Medlemsmail 6 september 2019

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 6 september 2019.

Demokraterna ser fram emot en spännande höst i politiken! Foto: Peter Olausson


Demokraterna har varit igång några veckor sedan semesterns slut och nu arbetas det för fullt inom partiet med diverse olika saker. Utöver politiken ligger mycket fokus på budgetarbete, rekrytering av nämndemän som skall representera Demokraterna i Göteborgs Tingsrätt, Förvaltningsrätten i Göteborg och Hovrätten i Västra Sverige och kommande medlemsmöten.

Nästa vecka 12 september är det dags för höstens första möte i Kommunfullmäktige. Det har redan hållits två möten i Kommunstyrelsen och en mängd möten i nämnder och bolag. Se gärna vårt kalendarium på hemsidan om kommande möten. Några av dom är öppna för allmänheten, vilket då står angivet in informationstexten. Länk till kalendern här >>

Kallelser till medlemsmöten skickas till våra medlemmar per mail i nästa vecka.

Vi ser fram emot en spännande höst i politiken tillsammans med alla förtroendevalda och engagerade medlemmar!


Hänt i Politiken:

Efter sommaren har det hållits två möten i Kommunstyrelsen och en mängd möten i våra nämnder. Här följer några intressanta punkter som har behandlats.

Higab och Feskekörkan
Som många av er säkert har läst är handlarnas framtid i Feskekörka oviss och Demokraterna är mycket kritiska till hur Higab sköter sitt uppdrag som stadens fastighetsförvaltare. För det handlar inte bara om handlarna i Fiskekörka – det är mängder av Göteborgska kulturbyggnader och verksamheter som behöver en kompetent och tydlig styrning av bolaget. Därför lämnade Demokraterna in ett yrkande i frågan till Kommunstyrelsens möte den 28 augusti.

Läs debattartikeln i GP, där Martin Wannholt, Jan Jörnmark, Alexander Lisinski och Thomas Hedberg från Demokraterna skriver om att Higab inte klarar uppdraget som stadsutvecklare. Länk här >>

Demokraternas yrkande i Kommunstyrelsen den 28 augusti som har bordlagts under två möten och tas upp igen den 11 september >>

Linbaneprojektet
På Trafiknämndens möte den 29 augusti informerades det om linbanan. Den nya utredningen skall presenteras i slutet av oktober och beslut kommer att fattas kort därefter om projektets fortsättning.

Demokraterna agerar kring barn som förs bort under semestern
I Göteborg saknas system för att veta hur många barn och ungdomar som försvinner varje år. Så kan vi inte fortsätta skriver Jessica Blixt och Sofie Löwenmark på GP debatt. Demokraterna lyfter frågan genom att lämna in ett yrkande i Kommunstyrelsen om skärpta rutiner.
Länk till artikeln i GP >>
Länk till yrkandet >>

Per Anders Örtendahl, ny ledamot i Kommunfullmäktige
Jahja Zeqiraj har beslutat sig för att lämna politiken och därmed sin plats som ordinarie ledamot för Demokraterna i Kommunfullmäktige. Ersättare på tur att ta hans plats är Per Anders Örtendahl som nu blir ordinarie ledamot i kommunfullmäktige.

Demokraterna välkomnar en av våra grundare och en stor inspirations- och kunskapskälla att förstärka stadens beslutande organ. Vi tackar även Jahja Zeqiraj och önskar honom lycka till framöver.
Länk till artikel i GP om Per Anders comeback i Kommunfullmäktige >>


Budget för Göteborgs kommun år 2020 – kom med förslag

Kommunfullmäktige ska i november besluta om budget för nästa år. Budgeten handlar både om ekonomin och vilka satsningar och förändringar som politiken vill se i verksamheterna. Prognosen för nästa år visar miljardunderskott för kommunen, så det viktigaste nu är att hitta nya besparingar och effektiviseringar (som alternativ till en skattehöjning).

Inom Demokraterna jobbar vi nu för fullt med vårt eget budgetförslag som kommer att ställas mot de andra partiernas förslag. Demokraternas förtroendevalda i nämnder och bolag samt deltagare i kunskapsgrupper har kommit med många bra förslag som nu bearbetas av våra representanter i Rådhuset.

Vi välkomnar också förslag och synpunkter från dig som medlem.

Skicka gärna ett mail senast i kommande vecka med dina förslag till carina.bulic@localhost

Läs gärna också vårt budgetförslag för 2019 för att se våra tidigare ställningstaganden. Dokumentet ligger på vår hemsida, länk här >>


Ett år efter valet

Nu har det gått ett år sedan Demokraterna fick 14 ledamöter och 7 ersättare invalda i Kommunfullmäktige och 5 ledamöter och 4 ersättare i Regionfullmäktige.

Som nytt parti och i opposition har vi lyckats driva igenom en mängd frågor vilka vi kommer att återkomma till när vi summerar våra framgångar. Vår Demokrat Jan Jörnmark höll tidigare i veckan en intervju för EFN, där han pratar om året efter valet. Klicka på bilden för att se filmklippet.


Årets nyhet inom politiken – Demokratpodden

Inom kort lanseras höstens nyhet – Demokratpodden, som är Demokraternas egenproducerade podd.

Vi kommer att använda den som en kommunikationskanal med medlemmar, sympatisörer och andra intresserade. I nio avsnitt kommer några av partiets mest aktiva och framträdande politiker på ett avslappnat sätt prata om olika intressanta områden inom politiken.

I det första avsnittet samtalar vår partiledare Martin Wannholt om partiets grundande, vårt intåg i politiken och om framtiden. Mer information om när första avsnittets släpps kommer i medlemsmail, på hemsidan och i sociala medier. Håll ögon och öron öppna för Demokratpodden!


Tack för din ansökan att bli nämndeman

Under juni månad tog vi emot närmare 200 intresseanmälningar från engagerade medlemmar som vill bli nämndemän. Ett varmt tack till dig som sökt för ditt engagemang och intresse! Demokraternas valutskott är i slutfasen av det svåra arbetet att utse nämndemännen och i nästa vecka kommer de som sökt få besked.

Nämndemännen till Göteborgs Tingsrätt väljs på höstens första kommunfullmäktigemöte 12 september. Nämndemän till Hovrätten i Västra Sverige och Förvaltningsrätten i Göteborg väljs på Regionfullmäktige 8 oktober.