Medlemsmail 2 april 2020

Nyheter som skickades ut till Demokraternas medlemmar 2 april 2020.

Våren är på gång i Göteborg. Foto: Jan Jörnmark


En annorlunda mars månad

Som de flesta andra i vårt land – och för den delen runt om i världen – blev vi alla starkt påverkade av Coronaepidemin, och självklart är situationen i politiken mycket annorlunda också. Precis när spridningen intensifierades hade vi planerat både medlemsmöten och en hel serie interna möten inför årsmötet. Nu känns det nästan svårt att minnas att vi planerade ett medlemsmöte för bara några veckor sedan.

Men vi har inte varit overksamma. I Kommunstyrelsen har vi skrivit ett yrkande som syftar till att underlätta försörjningen av personal till sjukvården, om att ge anstånd med olika taxor och avgifter för att underlätta situationen för företagare. Dessutom föreslår vi att det blir lättare att ta bilen för att minska smittorisken i kollektivtrafiken, till exempel genom att under en tid ta bort trängselskatten och sänka p-avgifterna.
Artikel i GP om Demokraternas förslag >>
Länk till yrkandet >>

Ett annat yrkande från Demokraterna till Kommunstyrelsen handlar om ett kupongsystem till de gymnasieelever som nu inte längre går i sina skolor. Kupongerna skulle berättiga till måltider på lokala restauranger, vilket även skulle stötta det lokala näringslivet.
Länk till yrkandet >>

Demokraternas yrkanden kommer behandlas på ett extra kommunstyrelsemöte 8 april.

Den 25 mars publicerades en debattartikel i GP där Martin Wannholt, Jessica Blixt och Thomas Hedberg skriver om vikten med ett jobbpaket till drabbade företag innan det är för sent.

”Våra företag och deras medarbetare, behöver lättnader under en kort tid, för att när Coronakrisen är över kunna återgå till att återhämta oss”.
Läs hela artikeln här >>

Vi följer oavbrutet situationens utveckling från våra förtroenderoller. Det finns anledning att räkna med att vi kommer att möta ännu starkare utmaningar.

Arbetet i våra Kunskapsgrupper behöver inte avstanna. Arbete läggs nu på att introducera digitala verktyg i grupperna. Flera av våra Demokrater är i riskgrupp och det allra viktigaste är att alla känner sig trygga. Så väl medlemmar som förtroendevalda, kunskapsgrupper och partistyrelse.

Ta väl hand om dig!


Coronaläget – Konkret information:

  • Kommunstyrelsens gruppledare får varje måndag och fredag information från Stadsledningskontoret kring aktuellt läge och åtgärder i kommunen. På onsdagar får hela Kommunstyrelsen en ännu mer omfattande dragning om nuläget.
  • Generellt ska våra förvaltningar klara av att hantera den löpande situationen med exempelvis anpassningar för personalen utifrån situationen, samt att följa Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer med mera. Och utifrån det kunna tillhandahålla så bra kommunal service som möjligt. Politiken har ett övergripande ansvar att säkerställa att denna förmåga finns.
  • Politiken ska vara drivande i strategiska initiativ såsom att stötta sjukvården, företag, kulturen och idrotten. Mycket av detta drivs politiskt genom Kommunstyrelsen.
  • Framöver kan det bli aktuellt att aktivera Krisledningsnämnden i kommunen som utgörs av Kommunstyrelsen. Krisledningsnämnden tar då över de beslutsbefogenheterna, från andra nämnder m.m. som man anser behövs för att centralt kunna verkställa krisledningsarbetet.
  • Aktuell information publiceras löpande på Göteborg stads hemsida, länk >>
  • Det finns en central överenskommelse om att de politiska styrkeförhållandena ska upprätthållas även om bemanningen på ett möte ser annorlunda ut. Respektive parti yrkar på sitt ställningstagande och ordförande föreslår utifrån de normala styrkeförhållandena vilket förlag som vunnit.
  • Vi har uppmanat våra förtroendevalda i nämnder och bolag att undvika att driva förbättringsförslag och frågor som inte är nödvändiga just nu. Dessa kan sparas till framtiden för att låta tjänstemännen i förvaltningarna fokusera på det viktiga arbete de nu står inför.
  • Den som inte vill/kan gå på ett politiskt möte behöver inte göra det. Vi i Demokraterna vill att alla möten ska ske med så reducerad bemanning som är möjligt/lämpligt.

Sjukvården och Västra Götalandsregionen

Vi håller oss uppdaterade om covid-19 och läget i Västra Götalandsregionen (VGR).

Under torsdagen meddelades att den regionala krisledningsorganisationen startar på grund av den stora påverkan covid-19 nu har på samtliga verksamheter.

VGR arbetar så vitt vi kan bedöma mycket professionellt och vi försöker att hålla oss uppdaterade om läget.

Följ aktuellt om covid-19 på Västra Götalands hemsida >>

Nästa möte i Regionfullmäktige 21 april är inställt.


Lyssna på Demokratpodden – nytt avsnitt om miljö

Miljön är en kärnfråga för oss Demokrater och i den här podden är det tydligt att vi också står för Göteborgs mest sammanhängande och kunskapsbaserade klimat- och miljöpolitik. Samtalet tar upp en mängd viktiga ämnen och klargör Demokraternas inställning till Rosenlundsverket, bilism, kollektivtrafik, klimatarbete i stort och mycket annat.

Medverkar gör Peter Danielsson och Anders Åkvist. Programledare är Lasse Lindberg och producent Martin Lindeskog.

Demokratpodden finns där poddar finns, Spotify och på demokraterna.se. Glöm inte att prenumerera så att du inte missar nästa avsnitt.
Nu finns även Demokratpodden som app att ladda ner i App Store/Google play.
Lyssna och dela gärna!

Länk till Avsnitt 7, Demokraterna om miljö och klimatfrågor i Göteborg >>
Länk till alla avsnitt av Demokratpodden >>


Årsmötet är uppskjutet

En kallelse till Demokraternas årsmöte skickades ut till alla medlemmar 13 mars gällande årsmöte 7 maj.

Med rådande utveckling av covid-19 och den smittorisk som följer tvingas vi att skjuta på årsmötet. Information om ett nytt datum kommer att skickas ut till alla medlemmar så fort vi vet mer om läget.

Under tiden tar vi givetvis emot motioner och de skickas till info@localhost.