Dagens Opinion skriver om Demokraterna

Dagens Opinion riktar sig mot alla som arbetar inom media, kommunikation och opinionsbildning.  I dag har journalisten Oscar Örum gått på djupet i en omfattande artikel om Demokraterna. Utdrag från intervjun med partiledaren Martin Wannholt.

– Vi har fått den bästa socialdemokraten och den mest begåvade miljöpartisten i hela Göteborg att gå över till oss.
Så hvad vilja Demokraterna? Stoppa Västlänken, förstås. Eller som Martin Wannholt kallar det:
– Ett dyrt och meningslöst projekt som ingen göteborgare vill ha.
Men Demokraterna vill inte vara ett enfrågeparti. Och definitivt inte kallas ett missnöjesparti. En viss optimism krävs alltså. 
– Vi har väldigt mycket tillgångar i Göteborg, men det pågår också ett stort slöseri. Den kombinationen gör att vi har jättebra förutsättningar att vända på utvecklingen. Drar vi nytta av alla kunskaper och resurser som finns i staden skulle vi kunde vända skutan riktigt snabbt. Det tar tid att bygga nya skolor, men vi skulle kunna anställda många nya lärare, till exempel.
Dagens Opinion 2018-04-27

Dagens Opinion 2018-04-27

Dagens Samhälle om Demokraternas framgångar

Dagens Samhälle skriver om opinionsmätningen som skakar om Göteborg. Demokraternas framgång ger avtryck över hela landet.
Läs artikeln som pdf >>

Dagens Samhälle 2018-04-26

Dagens Samhälle 2018-04-26

Demokraterna redan tredje största partiet i Göteborg

GP/SIFOs opinionsundersökning 17 april 2018

GP/SIFOs opinionsundersökning 17 april 2018

På tisdagskvällen publicerade GP/Sifo sin lokala väljarbarometer. Den visade tydlig att många göteborgare vill ha en förändring av hur staden styrs politiskt. Demokraterna fick i undersökningen 13,9 % och är därmed redan tredje största partiet. Socialdemokraterna är den stora förloraren och får 15,4 % och Moderaterna tappar men är ändå största parti med 19,7 procent.

– Det är naturligtvis mycket glädjande siffror för alla oss som arbetar för ett bättre Göteborg. Med dessa siffror i ryggen kommer vi att sikta på att bli det största partiet i Göteborg och stoppa Västlänken, kommenterade Martin Wannholt, ordförande för Demokraterna.

Länkar:
GP, Katastrofsiffror för S i Göteborg >>
GP, Cwejman: Maktskifte kan bli verklighet i Göteborg >>
GP, Wannholt: Annat än tvåsiffrigt är ointressant >>

Martin skriver yrkande gällande pedagogiska experiment i Kvibergsskolan

Partiordförande och kommunalrådet Martin Wannholt har skickat in ett yrkande till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige om att avbryta de pedagogiska planerna på Kvibergsskolan.

Göteborgs Stad är huvudman för kommunala skolor och ansvarar för att utbildningen svarar mot de nationella målen. Det finns en uppenbar risk att pedagogik med klassrumslösa, åldersblandade och skärmsurfandes jättegrupper av elever, inte leder till måluppfyllelse.

Martin har även ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson, där han bland annat frågar henne om den rödgröna minoriteten står bakom denna ”pedagogik” och hur hon ser på föräldrars oro över att deras barn ska utsättas för pedagogiska experiment som inte har stöd i forskning. Både yrkandet och interpellationen kan läsas i länkarna nedan.

Yrkande angående pedagogik i Kvibergsskolan >>
Interpellation Kvibergsskolan >>