Miljö- och klimatnämnden

Datum:
Tid:
-
Plats:
Miljöförvaltningens lokaler på Karl Johansgatan 23 (hållplats Kaptensgatan, spårvagnslinje 3 eller 9).
Calendar:

Nämndmöte, öppet för allmänheten.

<< Tillbaka till kalendern