Medlemsmail 27 september 2019

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 27 september 2019.

Lasse Nilsson och Thomas Hedberg diskuterar de kommunala bolagen och Lisebergs utbyggnad i avsnitt 2 av Demokratpodden

Ett år efter valet startade Demokraterna en egen podcast som heter Demokratpodden. I det första avsnittet som publicerades 15 september medverkade partiledaren Martin Wannholt där han berättade om resan från att startat ett nytt parti till att ha blivit Göteborgs andra största parti vid valet 2018. Han berättar om utmaningarna som Göteborg står inför och hur Demokraterna vill utveckla Göteborg.

I det andra avsnittet som släpptes 22 september diskuteras de viktiga frågorna om de kommunala bolagen och Lisebergs utbyggnad. Två av Demokraternas ledande representanter i kommunala bolag Thomas Hedberg och Lasse Nilsson medverkar. De pratar om sina erfarenheter från året som gått och planerna inför framtiden.

Demokratpodden med alla avsnitt finns på demokraterna.se och där poddar finns. Prenumerera gärna så missar du inte kommande avsnitt.
Länk till podcaster för iPhone/ipad >>


Hänt i Politiken:

Höstens arbete fortsätter och här följer ett axplock om vad som hänt inom politiken.

Higab och Feskekörkan
Demokraternas representanter i styrelsen har mött handlarna och varit synnerligen aktiva för att skapa en bra lösning för alla. Förhoppningsvis möter det arbetet snart framgång.
Men vi ser dessutom hela Higab som ett problem som måste åtgärdas vilket gör att vi lagt ett yrkande om en grundlig och snabb genomlysning av bolaget i kommunstyrelsen. Tyvärr har det arbetet hittills inte mött någon framgång.

Liseberg
Vi behandlar Liseberg i det senaste avsnittet av Demokratpodden, länk här >>
I grund och botten prioriterar vi nu Göteborgarnas grundläggande behov av förskolor och social service framför en osäker vattenpark.

Läs artikeln i GP 27 september om hur en oenig styrelse i Liseberg fattade beslut om att bygga Lisebergs nya äventyrshotell. Demokraternas Lasse Nilsson som är styrelseledamot i Lisebergs styrelse, reserverade sig mot beslutet och lämnade in en skriftlig reservation.
Läs artikeln i GP här >>

Skola och förskola
På grundskolenämndens möte 24 september fick Demokraterna igenom båda sina yrkanden då hela nämnden röstade för dem.
Det ena yrkandet handlade om att utreda behovet av en stärkt organisation inom grundskoleförvaltningen för att säkerställa att skolans personal får stöd och kompetensutveckling för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.
I det andra yrkandet ges grundskoleförvaltningen i uppdrag att bjuda in representanter från ungdomsfullmäktige till ett kommande nämndmöte. Under mötet skall ungdomsfullmäktige få möjlighet att förmedla viktiga frågor.
Länk till yrkandet om att motarbeta hedersrelaterat våld >>
Länk till yrkandet att bjuda in ungdomsfullmäktige till nämndmöten >>

Den 25 september besökte Demokraternas representanter i förskolenämnden Jessica Blixt och Birgitta Lindgren Karlsson Lärarnas hus. Det var ett intressant och givande möte där politiker fick svara på förskollärarnas frågor och bilda sig en uppfattning om hur verkligheten ser ut på stadens förskolor. Alla förskollärare vi pratade med hade samma budskap, de måste få förutsättningar att fullfölja sitt uppdrag. Något som de inte känner att de har i dag. Det känns skönt att veta att Demokraterna satsar på förskolan i den kommande budgeten.

Frihamnen
GPs journalist Arne Larsson har skrivit ett reportage om turerna kring Frihamnen och varför ännu ett kommunalt storprojekt blir till ett förlustprojekt.
Demokraternas gruppledare i fastighetsnämnden Patrik Höstmad (D) blir intervjuad eftersom han följt projektet från början och till och med blev anställd på deltid på Älvstranden i samband omtaget av projektet under förra året.
Läs hela artikeln i GP här >>

Mer studentbostäder
Våra Demokrater i fastighetsnämnden lyckades på nämndmötet 2 september att få med sig övriga partier att ansöka om planbesked vid Ekedalsgatan som inte bara skulle innehålla förskolor utan även studentbostäder.
Länk till tilläggsyrkandet >>

Feskekörka, foto: Jan Jörnmark


Publicerade debattartiklar i GP

Sedan det förra medlemsmailet har vi fått två stycken debattartiklar publicerade i GP som båda väckt stor uppmärksamhet.

Lånekarusell kan skapa ekonomisk kris i Göteborg
Artikeln publicerades samma dag som höstens första möte i kommunfullmäktige gick av stapeln där det tyvärr beslutades om att öka lånefinansieringen av såväl drift som investeringar.

Demokraterna har högre ambitioner och verkar vara det enda partiet som står för ordning och reda i kommunens ekonomi. Alliansen och de rödgröna har nyligen kommit överens om att sätta igång lånekarusellen för att klara driften av kommunen. Tvärtemot tjänstepersonernas rekommendationer. Samtidigt är man på väg att starta en gigantisk omorganisation utan ordentligt beslutsunderlag. Kommunen leds i dag på ett sätt som äventyrar göteborgarnas framtid skriver våra tre kommunalråd; Martin, Jessica och Henrik.
Läs hela artikeln i GP här >>

Låt inte flyktinglobbyisterna kväva migrationsdebatten
Demokraterna som parti finns för att stärka vår demokrati. Flyktingdebatten havererade för länge sedan, och nu behövs en seriös och kunskapsbaserad diskussion. Om flyktingmottagande, integration och hur vi skapar ett bättre samhälle. Läs Henriks Muncks artikel om hur det gick till.
Länk till artikeln i GP >>


Budget för Göteborgs kommun år 2020 – tack för era förslag

Kommunfullmäktige ska i november besluta om budget för nästa år. Budgeten handlar både om ekonomin och vilka satsningar och förändringar som politiken vill se i verksamheterna. Prognosen för nästa år visar miljardunderskott för kommunen, så det viktigaste nu är att hitta nya besparingar och effektiviseringar som alternativ till en skattehöjning.

I det förra medlemsmailet efterfrågade vi medlemmars idéer gällande den nya budgeten och tackar därför för alla inkomna förslag. Nu bearbetas dessa av våra representanter i Stadshuset.

Vi kommer att informera alla medlemmar inom kort hur och när Demokraternas budget för 2020 kommer att presenteras.


Medlemsmöten med tema

Tidigare i veckan bjöds det in till höstens första medlemsmöte med tema Stadsutveckling. Vi har begränsat antalet deltagare till 100 stycken för att kunna hålla ett utvecklande och högt diskussionsklimat.

Mötet blev snabbt fullbokat och till dig som inte fick plats vill vi informera om att det kommer hållas fler möten i ämnet framöver, men även med andra för Demokraterna aktuella teman.

Till redan anmälda deltagare som får förhinder. Vänligen hör av dig så fort som möjligt så att någon annan kan få din plats.