Välkommen till Demokraternas årsmöte 2023

Idag har kallelse till Demokraternas årsmöte skickats ut till alla medlemmar.

Tid: Söndag 23 april 2023, kl. 10:00
Plats: meddelas längre fram

Kallelsen är personlig och gäller endast medlemmar i Demokraterna. Mer information och anmälningslänk finns i den. Vi uppskattar snabbt svar, så vi kan planera lokal och lunch.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 20 mars och skickas till info@demokraterna.se.

Har du som medlem inte fått någon kallelse till årsmötet, ber vi dig i första hand att kontrollera din skräp-post/spamfilter. Säkerställ gärna att utskick@demokraterna.se är markerad som ”trovärdig avsändare” i ditt mailprogram. I andra hand skickar du ett mail till info@demokraterna.se.

Välkommen önskar

Styrelsen

Gräv där du står, Lars Holmin (M) – svar på debattartikel

Detta är en replik på debattartikel i GP av Lars Holmin och Jörgen Warborn (M), ej publicerad i GP.

Lars Holmin (M) skriver i GP att vi måste rensa upp i den byråkratiska snårskogen och minska byråkratin för företag, vilket naturligtvis är välkommet. Tyvärr saknas trovärdighet i artikeln, eftersom M tillsammans med övriga partier i Västra Götalandsregionen har enats om att ta byråkratin inom sjukvården till nya höjder. Sjukvården kommer fortsatt styras av fler än 700 politiker som till stora delar är noviser inom både sjukvård och ledning, vilket skapar ett byråkratiskt kaos, skriver Demokraternas sjukvårdsgrupp.

Demokraterna var det enda parti som gick till val på att minska den politiska organisationen inom den regionala sjukvården. Professionen vet varför sjukvården inte fungerar och varför patienter inte behandlas i tid. De vet också varför personalen vantrivs och varför de lämnar den offentliga sjukvården. De vet varför det inte hjälper när politisk styrning fördelar mer pengar och att dessa försvinner på vägen till patienterna. De vet att politiker ger uppdrag till sjukhusen att utföra sjukvård och samtidigt sätter sig i sjukhusstyrelserna men sällan tar ansvar när det som deras politiska kollegor beställt inte kan levereras.

Alla partier i Regionfullmäktige vet också hur det ligger till. De har nämligen blivit upplysta om varför sjukvården inte fungerar, via rapporter från regionens revisorer och konsulter, av fackliga organisationer, av sjukvårdspersonal via media, och genom forskning från olika högskolor. Samtliga rapporter visar att organisationen behöver bli enklare och mindre med kortare beslutsvägar. Politikerna vill dock ha kvar sina uppdrag och saknar därför incitament att minska den gigantiska överadministrationen. Även om kostnaden för dessa politiker ”bara” är ca 350 mkr/år, behöver vi även ta höjd för alla kortsiktiga, felaktiga beslut, samt en växande mängd administratörer som skriver underlag så att politikerna med sin begränsade kunskap ska kunna fatta beslut. Vi skulle aldrig komma på tanken att låta politiker detaljstyra försvaret eller polisen, eller för den delen det privata näringslivet, så varför ska de då detaljstyra sjukvården?

Vad är då Demokraternas förslag till lösning? Vi vill ta efter Danmark, som klarar sig med en tiondel av de politiska uppdrag vi har. Vi vill minska antalet ledamöter i regionfullmäktige, minska antalet nämnder och lägga ner de politiska sjukhusstyrelserna. Ge de som har kunskapen möjlighet att organisera vården och ställ samtidigt politiska krav på rapportering avseende effektivitet, kvalitet, och trivsel hos personalen.

Det kan ju vara så att Lars Holmin (M) menar allvar att ta en fight mot byråkratin, men snälla – börja då att gräva där du står, som vice ordförande i Västra Götalandsregionen.

Thomas Hedberg, entreprenör, styrelseordförande (D)
Alexander Lisinski, AT-läkare, sjukvårdsgruppen (D)
Mariette Höij Risberg, sjuksköterska, sjukvårdsgruppen (D)
Martin Wannholt, partiledare (D)