GP debatt – Arrangörer som vill använda Slottsskogen måste stå upp för jämställdhet

Karin Lindberg, ordförande och Martin Wannholt partiledare från Demokraterna

Karin Lindberg, ordförande och Martin Wannholt partiledare från Demokraterna.

Sverige är tack och lov ett demokratisk och sekulärt samhälle med grundlagsfäst religionsfrihet, långt från teokratier och sharialagar. Men det förpliktigar, skriver Martin Wannholt och Karin Lindberg från Demokraterna.

I en stor artikel i GP, utan tillstymmelse till kritiska frågor, får vd:n för Göteborgs moské som arrangör glatt berätta om den fina muslimska massbönen i Slottsskogen i onsdags. Vill människor och församlingar, oavsett tro och vidskeplig inriktning, samlas för glädjens bön ska detta naturligtvis vara tillåtet. Varför stod kvinnorna längst bak åtskilda från männen? Om kvinnor varit förpassade längst bak under andra högtider i Slottsskogen – hade det accepterats? Eller är det skillnad på kvinnor och kvinnor? Så kan vi inte ha det i Göteborg.

I alla Göteborgs stads styrande dokument gäller principen om alla människors lika värde som krav. Detta oavsett om det gäller möjlighet till föreningsbidrag, möjlighet att hyra kommunala lokaler för sin verksamhet och sina aktiviteter eller möjlighet att arbeta som anställd i Göteborgs stad. Att upplåta stadens allmänna platsmark, i det här fallet vackra Slottsskogen, till aktiviteter för organisationer som vi menar inte klarar av att stå upp för alla människors lika värde, bryter mot stadens riktlinjer och värderingar.

Ta avstånd från förtryck av kvinnor
Göteborgs moské har sedan länge varit föremål för ett flertal granskningar och reportage. Och med rätta fått mycket allvarlig kritik i flera granskningar. Kritiken har bland annat gällt att moskéns hemsida länkat till en guide för muslimska män där kvinnor förklaras begå synd om de nekar mannen sex och att hon inte får lämna hemmet utan mannens tillåtelse (TV4 Nyheter). Det är långt ifrån att stå upp för alla människors lika värde, för att uttrycka saken milt. Efter granskningarna lade man till på hemsidan att man tog avstånd från eventuella dåligheter i länkade sidor, men fortsatte att länka.

Uppdrag Granskning fångade en av Göteborgs moskés imamer med att säga ”en kvinna kan inte neka sin man sex om hon inte är sjuk” (2012). Återigen långt ifrån att stå upp för alla människors lika värde. Oavsett alla bortförklaringar, och försök till korrigeringar står det klart att saudifinansierade Göteborgs moské har problem med att rätta sig efter svenska värderingar och svensk lagstiftning.

Från Demokraternas sida hade vi välkomnat en tydlig agenda från Göteborgs moské att ta avstånd från förtryck av kvinnor, anpassa sig till ett mänskligt demokratiskt samhälle och bli en del av det som gör Sverige svenskt. Fram till dess, kommer vi att söka stöd hos övriga demokratiska partier i kommunfullmäktige för att stadens tydliga riktlinjer självklart ska gälla alla. Det innebär i klartext att alla arrangörer och organisationer som vill få tillgång till Slottsskogen eller annan kommunal mark för sina event måste stå upp för svensk jämställdhet.

Karin Lindberg (D), ordförande för Demokraterna
Martin Wannholt (D), partiledare och kommunalråd

Länk till debattartikeln i GP >>