Demokraterna vill göra Göteborg mer attraktivt för barnfamiljerna

Barnfamiljer lämnar Göteborg

Ända sedan 1970-talet har Göteborgs politiker inte förmått skapa bostäder som unga familjer vill ha. Framförallt har det byggts allt för lite småhus i områden som passar för villor och radhus som Hisingen, Askim och Gunnilse.

Resultatet har blivit att flera tusen människor varje år har flyttat till våra grannkommuner, som Kungsbacka, Lerum eller Lilla Edet. Det har både lett till en onödig pendling och en försvagning av Göteborgs ekonomi.

Demokraterna driver på tusentals nya radhus och villor

Demokraterna har nu drivit igenom en förändring av kommunens översiktsplan som nu kommer att öppna för tusentals nya radhus och villor i lämpliga områden. Det innebär att många familjer kommer att kunna stanna i sin egen stad, skattekraften stannar kvar i Göteborgs kommun och vi kan göra nya och större satsningar på andra viktiga och tyvärr eftersatta områden som skola och trygghet.

Det måste också bli enklare för boende i allmännyttan att ta över sina bostäder och bilda bostadsrättsföreningar – även i förorterna. Ingen skall vara tvingad att hela livet bo i dyra hyresrätter!

Vi satsar på barnen

Barnen är Göteborgs framtid. Demokraterna värnar om en trygg förskola och en skola som gynnar utveckling och lärande genom att t ex minska barngruppernas storlek och införande av tvålärarsystem i skolan.

Göteborg måste också bli en tryggare och mer trivsam stad t ex genom återinförande av kvarterspoliser och större satsning på förebyggande arbete. Vi kräver nolltolerans mot våld.

Med Demokraterna blir Göteborg en bättre stad!

Läs mer vad Demokraterna vill göra för Göteborgarna i budgetförslaget för 2021 (länk nedan).

  • Se sidan 47 för stadsutveckling
  • Se sidan 17 för förskola
  • Se sedan 22 för skola
© Copyright - Demokraterna