Vi är bättre på sakfrågor än bara politik – Gott Nytt År.

Annons i GP 31 december 2021.
Som pdf >>

Gott nytt år 2022

Gott Nytt År 2022

God jul och gott nytt år

Vi tror på ett år där sakfrågor och trygghet blir viktigare än partipolitik

Demokraterna har ett nyårslöfte: Att alltid försöka samla politisk majoritet till lösningar och förbättringar för göteborgarna och för att utveckla vår stad. Vi är det enda partiet i Göteborg som sätter sakfrågorna främst, bortom partipolitiken. Vi har med andra ord inga problem med att komma överens med övriga folkvalda, oavsett partitillhörighet.

Den 12 januari 2022 är årets första kommunstyrelsemöte. Där lägger vi demokrater förslag till kompletteringsbudget för att investera i barnenen och skydda förskolan från drastiska nedskärningar. Vi ser gärna att vårt yrkande får brett politiskt stöd – från den styrande alliansen som budgeterat fel, från socialdemokrater, från sverigedemokrater och från rödgrönrosa.

Vi kräver också extra trygghetssatsningar i vår stad. Vi vill ge ökat stöd till polisen mot gängkriminaliteten, fler ordningsvakter och väktare samt riktade insatser från socialpedagoger och socionomer placerade ute på skolorna. Allt för att arbeta förebyggande mot droger, gängrekrytering, hedersförtryck och psykisk ohälsa.

Tillsammans ska vi ta Göteborg mot en ljusare framtid.

Till sist vill jag understryka vad som har varit viktigast för oss under året. Det är stödet och engagemanget från er medlemmar och det arbete som ni förtroendevalda lägger ner som är avgörande för Demokraternas framgång. Tillsammans påverkar vi i staden varje dag. Ett stort och varmt TACK till alla er som arbetar för ett bättre Göteborg!

Jag önskar er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt Valår!

Martin Wannholt
Partiledare Demokraterna

Demokraterna höll extra årsmöte

 

Demokraterna höll extra årsmöte på Lindholmen Conference Center 5 december. Gästtalare Adam Cwejman talade om lokal demokrati. Foto: Thomas Buskhagen

Tack alla engagerade medlemmar som deltog på vårt extra årsmöte i söndags! Det blev ett långt möte, där alla hade möjlighet att ställa sig i talarstolen. Längre ner i detta mail redogör vi mer ingående för söndagen men i korta punkter kommer resultatet här.

  • Martin Wannholt fick fortsatt förtroende som partiledare.
  • Thomas Hedberg fick fortsatt förtroende som styrelsens ordförande.
  • Valberedningen redogjorde för det enorma arbete de lagt ner på att få fram ett förslag som ska kunna driva partiet framåt och mot valet.
  • Den nya styrelsen beslutades. Låt oss presentera den med både bild och namn.

Den nyvalda Styrelsen består av, från vänster; Lisbeth Sundén Andersson, John Ekman, Bengt-Åke Harrysson, Thomas Hedberg, Karin Lindberg, Jessica Blixt, Martin Wannholt, Lillemor Williamsson och Torkel Bergström.

Styrelsen ser nu fram emot att tillsammans med de förtroendevalda identifiera och lösa en del interndemokratifrågor, men också att återigen med full kraft driva en politik baserad på kunskap, lyhördhet och verklighetsförankring. Vi tackar för ditt stöd och ser fram emot en stark valrörelse med målet mot den 11 september 2022.

Mötets genomförande

Söndagen den 5 december höll Demokraterna extra årsmöte på Lindholmen Conference Centre. Av 300 anmälda anslöt 210 till mötet.

Bakgrunden till det extra årsmötet var ett upprop, adresserad styrelsen där 42 förtroendevalda demokrater ville att styrelsen skulle ställa sina platser till förfogande och därmed utlysa ett extra årsmöte.

Mötet inleddes med viss dramatik då den utsedda mötesordföranden i ett sent skede anmälde förhinder. Det innebar att Per Anders Örtendahl med kort varsel fick inkallas som mötesordförande. Veronica Öjeskär utsågs till mötessekreterare.

Efter ett omfattande arbete av valberedningen föreslogs en ny styrelse bestående av sju personer; Thomas Hedberg som ordförande och till ledamöter Lisbeth Sundén Andersson, Bengt Åke Harrysson, Karin Lindberg, Lillemor Williamsson, John Ekman samt Martin Wannholt.

Valberedningen följde stadgarna som tillåter en styrelse om fem till nio personer. Dock uppmärksammades att  det ordinarie årsmötet i maj 2021 fattat beslut om 9 ledamöter, vilket alltså var det gällande.

Valberedningen, från vänster Jens Wergeland, Lars Kérla, Yvonne Staberg, Ulla Nathorst-Westfeldt och Ewa Jonsson. Mötesordförande Per Anders Örtendahl och sekreterare Veronica Öjeskär

Därefter redogjorde Valberedningen för sitt arbete. De framhöll att det var viktigt att föreslå en styrelse som har förutsättning att kunna arbeta tillsammans, ena partiet, med kraft anta sig det stundande valarbetet och fullt ut kan genomföra den redan beslutade organisationen.

Efter valberedningens presentation beskrev ordförande Thomas Hedberg bakgrunden till det extra årsmötet, som sedan följdes av en debatt så att alla som ville fick sina röster hörda.

Innan lunchen äntrade GP’s politiske redaktör Adam Cwejman scenen som partiets särskilt inbjudne gäst-talare till mötet. Cwejman höll ett mycket uppskattat tal om hur politiker generellt lätt förlorar kontakten med de väljare som utser dem. Inte minst av dessa skäl är den lokala och nära demokratin av stor betydelse. Adam avslutade sitt tal med en uppmaning till församlingen.

”Jag vill uppmana er, utan att ta för mycket ställning vad som händer, snälla lös de här problemen. Det finns oändligt mycket viktigare saker att hantera, den här staden behöver politiskt riktning och få den här vädringen som krävs. Det är ett arbete som inte avslutas på några år, det är något som tar väldigt lång tid. Jag tycker mig ändå se i Göteborg att till sist tog tålamodet slut med väldigt mycket och det har börjat påverka. Paradigmskiften dom tar tid, dom kan ta decennier, så var tålmodiga Lös era jäkla problem och bidra till den här stan va fan. Sköt er!”

Efter lunchen fortsatte debatten och 13:30 satte mötesordföranden ett streck i talarlistan, innan det var dags att rösta om partistyrelsens ordförande. Thomas Hedberg var valberedningens förslag och under mötet nominerades även Claes Westberg som alternativt förslag. Efter att sluten omröstning genomförts fick Thomas Hedberg 110 röster och Claes Westberg 71. Hedberg utsågs därmed till ordförande.

Därefter skulle årsmötet välja partiledare till nästa ordinarie årsmöte. Martin Wannholt som var valberedningens förslag, var det enda förslaget som fördes fram och han valdes till partiledare.

Som sista punkt hade årsmötet till uppgift att utse en ny styrelse. Valberedningens förslag hade nu kompletterats med namnen Torkel Bergström och Jessica Blixt, och även det förslaget var det enda förslaget som fördes fram och partistyrelsen valdes. Mötesordföranden kunde därefter avsluta det sju timmar långa årsmötet och tacka alla som deltog.

 

På GP debatt – Upphäv beslutet om att lägga ner palliativ vård i hemmet

Med den nya organisationen av ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet, kommer inte bara vården att försämras för svårt sjuka patienter i Göteborg – det blir dessutom inte ett dugg billigare, skriver Mariette Höij Risberg och Thomas Hedberg (D).

Thomas Hedberg och Mariette Höij-Risberg, ledamöter i Regionfullmäktige för D, skriver om ASIH på GP debatt 30 november 2021

Thomas Hedberg och Mariette Höij-Risberg, ledamöter i Regionfullmäktige för D, skriver om ASIH på GP debatt 30 november 2021

Svårt sjuka patienter i Göteborg, som vill bo kvar hemma till livets slut, har de senaste åren, haft möjlighet att göra det via olika ASIH-team, Avancerad sjukvård i hemmet. Tjänstemän i regionen har nu tagit ett beslut som kommer att förändra ASIH:s organisation till det sämre. Detta utan att det är politiskt beslutat i vare sig Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd eller i Sahlgrenskas styrelse.

I dag ”rondas” patienterna regelbundet av sjuksköterskor som besöker patienten i hemmet. Fördelen med detta är att läkare regelbundet blir informerade om patientens aktuella hälsostatus. Läkare från ASIH-teamen gör också hembesök när det behövs, så att patienten inte åker in till akuten för läkarvård.

Både läkare och sjuksköterskor har en tät kontakt med patienterna. Behöver en patient eller anhörig kontakta sjuksköterska, så hör de en välbekant röst i luren, som är väl insatt i patientens hälsosituation. Fysioterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer finns också i teamet, så att behoven kan tillgodoses snabbt och smidigt.

Regionen bekostar läkare och eventuell tillgång till kuratorsmedverkan, samt läkemedel för patienterna. Kommunen står för kostnaderna av övrig legitimerad personal samt eventuellt hjälpmedel. Således delar kommunen och regionen på kostnaderna.

Men med den nya organisationen kommer inte bara vården att försämras för svårt sjuka patienter i Göteborg – det blir dessutom inte ett dugg billigare. Omvårdnaden av dessa svårt sjuka patienter kräver specifika kunskaper. Det är också extra viktigt med kontinuitet och möjlighet till tidskrävande besök inklusive samtal och anhörigstöd.

Det är dags att vända situationen och sätta den patientnära vården och kontinuiteten i fokus.

Tjänstemannaförslaget att lägga ner ASIH-teamen, innebär att man från Sahlgrenska universitetssjukhuset bistår med ett palliativt konsult-team (12 sjuksköterskor samt läkare) under kontorstid, men under veckans övriga 128 timmar vårdas patienterna i livets slut, av sjuksköterskor i den ordinarie hemsjukvården. De är inte alltid välinsatta i patientens medicinska situation.

Sahlgrenskas konsultteam ska förutom Göteborg – ombesörja Partille, Härryda och Öckerö. Man strävar efter en jämlik vård i regionen, men för att förbättra för andra kommuner försämrar man i Göteborg. Det är inte heller möjligt att arbeta på ett likvärdigt sätt med palliativ vård i hemmet i alla kommuner, beroende på befolkningstäthet och personalbemanning.

Med omorganisationen kommer många patienter att vara tvungna att uppsöka akuten på jourtid. Sahlgrenska har dessutom inga palliativa vårdplatser att erbjuda, vilket i princip innebär att de här patienterna kan hamna som överbeläggning på en allmän medicinavdelning. Detta ökar otryggheten för både den som är svårt sjuk och dess anhöriga.

Det är dags att vända situationen och sätta den patientnära vården och kontinuiteten i fokus. Demokraterna vill att tjänstemannabeslutet om nedläggning av ASIH upphävs.

Mariette Höij Risberg (D), ledamot regionfullmäktige

Thomas Hedberg (D), ledamot i regionfullmäktige

Länk till artikeln i GP >>

Demokraternas budget för Göteborgs stad 2022

Demokraternas kommunalråd Jessica Blixt och Martin Wannholt presenterade under en presskonferens partiets budgetförslag för Göteborgs stad 2022. Förslag som lyftes fram innebär en kraftig satsning på tryggheten och välfärden i Göteborg.
”Största risken att hamna i utanförskap är om du inte har någon gymnasiebehörighet, därför måste vi börja med kraftfulla satsningar redan i förskolan”, säger Jessica Blixt.
Nu satsar vi en miljard på tryggheten för att vända Göteborg”, sa Martin Wannholt.

Jessica Blixt och Martin Wannholt presenterar Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2022.

Jessica Blixt och Martin Wannholt presenterar Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2022, på bilden även Patrik Höstmad stabschef.

Se presentationen från presskonferensen 1 november här >>

Vid senaste mandatperioden skedde ett maktskifte i Göteborg och Demokraterna har i opposition kunna göra avgörande skillnad vid beslut som lett till förbättringar. Tyvärr har de styrande partierna inte mäktat med att förändra de invanda mönstren i grunden.

Ta hand om Göteborg, Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2022

Ta hand om Göteborg, Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2022.

Otryggheten och kriminaliteten har tillåtits fortsätta öka, skolan har hanterats ovarsamt, problemen i det ostyrbara kommunala bolagskonglomeratet finns kvar, avyttring av onödiga kommunala fastigheter har inte skett, endast 58 av allmännyttans ca 75 000 lägenheter har beslutats att få ombildas, målet för fler småhus har varit för lågt satt och har inte uppfyllts och fastlåsningar i politiska prestigeprojekt, inklusive Västlänken, fortsätter.

Demokraternas budget ska läsas i ljuset av detta konstaterande.
Demokraterna står för ett tydligt brott med allt det här. Demokraterna står för kunskap, förändring och ett mycket bättre Göteborg. Vi vill nu driva fram en kraftfull reformering av hur politiken bedrivs och hur Göteborg Stad styrs och levererar.

Göteborg är en stad med stora tillgångar som skulle kunna ge så mycket mer nytta för göteborgarna. Vi ser problemen men vi är också hoppfulla för resurserna och verktygen finns om de används rätt.

De tre huvudreformerna i vår budget är:

  • En kraftfull trygghetssatsning på 1 miljard kronor under budgetperioden som omfattar både mjuka och hårda åtgärder.
  • Omfördelning till fullt finansierad välfärd genom full kompensation för kostnads- och löneutvecklingen samtidigt som vi helt tar bort de osakliga löneskillnaderna.
  • Använd stadens tillgångar till trygghet och välfärd genom ombildningar via allmännyttan, försäljning av tomter för småhus, friköp av tomträtter och stadutvecklingsprojekt med exploateringsöverskott.

Till dessa huvudreformer ska läggas ytterligare ca 20 reformförslag som syftar till att förbättra situationen för nuvarande och blivande göteborgare. Se sidan 4 i budgeten för en översikt.

Vi behöver ta hand om Göteborg!

Läs hela Demokraternas budgetförslag för Göteborgs stad 2022 här >>

Skrivet i media:
Artikel i GP – Demokraterna vill se stora satsningar på trygghet och välfärd >>
Artikel i DN – Demokraterna i Göteborg: Stoppa bygget av Västlänken >>

Demokraternas tilläggsbudget för VGR 2022

Under Regionfullmäktiges möte 26 oktober lämnade Demokraterna in ett förslag på tilläggsbudget för 2022. De flesta partierna lämnade in tilläggsbudgetar inför mötet för att komplettera sina budgetförslag som lämnades in till Regionfullmäktige i juni.

Innehåll i Demokraternas tilläggsbudget:

Ytterligare Satsningar för att ta hand om den uppskjutna vården

Under hösten har pandemin ebbat ut även om den inte försvunnit. I och med att en stor del av den vuxna befolkningen blivit vaccinerade har trycket på slutenvården på regionens sjukhus minskat. Nu återstår arbetet med att ta hand om den uppskjutna vården.

Prognosen för skatteunderlaget har förbättrats med 270 miljoner. Det finns också ett budgetförslag hos regeringen om ökat statsbidrag. Tillsammans gör det att Demokraterna föreslår en summa på 960 miljoner för tilläggsbudgeten.

Till den uppskjutna vården finns det avsatt 670 miljoner i budgeten och där vill Demokraterna skjuta till ytterligare 300 miljoner. Det genererar i nästan en miljard kronor för att i första hand låta våra egna utförare ta hand om de tusentals patienter som väntar på besök, utredning och behandling.

Utförarna tar del av medlen när vården utförts och i andra hand, när vår kapacitet inte räcker, används privata utförare. Resterande 660 miljoner fördelas direkt till sjukhusen, hälften till Sahlgrenska universitetssjukhus och hälften till övriga sjukhus.

Med dessa tilldelade medel kan en del av svårigheterna i pandemins spår minskas.  Men vi ser att fördelningen av tjänster och lönemedel inom sjukhusen till fördel för den patientnära verksamheten måste fortsätta för att vi skall kunna behålla personalen. Den är en förutsättning för att våra invånare skall få den vård de har rätt till.

Tabellen visar fördelning mellan sjukhus i miljoner kronor:

 

Sjukhus Mkr
Sahlgrenska Universitetssjukhus  300
 Södra Älvsborgs Sjukhus  90
 Skaraborgs Sjukhus  90
 Sjukhusen i väster  90
NU-sjukvården  90
 Summa 660

Länk till  Demokraternas budgetförslag 2022 >>

Kallelse utsänd till extra årsmöte

Foto: Lars Kérla

Foto: Lars Kérla

Den 21 oktober skickade styrelsen en kallelse till alla medlemmar i Demokraterna där de hälsas välkommen på extra årsmöte söndag den 5 december kl. 10:00. Kallelsen är personlig och gäller endast medlemmar i Demokraterna.

Med anledning av framförda önskemål har partistyrelsen för Demokraterna beslutat att kalla till ett extra årsmöte där partistyrelsens sammansättning kan beslutas av medlemmarna i demokratisk ordning.

Har du som medlem inte fått kallelsen, ber vi dig i första hand att kontrollera din skräp-post/spamfilter. Säkerställ gärna att utskick@localhost är markerad som ”trovärdig avsändare” i ditt mailprogram. I andra hand skickar du ett mail till info@localhost.

Välkommen önskar

Styrelsen

På GP debatt – Låt svårt sjuka få avsluta sitt liv på ett värdigt sätt i hemmet

I dag finns ett väl fungerande samarbete mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad som ger avancerade sjukvårdsinsatser i hemmet för svårt sjuka i livets slutskede. Denna vårdform är nu hotad av nedläggning genom ett icke politiskt förankrat tjänstemannaförslag, skriver bland andra Jessica Blixt (D).

Demokraterna skriver om ASIH på GP debatt 24 september 2021

Demokraterna skriver om ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) på GP debatt 24 september 2021

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) ges i Göteborg till en grupp mycket sjuka patienter med behov av specialiserad palliativ vård för att ge dem möjlighet att få avsluta sitt liv i hemmet.

Patienterna är till stor del cancersjuka men där vårdas också patienter med andra svåra sjukdomar som hjärtsvikt, lungsvikt eller neurologiska sjukdomar som ALS. Det är patienter med behov av komplicerad smärtbehandling, avancerad apparatur, men också de med komplicerad social situation, till exempel unga cancerpatienter med småbarn, eller ungdomar.

Vård dygnet runt

Det krävs specialiserad palliativ vård dygnet runt, kontinuitet och kompetens av ett helt team runt patienten för att ge nödvändig trygghet när sjukdomen är i en föränderlig fas och behandlingen ofta behöver ändras. Här finns möjlighet till besök av specialistläkare och sjuksköterskor från kommunens ASIH-team i hemmet dygnet runt.

Förslaget att lägga ner teamen innebär, att man från Sahlgrenska Universitetssjukhuset bistår med ett palliativt konsultteam under kontorstid, men under veckans övriga 128 timmar vårdas patienterna av hemsjukvårdens sjuksköterskor. Den organisationen hade man i Göteborg för 10 år sedan, och det resulterade i ett stort antal besök på akutintagen och akuta inläggningar. ASIH bildades då och har sedan byggts upp till en välfungerande verksamhet runt patienterna.

Alternativet vid nedläggning av ASIH-teamen för patientgruppen i Göteborg är sjukhusvård.

Saknar palliativa vårdplatser

I flera av regionens mindre städer finns det palliativa team som liknar det man vill införa i Göteborg, men där har man en palliativ avdelning på närliggande sjukhus. Som exempel har Uddevalla sjukhus en vårdavdelning med 28 platser. På SU finns inte en enda palliativ plats.

Det behövs en stad av Göteborgs storlek och befolkningstäthet för att bära en organisation som ASIH, och vårdformen finns i övriga storstäder såsom Stockholm och Malmö.

Vårt förslag är att ha kvar ASIH som vårdform och som förebild, utbildningsverksamhet och kompetensnav. Demokraterna i Göteborgs kommun och i regionen har under lång tid sökt politiska beslutsunderlag och planering för förändringen utan resultat.

Frågan är i grunden helt opolitisk och rör endast ett berättigat önskemål från en mycket svag patientgrupp att få avsluta sitt liv på ett värdigt sätt i hemmet.

Vi vill behålla vårdformen antingen genom nuvarande organisation eller genom övergång till Västra Götalandsregionen med bibehållen ambitionsnivå och kvalitet. Frågan är i grunden helt opolitisk och rör endast ett berättigat önskemål från en mycket svag patientgrupp att få avsluta sitt liv på ett värdigt sätt i hemmet.

Jessica Blixt (D), kommunalråd
Yvonne Lundberg (D), ledamot äldre samt vård- och omsorgsnämnden
Mariette Höij Risberg (D) ledamot regionfullmäktige Västra Götalandsregionen

Länk till artikeln i GP >>

PRESSMEDDELANDE – DEMOKRATERNA UTESLUTER HENRIK MUNCK

Demokraternas partistyrelse har idag, måndagen den 20 september 2021, fattat beslut om att med omedelbar verkan utesluta Henrik Munck. Styrelsen har under mycket lång tid hanterat personalproblem relaterat till Henrik Munck. Många försök har gjorts för att hitta lösningar från styrelse, personalutskott och ledningsgrupp. Alla utan framgång.

Henriks agerande, förutom mer specifika händelser vi tidigare refererat till, har försvårat samarbetet inom ledningsgruppen samt skadat förtroendet för ledning och styrelse.

Förtroendet mellan ledningsgrupp, majoriteten i styrelsen och Henrik är förbrukat. Det finns därmed inga möjligheter till någon form av framtida förtroendefullt samarbete. Ett kommunalråd är en hörnsten i vår politiska verksamhet och det är helt nödvändigt för att utveckla politiska lösningar att man arbetar bra ihop. Att ta in ännu en konsult och gå in i ett viktigt valår 2022 med olösta personalproblem är inte en acceptabel risk.

Demokraternas partistyrelse har därför beslutat om uteslutning. Hanteringen sker enligt Demokraternas partistadga punkt 3:5. Stadgarna anger bland annat att ”Uteslutning kan ske om an bryter mot stadgarna eller om man uppenbart motarbetar eller skadar partiet”. Sammantaget bedömer en majoritet i styrelsen att Henrik Munck har uppenbart motarbetat och skadat partiet genom att skapa interna konflikter och förtala ledning och styrelse.

Vi förstår naturligtvis att det finns medarbetare som inte delar åsikten men det är styrelsens bedömning att en uteslutning är enda vägen.

Demokraternas partistyrelse har givit erbjudande om ett frivilligt avvecklings- och omställningspaket – ett erbjudande som Henrik Munck valt att inte godta.  Vi vill tydliggöra att det frivilliga avvecklings- och omställningspaket inte handlade om att ”köpa tystnad” utan bestod av ersättningen motsvarande 24 månadslöner som Henrik Munck ändå hade fått om han hade suttit kvar som kommunalråd, inklusive skatt och arbetsgivaravgift. Hade Henrik accepterat omställningspaketet hade vi fått behålla ett biträdande kommunalråd.

Demokraternas partistyrelse är utsedd av medlemmarna och är det beslutande organet för denna typ av frågor. Styrelsen har även mottagit synpunkter från Demokraternas kommunfullmäktigegrupp och från Henrik Munck själv. Synpunkterna är välkända och har inte inneburit någon annan slutsats än att beslutet om uteslutning ligger fast.

Tre av styrelsens ledamöter röstade emot uteslutning av Henrik Munck.

Demokraternas partistyrelse beklagar att Henrik Munck inte vill ha en frivillig avveckling i samförståndsanda.

Styrelsen i Demokraterna
genom Thomas Hedberg, ordförande

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Thomas Hedberg, ordförande Demokraterna,
0705-54 45 30, thomas.hedberg@localhost

 

ÄR DU UNDER 30 ÅR OCH DEMOKRAT?

 

unga demokrater

VI SÖKER DIG SOM ÄR UNG OCH VILL PÅVERKA OCH FÖRÄNDRA GÖTEBORG

Demokraternas partiorganisation bygger på att ta tillvara kunskap och kompetens. Många politiska partier är uppbyggda efter en traditionell föreningsstruktur, med geografiskt indelade stadsdels-, ungdoms-, kvinno- och seniorföreningar. Demokraterna vill istället vara ett parti för alla invånare i Göteborg och Västra Götalandsregionen, där vi tillsammans formar och utvecklar vår politik genom kunskapsgrupper inom olika områden.

Nu vill vi starta igång ett referensnätverk av unga som tycker om Göteborg och som gillar politik.
Från nätverket tar Demokraterna in synpunkter och förslag till förbättringar i Göteborg och i regionen. Tillsammans på bland annat afterwork träffar, digitala möten och under medlemsaktiviteter träffar du likasinnade och får även chans att diskutera med ledande politiker från Demokraterna.

Tycker du detta verkar kul, ska du inte tveka. Maila ditt intresse till info@localhost så kontaktar vi dig! Beskriv gärna kort vem du är och vad du sysslar med.

BLI MEDLEM I DEMOKRATERNA

Är du under 26 år är medlemskap i Demokraterna gratis. Annars kostar det 100 kr. Medlem blir du genom att maila namn, personnummer, mobilnummer samt epostadress till medlem@localhost.

DEMOKRATERNA – ETT KUNSKAPSPARTI SOM VÄRNAR OM DELAKTIGHET, TRANSPARENS OCH KUNSKAP

Med 17% av rösterna i förra valet är vi Göteborgs näst största parti. Vi står för en kultur av nolltolerans mot kriminalitet, oegentligheter och slöseri med skattepengar. Vi står också för ett återupprättande av ett samhällskontrakt som håller på att suddas ut. Det genomsyrar hela vårt handlingsprogram och hur våra kunskapsgrupper och politiker arbetar. Vi finns inte som parti för att fylla poster och befattningar med politiker som söker försörjning och ersättningar. Vi finns för att hitta lösningarna på stadens problem, såväl små som stora.

Vi vill förändra. Därför finns Demokraterna och därför behöver vi dig.

Välkommen till oss!