Kulturnämnden

Datum:
Tid: till

Nämndmöte, 20/2 eller 21/2, ej bestämt.

Öppet för allmänheten, för mer information:
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/kulturforvaltningen/politik/motestider 

Tillbaka till kalendern >>