Kulturnämnden

Datum:
Tid:
-

Nämndmöte.

Öppet delvis för allmänheten, för mer information:
Mötestider i kulturnämnden – Göteborgs Stad (goteborg.se)

Tillbaka till kalendern >>