Årsmöte skjuts upp

Skickades ut till Demokraternas medlemmar 18 mars 2020.

Hej Demokrater,

Enligt Demokraternas partistadga ska årsmöte hållas före maj månads utgång.

En kallelse till Årsmöte skickades ut till alla medlemmar 13 mars gällande planerat årsmöte 7 maj, se kallelsen längst ner i det här utskicket.

Med rådande utveckling av covid-19 och den smittorisk som följer tvingas vi att skjuta på årsmötet. Information om ett nytt datum kommer att skickas ut till alla medlemmar så fort vi vet mer om läget.

Utöver årsmötet skulle även Demokraternas förnyade Handlingsprogram presenteras och dröjer det för länge innan årsmötet kan hållas kommer vi att se på andra alternativ, främst digitala, att presentera Handlingsprogrammet.

Under tiden tar vi givetvis emot motioner från medlemmar och de skickas till info@localhost.

Ta väl hand om er!

Partistyrelsen


Demokraternas Årsmöte

Vi hälsar dig som medlem varmt välkommen på årsmöte torsdag 7 maj.

Agenda:

  • Inledning och välkommen – Martin Wannholt, partiledare
  • Presentation – Demokraternas förnyade Handlingsprogram och Kunskapsgrupper
  • Årsmöte enligt bifogad dagordning

Tid: Torsdag 7 maj 2020, kl. 18:00, mingel i lobbyn från kl. 17:00

Plats: Mötesplats Lundby (f.d. Lundby gymnasium), Blackevägen 1, hitta hit >>

Sal: Lundby konsertsal

Kallelsen är personlig och gäller endast dig som medlem i Demokraterna. Anmälan behövs ej, medlemmar bockas av vid entrén.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 april och skickas till info@localhost.

Valberedningens förslag och övriga handlingar skickas ut en vecka innan mötet.

Välkommen önskar

Partistyrelsen 

Bilaga (öppnas som länk): Dagordning