vår fullmäktigegrupp ställer ett antal frågor till Regionstyrelsens ordförande Johnny Magnusson angående projektet.

Läs interpellationen här >>

Se klipp från SVT Väst där Martin Wannholt uttalar sig >>


Valrörelsen inför 2022 startar

Vi har också spelat in en film (se bild i början av det här mailet), som handlar om vad en av våra kunskapsgrupper åstadkommit och hur den arbetar. Det är Idrott & förening med Niclas Winterquist i spetsen som gjort den. Niclas är ansvarig för kunskapsgruppen samt en av Demokraternas ledamöter i Idrotts och föreningsnämnden. Liknande filmer och möjlighet att följa kunskapsgruppernas arbete och den politik som utvecklas kommer nu att produceras under året. Vilket betyder att det är nästa års valrörelse som nu startar upp under hela 2021.

Filmen kommer att ha premiär under nästa vecka och finnas synlig på sociala medier.

Inom en månad blir det också ett nytt digitalt medlemsmöte, som då arrangeras av en av våra Kunskapsgrupper. En kallelse till det kommer också i nästa vecka.


Nytt digitalt evenemang – Martin rapporterar

Den 2 februari, höll Martin Wannholt ett digitalt medlemsmöte direkt från Rådhuset, där han rapporterade om det senaste inom politiken och vad som är på gång. Det var ett drygt 100-tal glada Demokrater som anslöt för att lyssna på Martin. Feedbacken så här långt har varit positiv, så vi har beslutat oss för att fortsätta med en digital direktrapport från Rådhuset av Martin en gång i månaden.

Tack för att ni deltog, det var mycket trevligt att få se så många välkända ansikten på datorskärmen!

Martin direktrapporterade från Rådhuset den 2 februari.


Demokraterna söker

Demokraterna har för tillfället tre lediga tjänster där vi söker en budgetsekreterare till Västra Götalandsregionen, politisk sekreterare inom kommunikation och en politisk sekreterare inom utbildningsfrågor.

Läs mer på vår hemsida och tipsa gärna lämpliga kandidater och Demokrater att söka ett spännande och utmanande jobb hos stadens och regionens bästa parti.

Länk till lediga tjänster >>


Förlängning av medlemskap för 2021

Det har under de senaste två veckorna skickats ut två mail till alla medlemmar angående förlängning av medlemskap för 2021. Stort TACK till alla er som vill fortsätta att stötta oss genom medlemskap! Vi fortsätter vårt arbete med att förbättra politiken i Göteborg och det är viktigt att Du är med.

Har du missat att förlänga ditt medlemskap görs det antingen via länken i det mail som skickats ut eller via Swish 123 238 6639 eller Bankgiro 171-0938.

Medlemsavgiften är 100 kr.

Är du under 26 år är medlemskap kostnadsfritt, så betala inte utan skicka då ett mail till info@localhost att du är ungdom och bifoga ditt personnummer.

Tack för att du stöttar Demokraterna!


Arbeta hos Demokraterna

Kungsportsplatsen i Göteborg. Foto: Lars Kérla.

Kungsportsplatsen i Göteborg. Foto: Lars Kérla.

Demokraterna har tre lediga tjänster där vi söker en budgetsekreterare till VGR, politisk sekreterare inom kommunikation och en politisk sekreterare inom utbildningsfrågor.

Tjänsten som budgetsekreterare i VGR är på 50% och de andra två tjänsterna är på heltid.

Anställningarna är först provanställning i 3 månader med möjlighet till en tidsbegränsad anställning t.o.m. 31 december 2022 i enlighet med Lag om offentliga politiska sekreterare i kommuner och landstingskommuner. Politiska sekreterare rätt till den ledighet från sin anställning som behövs för tjänstgöringen. Lag om anställningsskydd (LAS) är inte tillämplig.

Gemensamma kvalifikationer för tjänsterna är att du ska ha lätt för att samarbeta, vara serviceinriktad och en god representant för Demokraterna. Du är van att ta ansvar och egna initiativ och är mycket bra på att uttrycka dig både i tal och i skrift. Ärenden kan behöva behandlas snabbt så du bör vara stresstålig och kunna arbeta lösningsorienterat. För tjänsten behöver du ha kunskap och erfarenhet av att kommunicera i olika plattformar och hantera Officeprogram obehindrat. Det är även viktigt att du delar Demokraternas värderingar.

Läs mer om kvalifikationerna under respektive tjänst:
Budgetsekreterare till Västra Götalandsregionen >>
Politisk sekreterare inom kommunikation >>
Politisk sekreterare inom utbildningsfrågor >>

Tipsa gärna lämpliga kandidater och Demokrater att söka ett spännande och utmanande jobb hos stadens och regionens nya parti.