Demokraterna vill införa kvarterspoliser

Otryggheten är stor

Demokraterna står för en kompromisslös hållning när det gäller att lösa otryggheten och stoppa brottsligheten. I många stadsdelar har kriminella klaner och gäng fått en dominerande position. Vilket gör gör att många är rädda för att röra sig i sin omgivning. Vi ser den negativa utvecklingen över hela staden, och behovet av att lösa situationen är akut. En nolltolerans mot hot, trakasserier och kriminell verksamhet måste upprätthållas i samverkan mellan stat och kommun. Göteborg är en av de mest segregerade städerna i Sverige. Det råder ofta en så kallad tystnadskultur vid kriminell verksamhet. Våldshandlingar som skjutningar, hedersförtryck och hot mot blåljuspersonal kan självklart inte accepteras.

Fler lokala polisstationer

Polisen i Göteborg har begränsade resurser, främst vad gäller tillgängliga poliser i yttre tjänst. Polismyndigheten har beskrivit att det saknas 500 poliser i Göteborg. Regeringen har endast utlovat 340 poliser – och tidigast med början om 3 till 4 år. Idag har endast ett utsatt område en egen polisstation, Hjällbo/Angered. För varje lokal områdespolis Polismyndigheten tillsätter till en ny polisstation, ställer staden upp med tre ordningsvakter eller annan lämplig personal under polismans befäl. Då kan Polismyndigheten i samarbete med Göteborgs Stad snabbt bemanna upp Polismyndighetens nya polisstationer.

det går att lösa

Den negativa utvecklingen beror på årtionden av låt-gå-politik, där framförallt ett tiotal miljonprogramstadsdelar lämnats åt sitt eget öde. De har blivit experiment för olika projekt och statliga satsningar, som alla har gemensamt att de misslyckats. Istället har den del av befolkningen som fått arbete flyttat till andra delar av Göteborg eller småhus i grannkommunerna.

Göteborg måste bli en tryggare stad och en av åtgärderna är genom  återinförande av kvarterspoliser. Vi kräver nolltolerans mot våld.

Med Demokraterna blir Göteborg en bättre stad!

Demokraterna vill

  • Återinföra kvarterspoliser med stationer i Göteborgs bostadsområden
  • Återinföra fotpatrullerande poliser på stadens gator och torg
  • Införa utbildning i grundskola om lag och rätt samt våra grundlagar
  • Utbilda vårdnadshavare i Föräldrabalk och grundlagar som speglar demokratins värdegrund (syn på barn, demokrati, jämlikhet och tolerans i Göteborg)
  • Införa en solidarisk tjänst för erhållna bidrag. För bidrag som bidragstagare frivilligt söker får desamma genomgå civil samhällsmönstring. Under förutsättning att bidragstagarna är friska och arbetsföra, ska desamma utifrån sin förmåga med egen arbetsinsats solidariskt bidra till det allmänna som motsvarar nivån på bidrag
  • Att föreningar och ideella verksamheter som får bidrag ska utav bidragsgivaren säkerställas att desamma verkar enligt grundlagarna
  • Verka för att bryta rekryteringen av unga in i kriminalitet med snabb lagföring (jourdomstolar) av unga lagöverträdare
  • Verka för att personer med utländskt medborgarskap som begår brott i högre utsträckning kan dömas till att lämna landet

Läs mer vad Demokraterna vill göra för Göteborgarna  (länkar nedan).

© Copyright - Demokraterna