Demokratpodden

Demokratpodden är Demokraternas podcast som publiceras på Demokratpodden.se och där poddar finns. Syftet med Demokratpodden är att erbjuda ett enkelt format för längre samtal inom olika områden som berör Demokraternas politik.

Programledare är Lasse Lindberg, producent är Martin Lindeskog, exekutiv producent är Jan Jörnmark och ansvarig utgivare är Veronica Öjeskär.

Demokraterna är ett nytt parti som verkar i Göteborg och Västra Götalandsregionen som startades i maj 2017 och blev Göteborgs andra största parti vid valet 9 september 2018.

Senaste avsnittet

Avsnitt 7: Demokraterna om miljö och klimatfrågor i Göteborg

Miljön är en kärnfråga för oss Demokrater och i den här podden är det tydligt att vi också står för Göteborgs mest sammanhängande och kunskapsbaserade klimat- och miljöpolitik. Samtalet tar upp en mängd viktiga ämnen och klargör D:s inställning till Energiverket, bilism, kollektivtrafik, klimatarbete i stort och mycket annat. ​Medverkar gör Peter Danielsson och Anders Åkvist.

Tidigare avsnitt

Avsnitt 1: Från 0 till Göteborgs andra största parti
I Demokratpoddens första avsnitt deltar Demokraternas partiledare Martin Wannholt där han berättar om resan från att startat ett nytt parti till att ha blivit Göteborgs andra största parti vid valet 2018. Han berättar om utmaningarna som Göteborg står inför och hur Demokraterna vill utveckla Göteborg.

Avsnitt 2: Demokraterna om Liseberg och de kommunala bolagen
Detta avsnitt handlar om Liseberg och de kommunala bolagen. Göteborg har unikt många bolag och styrningen har blivit ett ständigt och växande problem. Om det samtalar Thomas Hedberg och Lasse Nilsson om som är två av Demokraternas ledande representanter i Göteborgs kommunala bolag.

Avsnitt 3: Demokraterna om förorter, segregation och flykten från Göteborg
Detta avsnitt handlar bland annat om bristerna i stadsplaneringen, förvisningen av barnfamiljer till kranskommunerna och avsaknad av trygghet och stabilitet i våra utsatta områden. Demokraternas Jan Jörnmark, Yngve Karlsson och Patrik Höstmad samtalar om problemen och hur vi ska lösa dem genom bättre markanvändning, rätt stadsplanering och omvandling av hyresrätter till bostadsrätter.

Avsnitt 4: Demokraterna om Feskekörka
Det fjärde avsnittet av Demokratpodden handlar om Feskekörka och HIGAB. I försomras blev plötsligt byggnaden en av Göteborgs mest laddade platser. När konflikten om hur den ska användas tog fart tog Demokraterna en tydlig ställning för att handlarna och allmänheten måste får se en tydlig, öppen och rättvis process när nu byggnaden äntligen ska rustas upp.

I podden samtalar Jan Jörnmark och Alexander Lisinski om Feskekörka, men också om problemen med HIGAB och alla de kommunala bolagen.

Avsnitt 5: Demokraterna om skola och förskola
I det femte avsnittet av Demokratpodden pratar några av Demokraternas förtroendevalda inom skola/förskola om partiets politik inom området. De trycker framför allt på hur viktiga våra barn och ungdomar är för Göteborgs framtid och de satsningar som de ser som nödvändiga för att kunna klara av vårt uppdrag. Deltar göra Jessica Blixt, Tommy Reinholdsson och Birgitta Lindgren Karlsson.

Avsnitt 6: Demokraterna om Västlänken

I det sjätte avsnittet av Demokratpodden samtalar Carina Bulic´ och Peter Danielsson om Västlänken.  Båda har gedigna kunskaper i ämnet efter att ha utrett Västlänken på djupet i  många år och deltagit som sakkunniga vid de juridiska prövningarna av projektet. Samtalet spänner bland annat över Västlänkens miljöpåverkan, beslutsgången, (o)nyttan med Hagastationen samt vad Demokraterna vill göra istället.

Fotnot: I samtalet behandlas linbaneprojektet. Inspelningen gjordes innan ärendet behandlades, i slutet av november 2019. Som förväntat gick inte projektet att förverkliga till rimlig kostnad och rimlig nytta. Demokraterna var därför drivande i att linbaneprojektet slutligen kunde stoppas.

© Copyright - Demokraterna