På GP debatt – Ett större krispaket måste till för att rädda jobben

Coronapandemin har slagit till med full kraft i Europa. Om vi ser bortom all oro och mörker, finns det ljus. Men det kräver att vi nu agerar modigt, kraftfullt och rationellt. Stoppa massuppsägningarna genom ett jobbpaket innan det är försent, skriver Martin Wannholt Demokraterna.

Martin Wannholt, Jessica Blixt och Thomas Hedberg skriver på GP debatta 25 mars 2020.

Regeringen har redan fattat flera kloka beslut för att möjliggöra likviditet i företagarsverige, riktat ett första stöd till idrotts- och kultursverige och beslutat om utökade exportkrediter för våra exportföretag. Regeringen verkar också väl förberedd för och införstådd med att det behövs fler krispaket.

Vi har i Sverige en framsynt och transparent Folkhälsomyndighet, som fattar beslut utifrån fakta och kompetens. Vidare en fantastisk sjukvård med erfaren och kunnig personal, som trots alla problem redan innan virusspridningen, har ställt om till en krishantering som imponerar. Varje dag, tillsammans med skickliga militära svenska förband som visar sin kraft när vi alla behöver den.

Mer måste göras
Många kommuner runt om i Sverige försöker också lokalt bidra för minskad smittspridning samt med lättnader av olika slag till mindre företag. Från Demokraterna har vi sedan tidigare föreslagit en rad åtgärder även för Göteborgs Stad.

Men mer måste göras redan nu. Regeringens åtgärder framstår delvis som en moteld mot en möjlig finanskris. Bra. Men nu har vi i stället en snabb och delvis total efterfrågekris att hantera. När ett företags intäkter temporärt går mot noll, behöver också kostnaderna temporärt gå mot noll. Det är här nästa krispaket måste komma på plats, snarast.

Våra företag och deras medarbetare, behöver lättnader under en kort tid, för att när Coronakrisen är över kunna återgå till att återhämta oss.

Vi har tusentals välfungerande småföretag som helt oförskyllt förlorat hela sin intäkt under en oerhört kort tid. Då duger inte finanskrismedicin. Våra företag och deras medarbetare, behöver lättnader under en kort tid, för att när Coronakrisen är över kunna återgå till att återhämta oss.

Varsel och massuppsägningar har tyvärr blivit svaret i frånvaro av ett tillräckligt starkt jobbpaket som ger företagen ett alternativ till uppsägningar – nämligen tillfälliga permitteringar fullt ut. Det paket som regeringen la i förra veckan ger inte företagen denna möjlighet. Därför har uppsägningarna av många människor med lägre inkomster fortsatt i en omfattning vi inte upplevt tidigare. A-kassorna är redan nedringda, socialkontoren kommer snart få köer. Och till sist blir det barnen som hamnar i kläm när familjeekonomin rasar för många kommuninvånare runt om i Sverige.

Förstärkt korttidspermittering
Svensk Näringsliv har redan presenterat flera konkreta förslag som vi Demokrater ser som nödvändiga för att hindra en stor massarbetslöshet i såväl Göteborg som övriga Sverige: det viktigaste är förstärkt korttidspermittering med sysselsättning ned till noll procent. Då kan medarbetare ha kvar sina anställningar istället för att hamna i arbetslöshet och a-kassa. Överväg vidare tillfälligt slopande av egenavgifter och arbetsavgifter till ett tak om tre miljoner kronor. Och sänk räntan vid anstånd med skatteinbetalningar.

Utöver detta måste regeringen ändra i sitt förslag och ta ansvar för sjuklönen retroaktivt från och med 13 mars, det vill säga när regeringen meddelade beslutet om slopad karensdag. Inte som nu föreslagits att skjuta på det till april. Förslaget ur smittsynpunkt med slopad karens och slopat läkarintyg måste naturligtvis följas av ekonomiskt ansvar från samma tidpunkt. Detta slår annars hårt mot många företag.

Aktieägare måste visa solidaritet
Dessa jobbstöd och ansvar behöver implementeras så snart som möjligt. Om något av förslagen skulle stå i konflikt med EU:s statsstödsregler får regeringen anmäla och begära undantag.

Aktieägarna måste också ta sitt solidariska ansvar. För att kunna ta del av stödpaketet måste dessa kopplas till begränsning av utdelningar.

Genom att göra det ekonomiskt fördelaktigt för våra företag att tillfälligt kunna permittera sina medarbetare fullt ut, istället för att säga upp anställningar, åstadkommer vi två saker:

– Minskar antalet mänskliga tragedier och konkurser med skenande kostnader i våra sociala skyddsnät samt

– Möjliggör för Sveriges företagare och företag att snabbt rampa upp när efterfrågan tar fart igen.Kommer allt bli helt rättvist i ett stort jobbpaket? Nej det blir det säkert inte. Kommer det finnas de som försöker utnyttja systemen? Ja det finns det tyvärr alltid.

Men Sverige behöver nu en bred uppslutning kring en politik som står upp för svenska jobb och företagande. Genom krisen. Den mänskliga och ekonomiska kostnaden blir låg jämfört med alternativen. Beslut behövs nu.

Martin Wannholt (D), partiledare

Jessica Blixt (D), kommunalråd

Thomas Hedberg (D), företagare

Länk till artikeln i GP >>

I GP – om Demokraternas förslag under coronakrisen

GP har skrivit en artikel om Demokraternas förslag som tas upp i Kommunstyrelsen på onsdag gällande ytterligare åtgärder om coronakrisen förvärras. Det handlar bland annat om att se över om kommunanställda kan täcka upp inom vården.

– Alla andra kommuner agerar, men inte Göteborg, säger Martin Wannholt (D).

Nu behövs både handlingskraft och enighet i Göteborgs politik.

Läs hela artikeln i GP här >>
Läs Demokraternas yrkande här >>

Årsmöte skjuts upp

Skickades ut till Demokraternas medlemmar 18 mars 2020.

Hej Demokrater,

Enligt Demokraternas partistadga ska årsmöte hållas före maj månads utgång.

En kallelse till Årsmöte skickades ut till alla medlemmar 13 mars gällande planerat årsmöte 7 maj, se kallelsen längst ner i det här utskicket.

Med rådande utveckling av covid-19 och den smittorisk som följer tvingas vi att skjuta på årsmötet. Information om ett nytt datum kommer att skickas ut till alla medlemmar så fort vi vet mer om läget.

Utöver årsmötet skulle även Demokraternas förnyade Handlingsprogram presenteras och dröjer det för länge innan årsmötet kan hållas kommer vi att se på andra alternativ, främst digitala, att presentera Handlingsprogrammet.

Under tiden tar vi givetvis emot motioner från medlemmar och de skickas till info@localhost.

Ta väl hand om er!

Partistyrelsen


Demokraternas Årsmöte

Vi hälsar dig som medlem varmt välkommen på årsmöte torsdag 7 maj.

Agenda:

  • Inledning och välkommen – Martin Wannholt, partiledare
  • Presentation – Demokraternas förnyade Handlingsprogram och Kunskapsgrupper
  • Årsmöte enligt bifogad dagordning

Tid: Torsdag 7 maj 2020, kl. 18:00, mingel i lobbyn från kl. 17:00

Plats: Mötesplats Lundby (f.d. Lundby gymnasium), Blackevägen 1, hitta hit >>

Sal: Lundby konsertsal

Kallelsen är personlig och gäller endast dig som medlem i Demokraterna. Anmälan behövs ej, medlemmar bockas av vid entrén.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 april och skickas till info@localhost.

Valberedningens förslag och övriga handlingar skickas ut en vecka innan mötet.

Välkommen önskar

Partistyrelsen 

Bilaga (öppnas som länk): Dagordning

Årsmöte 2020

Skickades ut till Demokraternas medlemmar 13 mars 2020.

Demokraternas Årsmöte

Vi hälsar dig som medlem varmt välkommen på årsmöte torsdag 7 maj.

Agenda:

  • Inledning och välkommen – Martin Wannholt, partiledare
  • Presentation – Demokraternas förnyade Handlingsprogram och Kunskapsgrupper
  • Årsmöte enligt bifogad dagordning

Tid: Torsdag 7 maj 2020, kl. 18:00, mingel i lobbyn från kl. 17:00

Plats: Mötesplats Lundby (f.d. Lundby gymnasium), Blackevägen 1, hitta hit >>

Sal: Lundby konsertsal

Kallelsen är personlig och gäller endast dig som medlem i Demokraterna. Anmälan behövs ej, medlemmar bockas av vid entrén.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 april och skickas till info@localhost.

Valberedningens förslag och övriga handlingar skickas ut en vecka innan mötet.

Välkommen önskar

Partistyrelsen 

Bilaga (öppnas som länk): Dagordning

Inställt – Demokraternas medlemsmöte, grundkurs i Västlänken

Kära medlemmar,

Tack för att så många av er anmält er till medlemsmötet torsdag 12 mars (imorgon) i Backa Folkets hus!

Ni medlemmar är viktiga, och av denna anledning har vi nu fattat ett hastigt beslut att ställa in medlemsmötet p.g.a. av smittorisken i stora folksamlingar. Den senaste utvecklingen av Coronavirusets framfart gör att vi inte vill ta några risker.

Så fort läget har stabiliserat sig återkommer vi med ett nytt datum att hålla det planerade mötet.

Ta väl hand om er och tack för ert engagemang!

Hälsningar,

Jan Jörnmark och Veronica Öjeskär

Arrangörer för medlemsmötet

Demokraterna

Medlemsmail 2 mars 2020

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 2 mars 2020.

Demokraterna gläds över att Slottsskogsobservatoriet snart kan vara i full drift igen.


Hänt inom politiken

Februari har varit ytterligare en händelserik månad för partiet. Demokraterna var med och räddade stadens bemannade lekparker under den här månaden. I den tid vi lever i med ständigt ökad otrygghet och alltfler rån av barn framstod den ”besparingen” högst ogenomtänkt av Alliansen. Därför är lekplatserna verkligen en del av välfärdens kärnverksamhet och ett fungerande samhällskontrakt, i det läge vi har idag. ”Vi har advokater som står och sjunger i duschen och fakturerar, men vi ska inte ha bemannade lekplatser”, sa Martin Wannholt under debatten i Kommunfullmäktige. De bemannade lekplatserna blir kvar efter votering.
Länk till artikel i GP >>

Samhällskontraktet är ett ord ni ofta kommer att höra från Demokraterna i framöver. Att polis, rättsväsende, folkbokföring, skola, socialtjänst och den grundläggande infrastrukturen fungerar på ett tillfredsställande och bra sätt har vi rätt att förvänta oss. Men idag är det som vi alla vet tyvärr inte så.

Skolan är en ännu mer central del av det som ryms inom samhällskontraktet. På det området har vi -som enda politiker- varit aktiva i att få stopp på en av stans värsta pågående skandaler. Åkeredsskolan byggdes 1965 och har varit mögelsjuk sedan mitten av 1980-talet. Trots det har inget hänt, utan beslut skjutits upp gång efter annan. Under den sista tiden har hälsotillståndet för både lärare och elever försämrats på ett alarmerande sätt, vilket fått föräldrar att bilda en aktionsgrupp. Det gjorde att vi Demokrater agerade med ett par skolbesök och närvaro vid ett stormöte. Efter det skrev vi en debattartikel om behovet av omedelbara åtgärder vilket dagen efter fick alla andra politiker att reagera akut med att stänga skolan. Nu kommer situationen att bli bättre för barnen i Åkeredsskolan.
Läs debattartikeln i GP >>
Läs Demokraternas yrkande till Byggnadsnämnden angående att påskynda detaljplanearbetet >>

En uppmärksammad fråga har som vanligt handlat om Feskekörka, där kritiken mot Higab som hamnat i konflikt med handlarna varit omfattande. Två restauranger har nu valt att ta konflikten till Hyresnämnden. Demokraternas ledamöter i Higabs styrelse har hela tiden varit drivande för att göra processen så öppen som möjligt, och har nu också gjort ytterligare en markering i styrelsen om det som har hänt.

Demokraterna har även flyttat en tilltänkt sprängämnesdepå från Gunnilse. Fastighetskontorets förslag var att byta till sig mark i Björsared för att kunna omlokalisera en sprängämnesdepå dit. Marken ligger relativt nära skolor, förskolor, naturområden och områden som är betydelsefulla för utvecklingen av Gunnilse. Det blev slutligen Demokraternas yrkande som röstades igenom på kommunstyrelsen den 26 februari.
Länk till yrkandet >>

Till sist kan vi äntligen informera om att Slottsskogsobservatoriet snart kan vara i full drift igen. Ärendet har bordlagts ett otal gånger sedan i höstas och den styrande Alliansen är helt emot att observatoriet ska få pengar. Observatoriet har haft ekonomiska problem i flera år, bl.a. i samband med att Kulturnämnden drog in sitt årliga stöd.

På Kommunstyrelsens möte 26 februari fick Alliansen vika sig för ett förslag från Demokraterna och Socialdemokraterna, som går ut på att grundskolenämnden ska få en halv miljon kronor extra och att de pengarna öronmärks för att köpa in astronomiska visningar på Slottsskogsobservatoriet. Vi glädjer oss mycket åt att Katja Lindblom och resten av eldsjälarna som arbetar på Slottsskogsobservatoriet kan fortsätta sitt viktiga arbete genom att ge mer naturkunskap till våra barn och unga!
Länk till artikel i GP >>


Är du en finsktalande Demokrat?

Demokraterna har en plats att tillsätta i Göteborgs svenskfinska råd. Är du finsktalande och skulle vilja engagera dig mer för Demokraterna eller känner du någon som är intresserad av uppdraget? Skicka då mail till info@localhost och skriv lite kort om dig själv, så kontaktar vi dig.
Här kan du läsa mer om uppdraget >>


Välkommen på medlemsmöte

Den 12 mars hälsas alla medlemmar välkomna till medlemsmöte med tema ”Grundkurs i Västlänken”.

Under mötet får du en grundläggande kunskap om vad Västlänken är, historiken och besluten bakom Västlänken, Västlänken under byggtiden och hur Västlänken är tänkt att fungera som järnväg. Mötet kommer att ledas av Carina Bulic, politisk sekreterare och sakkunnig inom Västlänken för Demokraterna.

Anmäl dig genom att klicka på länken i kallelsen som skickats via mail, senast den 10 mars.

Medlemsmöte i höstas om de kommunala bolagen i Backa Folkets hus.