Gott Nytt År – Älska ditt Göteborg

Demokraterna önskar alla göteborgare ett Gott Nytt År genom en annons i helgens GT/GP.

Läs nyårshälsningen som pdf >>

God Jul och Gott Nytt År

Demokrater,
Efter vårt första år i kommunens korridorer kan vi konstatera att vi bidrar till att förnya politiken i Göteborg med välbehövlig kunskap. Att gå från noll till att bli Göteborgs näst största parti har varit en utmaning och ett nytt parti behöver gå igenom en mognadsprocess. Nu ökar vi kraften och tempot när vi går in i 2020.

Vi lyckades till slut få stopp på linbaneslöseriet. 138 miljoner kronor för en onödig utredning, men slöseriet kunde blivit ännu värre.

Samtidigt fick vi Demokrater stöd från andra partier för en satsning på riktig kollektivtrafik. Vårt förslag innehåller fler elbusslinjer, fler färjor över älven, snabbare spårvägslinjer och nya älvförbindelser. Allt för att underlätta göteborgarens vardag.

Vårt budgetförslag till Kommunfullmäktige innehöll den största satsningen på skolan av alla partier. Vi är bäst på att stoppa slöseri och vi har också kommit längst med att satsa på barnen och ungdomarna, allas vår framtid.

I nämnder och bolag driver vi bra sakpolitik och samarbetar med andra partier. Det ger oss styrka och möjlighet till påverkan. Vi arbetar alltid för Göteborgs bästa.

Demokraterna arbetar också vidare för att återinföra kvarterspoliser. Vi drev igenom att kommunen måste jobba mer kraftfullt mot hederskultur och hindra att barn förs bort mot sin vilja. Vi prioriterar även kultur, idrott och föreningsliv för våra barn och ungdomar. Demokraterna vill ha ett samhälle där rätten till trygghet, välfärd och yttrandefrihet känns självklar. Men också skyldigheten för oss alla att bidra så gott man kan, för samhällets bästa.

Till sist vill jag ändå understryka vad som har varit viktigast för oss under året. Det är stödet och engagemanget från er medlemmar och det arbete som ni förtroendevalda lägger ner som är avgörande för Demokraternas framgång. Tillsammans påverkar vi i staden varje dag. Ett stort och varmt TACK till alla er som arbetar för ett bättre Göteborg!

Nästa år är det viktigt att komma ut och möta fler göteborgare. Både genom kommunikation men även genom fler fysiska möten. Speciellt det senare är något som ligger mig varmt om hjärtat då vi behöver lägga mer tid på att träffa alla de göteborgare som vill förbättra vår stad.

Stort tack för ert stöd under året och God Jul och Gott Nytt År!

Martin Wannholt

Partiledare Demokraterna

Medlemsmail 10 december

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 10 december 2019.

Jul i Brunnsparken och Gustaf Adolfs torg. Välkommen till Öppet hus i Demokraternas partilokal på Torggatan 11 vid tre tillfällen före jul, läs mer i medlemsmailet längre ner.


Hänt i politiken

Demokraterna stoppade Linbanan

På Trafiknämndens möte den 28 november stoppades äntligen linbaneprojektet. Projektet har genomsyrats av mörkläggning, överskridande av befogenheter och slöseri med skattebetalarnas pengar. 138 miljoner skattekronor som hade kunnat användas bättre slösades bort på utredningen. Och om linbanan hade byggts så hade de negativa ekonomiska konsekvenserna blivit mycket större.

Demokraternas Henrik Munck och Joakims Rosdahl har tidigare skrivit en debattartikel i GP om att en oberoende granskningskommission måste tillsättas för att granska linbaneprojektet. Nu har vi ett yrkande om detta i Kommunstyrelsen som kommer att tas upp för beslut på mötet 11 december.

Läs yrkandet här på sidan 2 >>

Arenafrågan

Dagens Nyheter skrev i förra veckan om att politikerna drar i nödbromsen för det kraftigt försenade arenabeslutet och Ullevis och Scandinaviums framtid.

Martin Wannholt uttalade sig.

”Vi i Demokraterna är fortsatt positiva till en ny arena och till ett nytt bad, men vi kan inte köpa nuvarande förslag. Det skulle förstöra bästa bostadsläget vid Mölndalsån, det förstör en viktig park. Vi för nu samtal med andra för att hitta en gemensam lösning.”

Länk till artikeln i DN >>


Demokraterna på Internationella funktionsrättsdagen

Kommunalrådet Jessica Blixt deltog den 3 december i en paneldebatt på Interntationella funktionsrättsdagen. Debatten arrangerades i Nordstan av Funktionsrätt Göteborg.

Dagen instiftades av FN år 1992. Syftet med dagen är att främja rättigheter och delaktighet för personer med funktionsnedsättning i alla delar av samhället och att höja medvetenheten om situationen för personer med funktionsnedsättning i alla delar av politiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt samhällsliv.

Läs mer om Funktionsrätt Göteborg här >>

Jessica Blixt, kommunalråd för Demokraterna deltar i paneldebatt på Internationella funktionsrättsdagen 3 december i Nordstan.


Demokraterna deltar i AllAgeHub

Den 26 november bjöd AllAgeHub in till en heldagskonferens med fokus på välfärdsteknik inom äldrevården. Demokraterna deltog genom Yvonne Lundberg och flera olika intressanta välfärdsteknikprojekt presenterades. Bland annat ”Agelab Krokslätts Äldreboende” som är en visningslägenhet på 15 kvm med olika tekniska lösningar, se mer här >>

Från Borås presenterades ett nystartat projekt ”välfärdsbibban”, där man kan låna tekniska hjälpmedel under en månad. En sak som gick att låna var nattbelysning som är sensorstyrd och tänds automatiskt när du kliver ur sängen och ger en belyst väg till badrummet.

Läs mer om AllAgeHub här >>

Länk till en film om arbetet >>?


Göteborgs Ungdomsfullmäktige

Den 20 november bjöd Ungdomsfullmäktige i Göteborg in politiker till minne av att Barnkonventionen fyller 30 år. Temat för kvällen var Barns rättigheter – Mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad och Tillsammans gör vi skillnad. Kvällen startade med mingel på börsen som följdes av ungdomsfullmäktigemöte och sedan rundabordssamtal där vi politiker satt vid olika bord och arbetade med olika frågor. Yvonne Lundberg representerade Demokraterna.

Ungdomsfullmäktiges möte 20 november.


Demokraterna blir misskrediterat

Söndag 8 december skrev den tidigare partimedlemmen Mikael Sjöholm en debattartikel i GT med felaktiga påståenden om Demokraterna.

Sjöholm påstår bland annat att Martin Wannholt skulle ha farit med osanning genom att inte följa kommunfullmäktigegruppens beslut gällande ett ärende i kommunfullmäktige 20 december 2018. Sanningen är dock att Wannholt yrkade precis i enlighet med röstningsinstruktionen och mötesanteckningarna från fullmäktigegruppen.

Sjöholm påstår också att det ”endast finns två fungerande kunskapsgrupper” i partiet. Inte heller detta stämmer med verkligheten.

Efter en serie allvarliga händelser som skadar Demokraterna har partistyrelsen tidigare meddelat Mikael Sjöholm om att partiet inte längre har förtroende för honom.

Partistyrelsen beklagar den uppkomna situationen men kan också konstatera att detta kanske var en nödvändig del i ett nytt partis mognadsprocess.

Demokraternas första år i maktens korridorer kan sammanfattas som klart framgångsrikt. Vi påverkar i högsta grad. Vi syns mycket i media. Och framförallt, vi har många respekterade ledamöter i nämnder och bolag som gör ett mycket bra jobb. För ett bättre Göteborg.


Öppet hus hos Demokraterna

Som medlem hälsas du varmt välkommen till öppet hus i Demokraternas partilokal på Torggatan 11!

Under tre pass; en förmiddag, en eftermiddag och en kväll har vi julöppet i vår partilokal, ett stenkast från Rådhuset och Gustaf Adolfs torg.

Ett kommunalråd och andra förtroendevalda Demokrater kommer att finnas på plats och vi bjuder fika, glögg och godis. Det kommer även att finnas foldrar, flyers och annat bra D-material tillhands. Både gåvor och till försäljning. Passa på att få ett välförtjänt avbrott julstöket med politikmingel Demokrater emellan.

Tider för öppet hus:

Måndag 16 december, kl. 10:00-12:30

Måndag 16 december, 13:00-16:00

Onsdag 18 december, 17:00-20:00

Varmt välkommen till Torggatan 11!

Karta till Torggatan >>